To, w co wierzymy

„Tym, co sprawia, że dana firma jest wyjątkowa są ludzie. Ich know-how, doświadczenia zawodowe, ale i życiowe. To także stosunek do wspólnego dobra i otaczającej rzeczywistości. W naszej firmie od zawsze stawiamy na człowieka, nie na tabelki czy statystyki. To dla nas gwarancja trwałej przewagi rynkowej”.

Maciej Kaczyński, CEO BTC Sp. z o.o.

Misja BTC Sp. z o.o.

Kreujemy rozwiązania informatyczne na miarę XXI wieku, które pozwalają naszym Klientom na bezpieczne i sprawne prowadzenie biznesu.

Wizja BTC Sp. z o.o.

Chcemy być marką Top of Mind, która będzie wiodącym wyborem Klientów w kontekście zarządzania bezpieczeństwem i infrastrukturą IT. Dążymy do bycia partnerem, który jest rozpoznawalny nie tylko na rynku polskim, ale i światowym. Pragniemy być synonimem rozwoju i rzetelności. Zmierzamy do bycia innowatorami.

Wartości BTC Sp. z o.o.

Zarząd BTC stworzył, a także skutecznie realizuje strategię rozwoju spółek grupy kapitałowej BTC. Jednocześnie dba o to, aby wprowadzane zmiany sprzyjały zrównoważonemu rozwojowi. Zależy nam na poprawie sprawności działania, lepszej jakości produktów i usług oraz efektywniejszej współpracy z Klientami. Istotną rolę w naszej strategii długoterminowej odgrywa też kreatywność oraz innowacyjność. Za jedną z kluczowych wartości uznajemy samodoskonalenie oraz wzrost kompetencji wszystkich pracowników.

Działając w zgodzie z naszymi nadrzędnymi wartościami dostarczamy Klientom unikalne, innowacyjne i jednocześnie bezpieczne produkty i usługi. Naszym celem jest osiągnięcie pozycji lidera w branży. Wypracowane zyski przeznaczamy na badania, a także dalszy rozwój, bo kierujemy się ideą, że tylko ruch powoduje postęp.

Nasza Firma funkcjonuje w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy wszystkimi osobami, które ją tworzą. Taka wewnętrzna umowa promuje środowisko pracy bazujące na odpowiedzialności i zaangażowaniu. Jesteśmy zwolennikami spłaszczonej struktury organizacyjnej: razem kroczymy drogą do wspólnego celu. Decyzje jakie podejmujemy, oparte są o naszą misję, wizję i system wartości. Wiele nas różni, ale łączy wiara w to, że praca działów IT może być jeszcze bardziej intuicyjna i bezpieczna.

Katalog wyznawanych przez nas wartości opiera się na podstawowych i jednocześnie uniwersalnych zasadach, jakie obowiązują w interakcji z drugim człowiekiem. Uważamy, że punkt wyjścia we wszystkich działaniach powinien stanowić szacunek i zrozumienie, tak wewnątrz, jak i na zewnątrz Firmy.

Nasza kultura organizacyjna kształtowana jest od niemalże 20 lat, przez co w pełni odzwierciedla najbardziej odpowiadający nam system pracy. To suma naszych doświadczeń i wypadkowa indywidualnych percepcji. Przez te lata opracowaliśmy zestaw nadrzędnych wartości, w myśl których:

Potrzeby naszego Klienta są dla nas priorytetem: nasze oczy są zawsze zwrócone w stronę Klientów, bo to dla nich tu jesteśmy.

Jesteśmy kreatywni i innowacyjni: wykorzystujemy nasze talenty i predyspozycje, aby przy wykorzystaniu efektu synergii osiągać maksimum naszych możliwości.

Nie boimy się wyzwań i podejmujemy próby: świat należy do odważnych, więc zawsze podejmujemy rękawicę i staramy się znajdować optymalne rozwiązania.

Codziennie jesteśmy o krok dalej: branża IT zmienia się dynamicznie, a my staramy się być o krok przed wszystkimi.

Nie brak nam odwagi do podejmowania kluczowych decyzji: jesteśmy zdania, że ważne kwestie powinny być rozstrzygane w zdecydowany sposób.

Stawiamy na bezpieczeństwo i niezawodność produktów: nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której nasz Klient ma problem z naszym produktem – jesteśmy po to, by ułatwiać naszym Klientom pracę.

Pracujemy razem: choć pracujemy w różnych zespołach, to podział ten ma jedynie formalny charakter – owoce naszej działalności powstają w warunkach współpracy.

Promujemy kulturę work-life balance: lubimy naszą pracę, ale wiemy, że w życiu potrzebna jest równowaga, więc obowiązki zawodowe zostawiamy za drzwiami firmy.

Deklarujemy uczciwość i odpowiedzialność społeczną: nasze działania wpływają na nas, ale też na nasze otoczenie.

W codziennych działaniach chcemy kierować się troską o wspólne dobro, zarówno w relacjach służbowych, jak i międzyludzkich. Dlatego przestrzegamy tego, by:

  • działać etycznie: kierować się podstawowymi zasadami społecznego współżycia zarówno w stosunku do współpracowników, jak i Klientów,

  • traktować drugiego człowieka z respektem i godnością: traktujemy innych tak, jak chcemy, żeby nas traktowano,

  • chronić, a także dbać o dobre imię Przedsiębiorstwa: firma BTC jest wspólną wartością wszystkich tworzących ją ludzi, więc dbamy o jej wizerunek i wartości tak, jak dbamy o nasze prywatne dobra,

  • znać i stosować wytyczne powstałe w oparciu o prawo, regulacje i politykę Przedsiębiorstwa: staramy się w codziennej pracy przestrzegać norm, jakie są właściwe dla specyfiki firmy i branży,

  • dbać o bezpieczeństwo: bezpieczeństwo nasze i naszych partnerów biznesowych jest naszym priorytetem.