To, czym jest dla nas postęp

W BTC uznajemy, że kluczem do innowacyjności jest edukacja, dlatego integracja ze światem nauki stanowi dla spółki niezwykle istotny aspekt prowadzonej działalności. Podejmujemy współpracę z placówkami oświatowymi i jesteśmy członkiem Rad Kompetencji. Ponadto spółka BTC jest wpisana do ewidencji działalności oświatowej prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin o numerze WOŚ-I-4320/466/2008.

W ramach współpracy z uczelniami wyższymi i innymi placówkami oświatowymi:

podejmujemy się prowadzenia zajęć (np. laboratoriów)

uczestniczymy w procesach certyfikacji

bierzemy udział w procesach tworzenia i rozwoju programów nauczania

jesteśmy otwarci w kwestii prowadzenia badań do prac dyplomowych, w tym do rozpraw doktorskich

posiadamy rozbudowaną ofertę praktyk studenckich

wspomagamy w różnej formie organizację rozmaitych konkursów

BTC wspiera szereg podmiotów związanych z systemem krajowej oświaty: od akademii, przez uniwersytety, aż po szkoły wyższe. Współpracujemy z:

 • Akademią Sztuki w Szczecinie,

 • Akademią Leona Koźmińskiego,
 • Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach,
 • Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie,
 • Akademią Morską,
 • Uniwersytetem Szczecińskim,
 • Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym,
 • Polską Akademią Nauk,
 • Szkołą Główną Handlową w Warszawie,
 • Uczelnią Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie,
 • Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu,
 • Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie,
 • Zachodniopomorską Szkołą Biznesu w Szczecinie,
 • Wyższą Szkołą Bankową w Szczecinie.

Jesteśmy członkiem wielu Rad Kompetencji. Pośredniczymy w przekazywaniu informacji na temat zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy (w tym agencji zatrudnienia) oraz powiatowych urzędów pracy.