Nowy nabór z KPO – w puli ponad 2 mld zł

Ruszył konkurs z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na realizację inicjatyw wspierających robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach. Konkurs przeznaczony jest jednak wyłącznie dla dużych przedsiębiorstw. Na realizację celu zabezpieczono ponad 2 mld zł.

W ramach konkursu wsparcie uzyskają przedsięwzięcia, które opierają się na wdrażaniu rozwiązań przyczyniających się do transformacji cyfrowej, a w szczególności projekty związane z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub cyfryzacją procesów, technologii, produktów i usług.

Z perspektywy systemów służących do zarządzania infrastrukturą oraz zapewniania bezpieczeństwa IT na uwagę zasługują zwłaszcza następujące zadania:

  • wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) do zarządzania procesami biznesowymi,
  • wdrażanie dedykowanych systemów automatyzujących procesy w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego z wykorzystaniem technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI), czy systemów korelacji zdarzeń i monitorowania incydentów dotyczących ochrony systemów informatycznych oraz danych osobowych.

Realizacja tych działań umożliwi m.in.:

  • podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego,
  • wdrożenie nowych procesów, technologii, czy też produktów i usług,
  • usprawnienie procesów produkcyjnych i biznesowych.

Minimalna wartość przedsięwzięcia nie może być niższa niż 8 mln zł, natomiast wartość maksymalna nie może przekroczyć 140 mln zł.

Nabór potrwa od 6 lipca do 14 września 2023 roku.

KPO - nowy nabór