Zautomatyzuj procesy zarządzania uprawnieniami. System umożliwia nadawanie, weryfikację oraz odbieranie uprawnień do systemów informatycznych.

Dla kogo dedykowany jest System Zarządzania Uprawnieniami?

Instytucje administracji publicznej

instytucji administracji publicznej

Przedsiębiorcy

przedsiębiorców prywatnych

Organizacje pozarządowe

organizacji pozarządowych

Architektura

Architektura - Cloud

Cloud

Architektura - on-premise

On-premise

Architektura - AWS

AWS

Architektura - Azure

Azure

System Zarządzania Uprawnieniami pozwala na:

Podgląd uprawnień

W każdej chwili sprawdź aktywne uprawnienia pracowników do systemów informatycznych. Oprogramowanie umożliwia dostęp do Panelu Pracownika, gdzie użytkownicy mogą weryfikować uprawnienia.

Wnioskowanie o uprawnienia

Automatycznie weryfikuj zgodność uprawnień. Dzięki systemowi ograniczysz liczbę pracowników z nieprawidłowymi dostępami do systemów informatycznych. System automatycznie wskazuje osobę rozpatrującą.

Bieżący monitoring uprawnień

Zwiększ poziom bezpieczeństwa i przenieś nadzór nad uprawnieniami do niższych poziomów struktury organizacyjnej. System pozwala na prosty dostęp do uprawnień posiadanych przez pracowników i ich bieżący monitoring.

Cykliczny audytu uprawnień

Zdefiniuj cykliczną weryfikację nadanych już uprawnień do systemów informatycznych. Proces weryfikacji w systemie jest zautomatyzowany i regularnie przypomina o konieczności przeprowadzenia audytu.

Screenshots

System Zarządzania Uprawnieniami - zestawienie uprawnień
System Zarządzania Uprawnieniami - widok listy uprawnień z poziomu Panelu Pracownika
System Zarządzania Uprawnieniami - nowy wniosek o uprawnienie

Czy System Zarządzania Uprawnieniami jest dla Ciebie?

Poznaj system podczas bezpłatnej prezentacji.