Siła sukcesu

Siła sukcesu BTC - ponad 1100 instalacji

ponad 
1100
 instalacji

Siła sukcesu BTC - ponad 1 mln obsługiwanych urządzeń

ponad 1 mln
obsługiwanych urządzeń

Siła sukcesu BTC - ponad 4200 komputerów w jednej instalacji

ponad 4200 komputerów
w jednej instalacji

Siła sukcesu BTC - ponad 2700 uczestników szkoleń

ponad 2700 
uczestników szkoleń

Siła sukcesu BTC - technologie on-premises, SaaS, Private & Public Cloud

technologie
on-premises, SaaS,
Private & Public Cloud

Szkolenia i warsztaty

Aktualności

Zarządzanie infrastrukturą IT / eAuditor

Ochrona danych i zapobieganie wyciekom / Hyprovision DLP

RODO – Program do RODO / RODOprotektor