Wynagrodzenie

W BTC działamy zgodnie z Regulaminem Pracy i Wynagrodzeń, a także siatką płac. Dodatkowo nasz system premiowania jest jawny i bazuje na wskaźnikach oraz uznaniowości w zależności do stanowiska. Zakresy obowiązków są opisane także w Stanowiskowych Kartach Pracy.

Co kwartał przeprowadzamy ocenę pracy pracownika, a także wskazujemy kierunki doskonalenia oraz rozwoju. Raz do roku realizujemy indywidualną rozmowę z każdym pracownikiem, a także wspólnie ustalamy cele na kolejne okresy.

Regularnie doskonalimy wiedzę wszystkich pracowników poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz warsztatach.