RODOprotektor

Zarządzaj danymi osobowymi zgodnie z RODO. System umożliwia nadzór nad upoważnieniami oraz prowadzenie dokumentacji kilku podmiotów w jednym systemie.

Sprawdź, jak działa RODOprotektor

RODOprotektor - jak działa system?

Dla kogo dedykowany jest system RODOprotektor?

RODOprotektor - Administratorów Danych Osobowych

Administratorów Danych Osobowych

RODOprotektor - Inspektorów Ochrony Danych

Inspektorów Ochrony Danych

RODOprotektor - Pracowników zajmujących się RODO

Pracowników zajmujących się RODO

Architektura

Architektura - Cloud

Cloud

Architektura - on-premise

On-premise

Architektura - AWS

AWS

Architektura - Azure

Azure

System RODOprotektor wspiera procesy zarządzania dokumentacją ochrony danych osobowych w zakresie:

Analizy ryzyka

Automatycznie przeprowadź analizę ryzyka zgodnie z przepisami RODO. System RODOprotektor automatycznie wyliczy poziom ryzyka i przygotuje raport do przeprowadzonej analizy.

Czynności przetwarzania

Uzyskaj pełne informacje o celach i zakresie przetwarzania danych oraz okresie ich retencji. System RODOprotektor znacząco uławia proces zarządzania czynnościami przetwarzania, dzięki wbudowanym rejestrom.

Rejestru żądań

Sprawnie ewidencjonuj wnioski podmiotów danych w zakresie dostępu do danych osobowych. Dzięki systemowi odnotujesz wszystkie żądania wraz z informacją o upływającym terminie odpowiedzi zgodnie z rozporządzeniem.

Oceny wagi naruszenia

W systemie RODOprotektor automatycznie otrzymasz informację o tym, czy naruszenie należy zgłosić do organu nadzoru i  poinformować o nim podmioty danych. Oprogramowanie krok po kroku dokona wartościowania i kwalifikacji incydentów.

Screenshots

RODOprotektor - Analiza ryzyka
RODOprotektor - Spis zbiorów

Wybrani klienci systemu RODOprotektor

Straż Miejska w Szczecinku

Czy RODOprotektor jest dla Ciebie?

Poznaj system podczas bezpłatnej prezentacji.