Pro Bono

Podmiotom z sektora „non profit” oferujemy usługi nieodpłatnie. Istotną część naszego czasu pracy przeznaczamy na projekty pro bono. Służyliśmy – bądź służymy – pomocą fundacjom i stowarzyszeniom (m.in. Stowarzyszenie Klaster ICT, Stowarzyszenie Sztuka TAK, Zachęta Sztuki Współczesnej w Szczecinie, Fundacja Frome). Równocześnie wspieramy działania kreatywne i twórcze. Wspieramy środowiska kulturalne i artystyczne. W chwili obecnej lobbujemy na rzecz współpracy nauki, biznesu i administracji mającej na celu rozwój innowacyjności poprzez kreatywność.

Jesteśmy pomysłodawcą, założycielem oraz opiekunem portalu bezbarier.pl. Serwis ten pomaga osobom niepełnosprawnym w znalezieniu zatrudnienia, a dodatkowo potencjalnym pracodawcom umożliwia znalezienie oraz angaż ambitnych pracowników.