Misja

MISJA BTC Sp. z o.o.

Z pewnością misją BTC jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych, dzięki którym zapewniamy naszym Klientom bezpieczne prowadzenie biznesu.

SKRÓT BTC

Skrócona nazwa spółki pochodzi od wyrażenia zaczerpniętego z języka angielskiego: Business and Technology Consulting.

W świecie nowych technik informacyjnych oraz globalizacji, biznes jest uzależniony od technologii, która bez wątpienia jest niezbędnym fundamentem rozwoju. A co ważne – równocześnie stanowi kierunek ekspansji na nowe rynki, w związku z czym umożliwia osiąganie kolejnych celów.