RODOprotektor to oprogramowanie, którego zadaniem jest skuteczne zarządzanie danymi osobowymi. System wspiera procesy wymagane przez RODO.

W wyniku wdrożenia systemu Klient uzyskuje korzyści:

 • sprawne zarządzanie danymi osobowymi zgodne z RODO – oprogramowanie RODOprotektor w pełni realizuje wymagania zdefiniowane w rozporządzeniu
 • dostęp za pomocą webowej konsoli, która umożliwia dostęp do danych z poziomu przeglądarki internetowej
 • niezbędne narzędzie pracy Inspektora Ochrony Danych, dzięki któremu zarządzanie danymi osobowymi jest realizowane zgodnie z wymaganiami formalno-prawnymi,
 • oszczędność czasu i pieniędzy – oprogramowanie usprawnia zarządzanie danymi osobowymi
 • zarządzanie kryzysowe – RODOprotektor podpowiada o wygasających upoważnieniach
 • bezpieczeństwo informacji – system gwarantuje dostęp do danych tylko użytkownikom posiadającym uprawnienia nadane przez administratora.

Za pomocą oprogramowania można m.in.:

 • skutecznie zarządzać danymi osobowymi,
 • generować niezbędne raporty i upoważnienia dla pracowników,
 • prowadzić dokumentację zgodną z wymaganiami art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych.
Skontaktuj się z nami!
LinkFilmFolderFilm

91 481 72 07

91 433 18 90

Napisz do nas!

Oprogramowanie RODOprotektor obsługuje rejestry wymagane przez RODO:

 • rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
 • rejestr upoważnień
 • rejestr kategorii przetwarzania danych osobowych
 • rejestr umów powierzenia
 • rejestr udostępnień danych osobowych
 • rejestr żądań podmiotów danych
 • rejestr zgód
 • rejestr udostępnień
 • rejestr klauzul informacyjnych
 • rejestr naruszeń danych osobowych / Incydenty

Ocena skutków przetwarzania w zakresie ochrony praw i wolności osób, których dane są przetwarzane dotyczy sytuacji, gdy na etapie szacowania i oceny ustalono wysokie wartości wystąpienia ryzyka jako „krytyczne” oraz „wysokie”.

System posiada wbudowany mechanizm, który szacuje ryzyko (prawdopodobieństwo oraz skutek) potencjalnego wystąpienia incydentów.

 • Dodawanie oraz edycja definicji uprawnień
 • Śledzenie statusu wniosków
 • Tworzenie i modyfikacja szablonów zatwierdzeń
 • Tworzenie i modyfikacja definicji uprawnień
 • Generowanie raportów zawierających informacje dot. czasu realizacji wniosku oraz osoby odpowiedzialnej za realizację wniosku

Dostęp do oprogramowania następuje za pomocą konsoli webowej, która pozwala na szybką i efektywną pracę dla wszystkich zarządzających systemem.

Aplikacja RODOprotektor posiada rozbudowany generator niezbędnych raportów oraz upoważnień, który bazuje na danych pobieranych z systemu.

Nasze oprogramowanie oferujemy w modelu subskrypcyjnym, dzięki czemu nasi Klienci otrzymują pełne wsparcie serwisowo-szkoleniowe w całym okresie obowiązywania subskrypcji.

Program RODOprotektor posiada interaktywny dashboard, który pozwala na monitorowanie kluczowych informacji w systemie, w tym terminów wygaśnięcia upoważnień oraz zgłoszonych incydentów.

Naszym Klientom oferujemy pełne wsparcie techniczno-szkoleniowe, dzięki któremu wszelkie pojawiające się problemy rozwiązujemy tak szybko, jak jest to możliwe.

LinkFilmFolderFilm

91 481 72 07

91 433 18 90

Napisz do nas!

RODOprotektor to oprogramowanie, którego zadaniem jest skuteczne zarządzanie danymi osobowymi. System wspiera procesy wymagane przez RODO.

W wyniku wdrożenia systemu Klient uzyskuje korzyści:

 • sprawne zarządzanie danymi osobowymi zgodne z RODO – oprogramowanie RODOprotektor w pełni realizuje wymagania zdefiniowane w rozporządzeniu
 • dostęp za pomocą webowej konsoli, która umożliwia dostęp do danych z poziomu przeglądarki internetowej
 • niezbędne narzędzie pracy Inspektora Ochrony Danych, dzięki któremu zarządzanie danymi osobowymi jest realizowane zgodnie z wymaganiami formalno-prawnymi,
 • oszczędność czasu i pieniędzy – oprogramowanie usprawnia zarządzanie danymi osobowymi
 • zarządzanie kryzysowe – RODOprotektor podpowiada o wygasających upoważnieniach
 • bezpieczeństwo informacji – system gwarantuje dostęp do danych tylko użytkownikom posiadającym uprawnienia nadane przez administratora.

Za pomocą oprogramowania można m.in.:

 • skutecznie zarządzać danymi osobowymi,
 • generować niezbędne raporty i upoważnienia dla pracowników,
 • prowadzić dokumentację zgodną z wymaganiami art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych.

Oprogramowanie RODOprotektor obsługuje wszystkie rejestry wymagane przez RODO:

 • rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
 • rejestr upoważnień
 • rejestr kategorii przetwarzania danych osobowych
 • rejestr umów powierzenia
 • rejestr udostępnień danych osobowych
 • rejestr żądań podmiotów danych
 • rejestr naruszeń danych osobowych / Incydenty

Ocena skutków przetwarzania w zakresie ochrony praw i wolności osób, których dane są przetwarzane dotyczy sytuacji, gdy na etapie szacowania i oceny ustalono wysokie wartości wystąpienia ryzyka jako „krytyczne” oraz „wysokie”.

System posiada wbudowany mechanizm, który szacuje ryzyko (prawdopodobieństwo oraz skutek) potencjalnego wystąpienia incydentów.

Dostęp do oprogramowania następuje za pomocą konsoli webowej, która pozwala na szybką i efektywną pracę dla wszystkich zarządzających systemem.

Aplikacja RODOprotektor posiada rozbudowany generator niezbędnych raportów oraz upoważnień, który bazuje na danych pobieranych z systemu.

Nasze oprogramowanie oferujemy w modelu subskrypcyjnym, dzięki czemu nasi Klienci otrzymują pełne wsparcie serwisowo-szkoleniowe w całym okresie obowiązywania subskrypcji.

Program RODOprotektor posiada interaktywny dashboard, który pozwala na monitorowanie kluczowych informacji w systemie, w tym terminów wygaśnięcia upoważnień oraz zgłoszonych incydentów.

Naszym Klientom oferujemy pełne wsparcie techniczno-szkoleniowe, dzięki którym wszelkie pojawiające się problemy rozwiązujemy tak szybko, jak jest to możliwe.

Skontaktuj się z nami!