Relacja z otwarcia wystawy naszego Partnera

Raz na jakiś czas w BTC zapominamy o tym, że naszą specjalnością jest branża IT i zwracamy się ku sztuce. Tym razem, w ramach współpracy z Akademią Sztuki w Szczecinie, uczestniczyliśmy w wernisażu, otwierającym wystawę „naj, naj, naj..” w Galerii Próżnia. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele firmy BTC: zarząd reprezentowany przez Macieja Kaczyńskiego i Sylwię Myszkę oraz dział marketingu.

Galeria sztuki współczesnej „Próżnia” pod opieką mgra Dariusza Fodczuka oraz prof. dra hab. Kamila Kuskowskiego umożliwia młodym twórcom konstruowanie merytorycznej, logistycznej i promocyjnej strony wystaw artystycznych. Jedną z najważniejszych idei, jakie przyświecają tej galerii, jest współpraca i partycypacyjność: Próżnia ma stanowić miejsce do spotkań i wymiany myśli. Ponadto będzie udostępniana studentom kierunku sztuka mediów Akademii Sztuki w Szczecinie w celu realizacji ich projektów, np. prac dyplomowych.

Dla gości przygotowano poczęstunek stworzony z przekąsek, wykonanych według przepisów artystów znajdujących się w książce kucharsko-artystycznej.

Liczymy na to, że sztuka na stałe zagości w nowej lokalizacji „Próżni” i w kalendarzu firmy BTC!