Edukacja i innowacyjność

 • tworzenia i rozwoju programów nauczania
 • prowadzenia zajęć, laboratoriów
 • certyfikacji
 • prac dyplomowych i doktorskich
 • praktyk studenckich
 • konkursów
 • Akademia Sztuki (praktyki, współpraca projektowa, udział w Radzie Kompetencji)
 • Akademia Morska (konkursy informatyczne)
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Zachodniopomorska Szkoła Biznesu (wspólne projekty, prowadzanie zajęć)
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (wspólne projekty, prowadzenie zajęć, udział w Radzie Kompetencji Absolwentów Wydziału Informatyki).
 • Rada Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii przy Marszałku Województwa Zachodniopomorskiego
 • Rada Kompetencji Absolwentów Wydziału Informatyki ZUT
 • Rada Kompetencji Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki.

BTC Sp. z o. o. jest wpisane do ewidencji działalności oświatowej prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin o numerze WOŚ-I-4320/466/2008.