Sztuczna inteligencja w zarządzaniu i bezpieczeństwie IT

Prace badawczo-rozwojowe w obszarze sztucznej inteligencji (AI), machine learning (ML), deep learning (DL) oraz przygotowanie do wdrożenia opracowanych produktów w zarządzaniu i bezpieczeństwie IT. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Strukturalnego i Inwestycyjnego.

Opis projektu

Projekt skupia się na obszarze badawczym i rozwojowym artificial intelligence (AI), w tym machine learning (ML) i deep learning (DL) oraz na możliwości ich zastosowania w zarządzaniu infrastrukturą i bezpieczeństwie IT. Zakres projektu obejmuje przeprowadzenie badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych w obszarze inteligentnych specjalizacji opartych na technologiach informacyjnych.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest stworzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych AI zapewniających bezpieczeństwo danych oraz mających wpływ na skuteczniejsze zarządzanie infrastrukturą IT. Opracowane rozwiązania zostaną zaimplementowane w głównych liniach produktowych BTC – tj. systemach eAuditor oraz Hyprovision DLP, a także zostaną udostępnione do komercyjnego wykorzystania przez inne podmioty. Wyniki prac badawczych będą opublikowane w ogólnodostępnych materiałach.

Misja projektu

Chcąc się stale rozwijać, pragniemy wyznaczać trendy zarówno dla firm z naszego regionu, jak i z całej Polski. Jesteśmy przekonani, że nasze systemy mogą wskazać kierunek dla innych, a także przyczynić się do rozwoju technologicznego.

Planowane efekty projektu

– Wzmocnienie oraz zwiększenie zaangażowania innych przedsiębiorstw w prowadzenie badań

– Zwiększenie jakości i efektywności pracy działów IT

– Wzrost świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa

– Zwiększenie bezpieczeństwa IT

– Ochrona danych

– Redukcja kosztów zarządzania IT i bezpieczeństwem IT

Główne etapy projektu

Przeprowadzenie badań przemysłowych

– opracowanie koncepcji, przeprowadzenie dowodów i szczegółowej analizy
– przeprowadzenie eksperymentalnego dowodu na słuszność koncepcji
– weryfikacja możliwości zastosowania wybranych algorytmów sztucznej inteligencji

Przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych

– zaawansowane badania nad ulepszonym produktem
– opracowanie prototypu oraz instalacji demonstracyjnych
– uruchomienie projektów pilotażowych
– przetestowanie walidacji w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania

Przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych

Chcąc się stale rozwijać, pragniemy wyznaczać trendy zarówno dla firm z naszego regionu, jak i z całej Polski. Jesteśmy przekonani, że nasze systemy mogą wskazać kierunek dla innych, a także przyczynić się do rozwoju technologicznego.

Zespół projektowy

Sylwia Kreczmer

Kierownik Projektu

Specjalistka w zakresie ekonomii i psychologii zarządzania, a także dyplomowany trener biznesu. Od ponad 15 lat piastuje kierownicze stanowiska związane z zarządzaniem zespołami ludzkimi i działaniami rozwojowymi, poparte licznymi sukcesami w organizacjach o charakterze komercyjnym i publicznym. Jako szef Działu Szkoleniowo-Doradczego i projektu „Akademia BTC – zarządzanie i bezpieczeństwo IT” zdobyła cenne doświadczenia w branży IT. Współtwórca i realizator licznych projektów związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Entuzjastka efektywnych metod realizacji procesów szkoleniowych i rozwojowych, co z pasją wykorzystuje jako wykładowca na studiach podyplomowych.

Maciej Kaczyński

Architekt Systemu

Specjalista w zakresie zarządzania infrastrukturą IT, zarządzania oprogramowaniem (licencjami) oraz bezpieczeństwa danych (w szczególności systemów klasy Data Loss Prevention). Projektant zaawansowanych aplikacji/usług użytkowanych przez wszystkie sektory gospodarki. Autor unikatowych rozwiązań w dziedzinie zarządzania oprogramowaniem i licencjami. Współtwórca innowacji organizacyjnych, produktowych, procesowych i marketingowych. Pomysłodawca interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych. Zwolennik współpracy sieciowej pomiędzy podmiotami komercyjnymi, uczelniami oraz instytucjami otoczenia biznesu.

dr inż. Krzysztof Jaroszewski

Kierownik Prac Badawczo-Rozwojowych

Specjalista w zakresie automatyki i diagnostyki przemysłowej oraz robotyki. Doktor nauk technicznych Automatyki i Robotyki. Zwolennik skutecznych metod realizacji projektów edukacyjnych, co od wielu lat wykorzystuje jako wykładowca na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Wykonawca wielu innowacyjnych projektów dotyczących w szczególności programowania urządzeń automatyki przemysłowej, regulacji automatycznej, a także algorytmów decyzyjnych. Autor wielu publikacji naukowych w zakresie automatyki, robotyki, inżynierii komputerowej oraz sztucznej inteligencji.

Sprawdź najnowsze materiały

Informacje o projekcie

Nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0001/20

Tytuł projektu: Prace badawczo-rozwojowe w obszarze sztucznej inteligencji (AI), machine learning (ML), deep learning (DL) oraz przygotowanie do wdrożenia opracowanych produktów w zarządzaniu i bezpieczeństwie IT.

Wartość projektu: 3 657 735,10 zł

Wartość dofinansowania: 2 560 179,04

Okres realizacji: 01.10.2020 – 31.10.2023

Lokalizacja: Szczecin

BTC Projekt EU