e-Helpdesk

e-Helpdesk to narzędzie dedykowane podmiotom, które cenią sobie fachowość i kompleksowość w zakresie wsparcia serwisowego i obsługi zgłoszeń. Wdrożenie systemu pomaga w rozwiązywaniu problemów technicznych występujących w zasobach IT oraz procesach eksploatacji tych zasobów. System ewidencjonuje, m.in.: pełną historię zgłoszeń serwisowych, sposoby rozwiązania problemów oraz oblicza koszty usunięcia awarii.

Klient uzyskuje korzyści biznesowe:

 • poprawa jakości obsługi informatycznej wewnątrz organizacji
 • zwiększenie efektywności funkcjonowania Działów Wsparcia Technicznego
 • niższe koszty działalności
 • poprawa relacji między biznesem a IT (przez lepsze zrozumienie priorytetów biznesowych)
 • redukcja przerw w biznesie podczas wystąpienia incydentu z możliwością przywrócenia usług zgodnie z biznesowymi priorytetami
 • zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości wewnętrznych procesów biznesowych poprzez nadzór nad świadczonymi usługami informatycznymi
 • poprawa wydajności operacji biznesowych poprzez zapewnienie ciągłości usług IT
 • zwiększenie zaufania klientów i zadowolenia pracowników.
Skontaktuj się z nami!
LinkFilmDemoFolderCase study

 91 4331 891

91 48 17 204

91 4331 890

Napisz do nas!
 • Integracja z Active Directory – import użytkowników
 • Integracja z systemem e-Audytor
 • Integracja z e-Remote Desktop (eRDS)*
 • Konwersja e-maili na zgłoszenia serwisowe
 • Zarządzanie e-mailami wraz z załącznikami
 • Pełna integracja e-maili ze zgłoszeniami serwisowymi wraz z całą historią korespondencji
 • Możliwość dodawania załączników
 • Budowanie struktury organizacyjnej firmy
 • Kalendarz
 • Powiadomienia inżynierów
 • Wewnętrzny komunikator między serwisantami
 • Definiowanie poziomów uprawnień do konkretnego widoku
 • Grupy uprawnień użytkowników
 • Dwujęzyczność – PL, EN
 • Baza danych: MySQL
 • Serwer aplikacji: Apache Tomcat
 • Systemy operacyjne: Windows, Linux

*wymagane zainstalowanie systemu e-Audytor

 • Ewidencja zgłoszeń serwisowych – przydzielone do serwisanta, termin, status, priorytet, komentarze, powiadomienia
 • Zarządzanie incydentami:
  • Ewidencja incydentów – przydzielone do serwisanta, termin, status, priorytet
  • Dodawanie rozwiązań, w tym tymczasowych – obejść
  • Definiowanie działań/akcji
  • Dodawanie komentarzy
  • Powiadomienia
  • Załączniki
 • Zarządzanie wnioskami o usługę
  • Ewidencja wniosków o usługę – przydzielone do serwisanta, termin, status, priorytet
  • Definiowanie działań/akcji
  • Dodawanie komentarzy
  • Powiadomienia
  • Załączniki
 • Zarządzanie problemami:
  • Ewidencja problemów – przydzielone do serwisanta, termin, status
  • Analiza problemów – wpływ, główna przyczyna, symptomy
  • Dodawanie rozwiązań, w tym tymczasowych
  • Definiowanie zadań
  • Obsługa dziennika pracy
  • Powiązanie incydentów z problemami
  • Historia problemu
  • Dodawanie komentarzy
  • Powiadomienia
  • Załączniki
 • Zarządzanie zmianami:
  • Ewidencja zmian – status, przydzielone, termin, priorytet
  • Wsparcie dla różnego typu zmian
  • Powiązanie incydentów i problemów ze zmianami
  • Wsparcie dla planowania zmian: wpływ, plan wdrożenia, procedura cofnięcia, lista kontrolna
  • Akceptacja zmian – rady ds. zmian: CAB i ECAB
  • Implementacja – definiowanie zadań, obsługa dziennika pracy
  • Recenzowanie
  • Historia zmiany
  • Dodawanie komentarzy
  • Powiadomienia
  • Załączniki
 • Rozwiązania:
  • Publiczna baza rozwiązań
  • Prywatna baza rozwiązań
  • Prosty mechanizm wyszukiwania rozwiązań przy pomocy słów kluczowych lub poprzez kategorie
  • Możliwość dodawania wielu rozwiązań
  • Rozwiązania tymczasowe – obejścia
  • Rozwiązania właściwe
 • Zarządzanie zasobami
  • Definiowanie własnych typów zasobów
  • Możliwość przypisania serwisantów do struktury
  • Import listy zasobów z systemu e-Audytor*
  • Import listy aplikacji z systemu e-Audytor*
  • Biblioteka aplikacji
  • Możliwość przypisywania aplikacji do zasobu
  • Odczyt danych technicznych komputera*

*wymagane zainstalowanie systemu e-Audytor

Raporty są doskonałym narzędziem analitycznym umożliwiającym śledzenie historii zgłoszeń, występowania awarii czy analizowanie efektywności pracy poszczególnych serwisantów. W systemie eHelpDesk wykorzystano jedno z najlepszych narzędzi raportujących, które ze względu na swoją wszechstronność pozwala dowolnie budować dynamiczne raporty w celu łatwiejszej analizy zgromadzonych danych. Możliwość eksportu raportów do innych formatów (PDF, Excel, Word, RTF, CSV) daje nieograniczone wręcz możliwości prezentacji wszelkiego rodzaju analiz i wyników pracy Działu Wsparcia Technicznego.

Moduł raportujący w systemie eHelpDesk to:

 • Obsługa raportów w standardzie Crystal Reports
 • Raporty parametryczne
 • Predefiniowane raporty:
  • Kompleksowe raportowanie o stanie aplikacji
  • Kompleksowe raportowanie o stanie zasobów
  • Kompleksowe raportowanie o stanie zmian
  • Kompleksowe raportowanie o stanie incydentów
  • Kompleksowe raportowanie o stanie problemów
  • Kompleksowe raportowanie o stanie rozwiązań
 • Możliwość dodawania własnych raportów*
 • Możliwość dowolnego grupowania raportów
 • Eksport raportów do formatów: pdf, xls, doc, rtf, csv, rpt

*wymagane środowisko Crystal Reports

 • Zarządzanie zgłoszeniami, incydentami, problemami i zmianami, zgodne z założeniami standardu ITIL V3
 • Wysyłanie zgłoszeń za pośrednictwem predefiniowanego formularza – strona www
 • Łatwe składanie zgłoszeń serwisowych poprzez panel użytkownika końcowego*
 • Ewidencja własnych zgłoszeń poprzez stronę www* – ID, status, data, przydzielone do serwisanta, priorytet
 • Ewidencja własnych zgłoszeń poprzez stronę www – wymagane zalogowanie
 • Dostęp do publicznej bazy rozwiązań
 • Dostęp do informacji o stacji roboczej użytkownika**

* wymagany komponent eHelpDeskTray
** wymagana instalacja systemu e-Audytor

 • Współpraca ze zdalnym pulpitem poprzez Ultra VNC
LinkFilmDemoFolderCase study

 91 4331 891

91 48 17 204

91 4331 890

Napisz do nas!

e-Helpdesk to narzędzie dedykowane podmiotom, które cenią sobie fachowość i kompleksowość w zakresie wsparcia serwisowego i obsługi zgłoszeń. Wdrożenie systemu pomaga w rozwiązywaniu problemów technicznych występujących w zasobach IT oraz procesach eksploatacji tych zasobów. System ewidencjonuje, m.in.: pełną historię zgłoszeń serwisowych, sposoby rozwiązania problemów oraz oblicza koszty usunięcia awarii.

Klient uzyskuje korzyści biznesowe:

 • poprawa jakości obsługi informatycznej wewnątrz organizacji
 • zwiększenie efektywności funkcjonowania Działów Wsparcia Technicznego
 • niższe koszty działalności
 • poprawa relacji między biznesem a IT (przez lepsze zrozumienie priorytetów biznesowych)
 • redukcja przerw w biznesie podczas wystąpienia incydentu z możliwością przywrócenia usług zgodnie z biznesowymi priorytetami
 • zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości wewnętrznych procesów biznesowych poprzez nadzór nad świadczonymi usługami informatycznymi
 • poprawa wydajności operacji biznesowych poprzez zapewnienie ciągłości usług IT
 • zwiększenie zaufania klientów i zadowolenia pracowników.
 • Integracja z Active Directory – import użytkowników
 • Integracja z systemem e-Audytor
 • Integracja z e-Remote Desktop (eRDS)*
 • Konwersja e-maili na zgłoszenia serwisowe
 • Zarządzanie e-mailami wraz z załącznikami
 • Pełna integracja e-maili ze zgłoszeniami serwisowymi wraz z całą historią korespondencji
 • Możliwość dodawania załączników
 • Budowanie struktury organizacyjnej firmy
 • Kalendarz
 • Powiadomienia inżynierów
 • Wewnętrzny komunikator między serwisantami
 • Definiowanie poziomów uprawnień do konkretnego widoku
 • Grupy uprawnień użytkowników
 • Dwujęzyczność – pol., ang.
 • Baza danych: MySQL
 • Serwer aplikacji: Apache Tomcat
 • Systemy operacyjne: Windows, Linux

* Wymagane zainstalowanie systemu e-Audytor.

 • Ewidencja zgłoszeń serwisowych – przydzielone do serwisanta, termin, status, priorytet, komentarze, powiadomienia
 • Zarządzanie incydentami
  • Ewidencja incydentów – przydzielone do serwisanta, termin, status, priorytet
  • Dodawanie rozwiązań, w tym tymczasowych – obejść
  • Definiowanie działań/akcji
  • Dodawanie komentarzy
  • Powiadomienia
  • Załączniki
 • Zarządzanie wnioskami o usługę
  • Ewidencja wniosków o usługę – przydzielone do serwisanta, termin, status, priorytet
  • Definiowanie działań/akcji
  • Dodawanie komentarzy
  • Powiadomienia
  • Załączniki
 • Zarządzanie problemami
  • Ewidencja problemów – przydzielone do serwisanta, termin, status
  • Analiza problemów – wpływ, główna przyczyna, symptomy
  • Dodawanie rozwiązań, w tym tymczasowych
  • Definiowanie zadań
  • Obsługa dziennika pracy
  • Powiązanie incydentów z problemami
  • Historia problemu
  • Dodawanie komentarzy
  • Powiadomienia
  • Załączniki
 • Zarządzanie zmianami
  • Ewidencja zmian – status, przydzielone, termin, priorytet
  • Wsparcie dla różnego typu zmian
  • Powiązanie incydentów i problemów ze zmianami
  • Wsparcie dla planowania zmian: wpływ, plan wdrożenia, procedura cofnięcia, lista kontrolna
  • Akceptacja zmian – Rady ds. zmian: CAB i ECAB
  • Implementacja – definiowanie zadań, obsługa dziennika pracy
  • Recenzowanie
  • Historia zmiany
  • Dodawanie komentarzy
  • Powiadomienia
  • Załączniki
 • Rozwiązania
  • Publiczna baza rozwiązań
  • Prywatna baza rozwiązań
  • Prosty mechanizm wyszukiwania rozwiązań przy pomocy słów kluczowych lub poprzez kategorie
  • Możliwość dodawania wielu rozwiązań
  • Rozwiązania tymczasowe – obejścia
  • Rozwiązania właściwe
 • Zarządzanie zasobami
  • Definiowanie własnych typów zasobów
  • Możliwość przypisania serwisantów do struktury
  • Import listy zasobów z systemu e-Audytor *
  • Import listy aplikacji z systemu e-Audytor *
  • Biblioteka aplikacji
  • Możliwość przypisywania aplikacji do zasobu
  • Odczyt danych technicznych komputera *

* Wymagane zainstalowanie systemu e-Audytor.

Raporty są doskonałym narzędziem analitycznym umożliwiającym śledzenie historii zgłoszeń, występowania awarii czy analizowanie efektywności pracy poszczególnych serwisantów. W systemie eHelpDesk wykorzystano jedno z najlepszych narzędzi raportujących, które ze względu na swoją wszechstronność pozwala dowolnie budować dynamiczne raporty w celu łatwiejszej analizy zgromadzonych danych. Możliwość eksporotu raportów do innych formatów (PDF, Excel, Word, RTF, CSV) daje nieograniczone wręcz możliwości prezentacji wszelkiego rodzaju analiz i wyników pracy Działu Wsparcia Technicznego.

Moduł raportujący w systemie eHelpDesk to:

 • Obsługa raportów w standardzie Crystal Reports
 • Raporty parametryczne
 • Predefiniowane raporty
  • Kompleksowe raportowanie o stanie aplikacji
  • Kompleksowe raportowanie o stanie zasobów
  • Kompleksowe raportowanie o stanie zmian
  • Kompleksowe raportowanie o stanie incydentów
  • Kompleksowe raportowanie o stanie problemów
  • Kompleksowe raportowanie o stanie rozwiązań
 • Możliwość dodawania własnych raportów *
 • Możliwość dowolnego grupowania raportów
 • Eksport raportów do formatów: pdf, xls, doc, rtf, csv, rpt

* Wymagane środowisko Crystal Reports.

 • Zarządzanie zgłoszeniami, incydentami, problemami i zmianami zgodne z założeniami standardu ITIL V3
 • Wysyłanie zgłoszeń za pośrednictwem predefiniowanego formularza – strona WWW
 • Łatwe składanie zgłoszeń serwisowych poprzez panel użytkownika końcowego*
 • Ewidencja własnych zgłoszeń poprzez stronę WWW* – ID, status, data, przydzielone do serwisanta, priorytet
 • Ewidencja własnych zgłoszeń poprzez stronę WWW – wymagane zalogowanie
 • Dostęp do publicznej bazy rozwiązań
 • Dostęp do informacji o stacji roboczej użytkownika**

* Wymagany komponent eHelpDeskTray
** Wymagana instalacja systemu e-Audytor

 • Współpraca ze zdalnym pulpitem poprzez Ultra VNC
Skontaktuj się z nami!