Świadczenia

Składniki oraz wysokość wynagrodzenia zasadniczo zależne są od stanowiska pracy. Dodatkowo wynagrodzenia są naliczane zgodnie z przepisami Prawa Pracy, Regulaminem Pracy oraz Regulaminem Wynagradzania.

Na wynagrodzenie składa się:

– wynagrodzenie podstawowe (wysokość zależna od stanowiska),
– premie:

a. miesięczna z tytułu zrealizowania celów (np. za wykonanie konkretnych zadań),
b. kwartalna od wyników (np. sprzedaży),
c. premia uznaniowa (przyznawana za szczególne osiągnięcia).

Oprócz wynagrodzenia podstawowego pracownicy otrzymują również dodatkowe świadczenia, m.in.:

– kartę MultiSport,
– kawę, mleko, cukier, które znajdują się w pełni wyposażonej kuchni (pomieszczenie wyposażone jest w ekspres do kawy oraz inne niezbędne urządzenia),
– zapomogi losowe,
– bony z okazji świąt,
– niezbędne szkolenia.

Osobom z zaleceniem stosowania okularów do pracy z komputerem refundujemy częściowo lub całkowicie koszt zakupu okularów. Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą dostosować godziny pracy do własnych planów dnia.

W zależności od stanowiska umożliwiamy częściową pracę zdalną.

Osoby niepełnosprawne mają komfortowe warunki pracy – budynek oraz biura są w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo umożliwiamy pracownikom rehabilitację i połączenie jej z pracą.

Pracownicy mogą zamawiać na adres biura przesyłki kurierskie oraz pocztowe.