BTC partnerem publikacji Made [in] Ready“

Nasza współpraca z Akademią Sztuki trwa nieprzerwanie od wielu, wielu miesięcy. W ramach tej kooperacji prowadzimy transfer wiedzy i zasobów, a także wzajemnie się wspieramy i motywujemy. Tym razem nasz wkład w działania AS przybrał realne kolory i kształty. Zostaliśmy partnerem publikacji „Made [in] Ready”.  

Wydawnictwo to podsumowuje niemalże 12 lat istnienia Pracowni Działań Audiowizualnych  i Performatywnych. Jest to część projektu, na który złożył się cykl wystaw „Made [in] Ready” m.in. w Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie i TRAFO Trafostacji Sztuki w Szczecinie.  

Redaktor wydania, prof. dr hab. Kamil Kuskowski przy okazji tego podsumowania zaprosił swoich współpracowników, artystów i teoretyków sztuki do podzielenia się refleksjami na temat współpracy i dzielonych na przestrzeni tych lat doświadczeń. Nie zabrakło również przemyśleń na temat stanu edukacji artystycznej. Wynikiem tej wymiany myśli jest ponad 400-stronicowe opracowanie wydane przy współudziale BTC Sp. z o.o.   

Jesteśmy dumni, że mogliśmy być częścią tego projektu, a Pracowni Działań Audiowizualnych i Performatywnych życzymy kolejnych sukcesów i niekończących się inspiracji!  

BTC partnerem publikacji Made [in] Ready