To, co nienamacalne

Jesteśmy właścicielem autorskich praw majątkowych do naszych produktów, które są chronionymi prawem znakami towarowymi.

BTC jest wyłącznym właścicielem autorskich praw majątkowych do produktów: eAuditor®, eHelpdesk, Hyprovision®, Microaudit®, Oxeris®, Bluur®.

Posiadamy zastrzeżone w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) znaki towarowe: BTC®, e-Audytor®, Hyprovision®, ITM Vantage Point®, Microaudit®, Oxeris®.

Jesteśmy właścicielami portali: btc.com.pl | eauditor.eu | ehelpdesk.com.pl | hyprovision.com | microaudit.eu | oxeris.com | rodoprotektor.pl | bluur.ai.