Własności intelektualne

BTC Własności intelektualne

BTC jest wyłącznym właścicielem autorskich praw majątkowych do produktów: eAuditor®, e-Helpdesk, Hyprovision®, Microaudit®, Oxeris®.

Posiadamy zastrzeżone w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) znaki towarowe: BTC®, e-Audytor®, Hyprovision®, ITM Vantage Point®, Microaudit®, Oxeris®.

Jesteśmy właścicielami portali:
btc.com.pl | eauditor.eu | ehelpdesk.com.pl
hyprovision.com |  microaudit.eu | oxeris.comrodoprotektor.pl