Media

Materiały dla mediów

Udostępniamy dla mediów logotypy produktów, a także materiały reklamowe. Wykorzystanie materiałów wyłącznie w przygotowanych publikacjach i jedynie po wcześniejszej autoryzacji. Jednocześnie BTC Sp. z o.o. wyraża zgodę na publikację logotypów, bez zniekształcenia, wycinania, a także dokonania w nich zmian (w tym kolorystyki) z zastrzeżeniem przesłania gotowych materiałów do akceptacji na adres: info@btc.com.pl

BTC LOGO

Pobierz:

JPG
PDF

BTC Sp. z o.o. od ponad 19 lat tworzy innowacyjne rozwiązania technologiczne, które z sukcesem usprawniają codzienną pracę administratorów IT czy też inspektorów ochrony danych.
Jesteśmy bezpośrednim producentem oprogramowania do kompleksowego zarządzania infrastrukturą i bezpieczeństwem IT (eAuditor WEB), ochroną danych przed wyciekiem (Hyprovision DLP), systemu wsparcia technicznego (eHelpDesk) oraz wsparcia procesów zarządzania danymi osobowymi zgodnie z RODO (RODOprotektor). Najnowsza wersja systemu – eAuditor V7 WEB – została wyposażona w techniki machine learningu, który umożliwiają automatyczną klasyfikację stron internetowych oraz szereg funkcjonalności, które pozwalają na skuteczne zarządzanie infrastrukturą i bezpieczeństwem IT, m.in. zdalne szyfrowanie dysków BitLockerem oraz Security Dashboard, którego celem jest prezentowanie głównych alertów oraz informacji systemowych. Opracowujemy innowacyjne metody funkcjonowania naszych aplikach, tak aby dostosować je do potrzeb i oczekiwań użytkowników. Z powodzeniem wdrażamy nasze oprogramowanie w jednostkach administracji, firmach komercyjnych oraz grupach kapitałowych, a także posiadamy rozbudowany kanał sprzedaży wśród partnerów. Dbamy o stały rozwój naszych systemów, tak aby jeszcze lepiej spełniały stawiane przed nim oczekiwania.

Informacja prasowa o BTC Sp. z o.o. do pobrania

Pobierz:

JPG
PDF

eAuditor to system do profesjonalnego zarządzania zasobami IT. Wspiera i uzupełnia procesy strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem, zapewniając możliwość elastycznego i efektywnego rozwoju.

Za pomocą systemu można m.in.:

  • przeprowadzić szybką i dokładną inwentaryzację sprzętu i oprogramowania,
  • zdalnie zarządzać sprzętem komputerowym (RTC, VNC, RDP, INTEL vPro),
  • zdalnie zarządzać oprogramowaniem,
  • zabezpieczyć dane firmy (np. zdalne szyfrowanie BitLocker),
  • efektywnie wdrażać funkcjonujące polityki i zdalnie szkolić pracowników.

Strona produktu: www.eauditor.eu

BTC RODOprotektor Logo

Pobierz:

JPG
PDF 

Aplikacja RODOprotektor wspiera administratorów danych we wdrożeniu i realizacji obowiązków RODO, zgodnie z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych.
System RODOprotektor to nowoczesne rozwiązanie wspierające Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych w procesie zarządzania dokumentacją ochrony danych osobowych, zgodnie z art.5 RODO.

Strona produktu: www.rodoprotektor.pl

BTC Hyprovision DLP logo

Pobierz:

JPG
PDF

Hyprovision® to produkt klasy DLP (ang. Data Loss Prevention). Zapewnia kompleksową ochronę przed przypadkowym i celowym wyciekiem danych gromadzonych w zasobach elektronicznych organizacji. Chroni i monitoruje szczególnie istotne dane, w tym dane finansowe, listy dostawców i odbiorców, umowy, dane osobowe, dokumentacje badawczo-rozwojowe czy też inną wiedzę techniczna. Każdy incydent jest ewidencjonowany i pozwala podjąć stosowne działania korygujące. Hyprovision® DLP zapewnia identyfikowanie danych, monitorowanie miejsca ich przechowywania oraz śledzenie ich przepływu. Oferuje zaawansowaną technologię znakowania dokumentów elektronicznych HV FINGERPRINT, zapewniając ochronę własności intelektualnej. Umożliwia wdrożenie procedur bezpieczeństwa z zachowaniem pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami.

Strona produktu: www.hyprovision.com

eHelpDesk to wszechstronny system zapewniający wsparcie techniczne przedsiębiorstwom i instytucjom ukierunkowanym na innowacyjne rozwiązania z branży IT, wspierający metodologię zarządzania ITIL.

eHelpDesk odgrywa ważną rolę w świadczeniu usług IT. Dzięki niemu z łatwością możemy nawiązać szybki kontakt z pomocą techniczną, nie narażając organizacji na ponoszenie zbędnych kosztów. To właśnie do takich systemów jak eHelpDesk sięgają w pierwszej kolejności użytkownicy, którzy natrafili na problem z użytkowanym oprogramowaniem bądź sprzętem.

Strona produktu: www.eHelpDesk.com.pl

Kontakt dla mediów: tel. 91 433 18 80, fax 91 433 18 90,  info@btc.com.pl