Wynagrodzenie

W BTC mamy wdrożony Regulamin Pracy i Wynagradzania, a także siatkę płac. Dodatkowo nasz system premiowania jest jawny i bazuje na wskaźnikach, a nie na uznaniowości. Zakresy obowiązków są także opisane w Stanowiskowych Kartach Pracy.

Co kwartał przeprowadzamy ocenę pracy pracownika, a także wskazujemy kierunki doskonalenia oraz rozwoju. Raz do roku prowadzimy indywidualną rozmowę z każdym pracownikiem, a także wspólnie ustalamy cele na kolejne okresy.

Regularnie doskonalimy wiedzę wszystkich pracowników poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych, warsztatach oraz szkoleniach zewnętrznych.