Praktyki i staże

Studenci oraz absolwenci wyższych uczelni mogą zdobyć doświadczenie zawodowe. Praktyki w BTC trwają od 1 do 6 miesięcy. Co ważne praktyki można zrealizować we wszystkich działach firmy: badań i rozwoju (R&D), consultingu, sprzedaży oraz administracji.

W celu odbycia praktyki należy dokonać zgłoszenia poprzez wysłanie wiadomości e-mail, dodając informację o planowanym czasie i długości trwania praktyki. Zaleca się również wskazanie obszaru zainteresowań. Szczegóły aplikowania dostępne są także na stronie: LINK

Praktykanci:
– zdobywają wiedzę w jednej z najlepszych polskich firm z obszaru zarządzania zasobami IT,
– mają możliwość współpracy z największymi firmami na świecie (partnerzy) oraz największymi firmami (klienci),
– posiadają pełne wsparcie od opiekuna (zazwyczaj dyrektor działu),
– otrzymują kompletne stanowisko do realizacji praktyk,
– mają możliwość realizacji praktyk w wolnych godzinach,
– otrzymują referencje.

Ponadto najlepsi praktykanci mają możliwość rozpoczęcia pracy na korzystnych warunkach.