Logotyp BTC Sp. z o.o.
SZTUCZNA INTELIGENCJA w zarządzaniu i bezpieczeństwie IT2022-06-15T11:36:03+02:00
BTC Projekt EU

SZTUCZNA INTELIGENCJA
w zarządzaniu i bezpieczeństwie IT

Prace badawczo-rozwojowe w obszarze sztucznej inteligencji (AI), machine learning (ML), deep learning (DL) oraz przygotowanie do wdrożenia opracowanych produktów w zarządzaniu i bezpieczeństwie IT.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Strukturalnego i Inwestycyjnego.

Masz pytania? Skontaktuj się!

SZTUCZNA INTELIGENCJA
w zarządzaniu i bezpieczeństwie IT

Sztuczna inteligencja w zarządzaniu i bezpieczeństwie IT

Opis projektu

Projekt skupia się na obszarze badawczym i rozwojowym artificial intelligence (AI), w tym machine learning (ML) i deep learning (DL) oraz na możliwości ich zastosowania w zarządzaniu infrastrukturą i bezpieczeństwie IT.  Zakres projektu obejmuje przeprowadzenie badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych w obszarze inteligentnych specjalizacji opartych na technologiach informacyjnych.

SZTUCZNA INTELIGENCJA
w zarządzaniu i bezpieczeństwie IT

Cel projektu

Głównym celem projektu jest stworzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych AI zapewniających bezpieczeństwo danych oraz mających wpływ na skuteczniejsze zarządzanie infrastrukturą IT. Opracowane rozwiązania zostaną zaimplementowane w głównych liniach produktowych BTC – tj. systemach eAuditor oraz Hyprovision DLP, a także zostaną udostępnione do komercyjnego wykorzystania przez inne podmioty. Wyniki prac badawczych będą opublikowane w ogólnodostępnych materiałach.

Misja projektu

Chcąc się stale rozwijać, pragniemy wyznaczać trendy zarówno dla firm z naszego regionu, jak i z całej Polski. Jesteśmy przekonani, że nasze systemy mogą wskazać kierunek dla innych, a także przyczynić się do rozwoju technologicznego.

Sztuczna inteligencja w zarządzaniu i bezpieczeństwie IT

SZTUCZNA INTELIGENCJA
w zarządzaniu i bezpieczeństwie IT

Planowane efekty projektu

SZTUCZNA INTELIGENCJA
w zarządzaniu i bezpieczeństwie IT

Główne etapy projektu

ETAP I

Przeprowadzenie badań przemysłowych

 • opracowanie koncepcji, przeprowadzenie dowodów i szczegółowej analizy
 • przeprowadzenie eksperymentalnego dowodu na słuszność koncepcji
 • weryfikacja możliwości zastosowania wybranych algorytmów sztucznej inteligencji

ETAP II

Przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych

 • zaawansowane badania nad ulepszonym produktem
 • opracowanie prototypu oraz instalacji demonstracyjnych
 • uruchomienie projektów pilotażowych
 • przetestowanie walidacji w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania

ETAP III

Przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych

 • przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa
 • opracowanie niezbędnej do komercjalizacji dokumentacji prawnej
 • przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej
 • przeprowadzenie kompleksowych testów rozwiązań

SZTUCZNA INTELIGENCJA
w zarządzaniu i bezpieczeństwie IT

Zespół projektowy

Sylwia Myszka - BTC- Sztuczna inteligencja w zarządzaniu i bezpieczeństwie IT

Sylwia Myszka
Kierownik Projektu

Specjalistka w zakresie ekonomii i psychologii zarządzania, a także dyplomowany trener biznesu. Od ponad 15 lat piastuje kierownicze stanowiska związane z zarządzaniem zespołami ludzkimi i działaniami rozwojowymi, poparte licznymi sukcesami w organizacjach o charakterze komercyjnym i publicznym. Jako szef Działu Szkoleniowo-Doradczego i projektu „Akademia BTC – zarządzanie i bezpieczeństwo IT” zdobyła cenne doświadczenia w branży IT. Współtwórca i realizator licznych projektów związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Entuzjastka efektywnych metod realizacji procesów szkoleniowych i rozwojowych, co z pasją wykorzystuje jako wykładowca na studiach podyplomowych.

Krzysztof Jaroszewski - BTC- Sztuczna inteligencja w zarządzaniu i bezpieczeństwie IT

dr inż. Krzysztof Jaroszewski
Kierownik Prac Badawczo-Rozwojowych

Specjalista w zakresie automatyki i diagnostyki przemysłowej oraz robotyki. Doktor nauk technicznych Automatyki i Robotyki. Zwolennik skutecznych metod realizacji projektów edukacyjnych, co od wielu lat wykorzystuje jako wykładowca na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Wykonawca wielu innowacyjnych projektów dotyczących w szczególności programowania urządzeń automatyki przemysłowej, regulacji automatycznej, a także algorytmów decyzyjnych. Autor wielu publikacji naukowych w zakresie automatyki, robotyki, inżynierii komputerowej oraz sztucznej inteligencji.

Maciej Kaczyński - BTC- Sztuczna inteligencja w zarządzaniu i bezpieczeństwie IT

Maciej Kaczyński
Architekt Systemu

Specjalista w zakresie zarządzania infrastrukturą IT, zarządzania oprogramowaniem (licencjami) oraz bezpieczeństwa danych (w szczególności systemów klasy Data Loss Prevention). Projektant zaawansowanych aplikacji/usług użytkowanych przez wszystkie sektory gospodarki. Autor unikatowych rozwiązań w dziedzinie zarządzania oprogramowaniem i licencjami. Współtwórca innowacji organizacyjnych, produktowych, procesowych i marketingowych. Pomysłodawca interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych. Zwolennik współpracy sieciowej pomiędzy podmiotami komercyjnymi, uczelniami oraz instytucjami otoczenia biznesu.

SZTUCZNA INTELIGENCJA
w zarządzaniu i bezpieczeństwie IT

Sprawdź nasze najnowsze publikacje

SZTUCZNA INTELIGENCJA
w zarządzaniu i bezpieczeństwie IT

Informacje o projekcie

Beneficjent: BTC Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Prace badawczo-rozwojowe w obszarze sztucznej inteligencji (AI), machine learning (ML), deep learning (DL) oraz przygotowanie do wdrożenia opracowanych produktów w zarządzaniu i bezpieczeństwie IT.

Okres realizacji: 01.10.2020 – 31.10.2023

Wartość projektu: 3 657 735,10 zł

Wartość dofinansowania z Funduszu Europejskiego: 2 560 179,04 zł

Numer umowy: RPZP.01.01.00-32-0001/20-00

Numer i nazwa Osi Priorytetowej: RPZP.01.00.00 Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie

Numer i nazwa Działania: RPZP.01.01.00 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Numer i nazwa Celu Tematycznego: 01 Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

Numer i nazwa Celu Szczegółowego: RPO WZ 2014-2020 Zwiększone zaangażowanie przedsiębiorstw w prowadzenie badań

Instytucja przyjmująca wniosek: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, IZ RPZP

Rodzaj działalności gospodarczej: Działania informacyjno-komunikacyjne, w tym telekomunikacja, usługi informacyjne, programowanie, doradztwo i działalność pokrewna

Typ projektu: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej

Zapraszamy do kontaktu

Chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie? Wypełnij formularz, a nasi konsultanci niezwłocznie skontaktują się z Tobą w celu wyjaśnienia wszelkich pytań i wątpliwości.
  Administratorem Twoich danych osobowych jest BTC Sp. z o.o. (ul. 1 Maja 38, 71-627 Szczecin). Więcej informacji znajdziesz w polityce przetwarzania danych osobowych.