eHelpDesk

eHelpDesk to narzędzie dedykowane podmiotom, które cenią sobie fachowość i kompleksowość w zakresie wsparcia serwisowego i obsługi zgłoszeń. Wdrożenie systemu pomaga w rozwiązywaniu problemów technicznych występujących w zasobach IT oraz procesach eksploatacji tych zasobów. System ewidencjonuje, m.in.: pełną historię zgłoszeń serwisowych, sposoby rozwiązania problemów oraz oblicza koszty usunięcia awarii.

Klient uzyskuje korzyści biznesowe:

 • poprawa jakości obsługi informatycznej wewnątrz organizacji
 • zwiększenie efektywności funkcjonowania Działów Wsparcia Technicznego
 • niższe koszty działalności
 • poprawa relacji między biznesem a IT (przez lepsze zrozumienie priorytetów biznesowych)
 • redukcja przerw w biznesie podczas wystąpienia incydentu z możliwością przywrócenia usług zgodnie z biznesowymi priorytetami
 • zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości wewnętrznych procesów biznesowych poprzez nadzór nad świadczonymi usługami informatycznymi
 • poprawa wydajności operacji biznesowych poprzez zapewnienie ciągłości usług IT
 • zwiększenie zaufania klientów i zadowolenia pracowników.
Skontaktuj się z nami!
www

 91 4331 891

91 48 17 204

91 4331 890

Webowa i przejrzysta konsola

 • Zarządzane zgłoszeniami z poziomu przejrzystej konsoli webowej dostępnej z każdego miejsca
 • webowy interfejs po stronie pracownika
 • webowy interfejs po stronie administratora

Proste zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi

 • Szczegółowa rejestracja zgłoszeń z możliwością śledzenia zgłoszenia
 • Kategoryzacja i priorytetyzacja zgłoszeń
 • Szybkie dostarczenie rozwiązania dla użytkownika

Zarządzanie bazą wiedzy

 • Szybka i automatyczna konwersja problemów na gotowe rozwiązania
 • Udostępnianie pracownikom zbioru odpowiedzi na najczęściej powtarzające się pytania
 • Udostępnienie wskazówek do samodzielnego rozwiązania problemów

Omnikanałowość

 • Zgłaszanie problemów za pośrednictwem dedykowanego portalu dla użytkownika
 • Zgłaszanie problemów za pomocą poczty elektronicznej
 • Zgłaszanie problemów telefoniczne

Integracja

 • Integracja z Active Directory – import użytkowników oraz struktur
 • Integracja z systemem eAuditor – import zasobów wraz z przypisaną relacją
 • Import danych z dowolnego* źródła

Zaawansowany system powiadomień

 • Automatyczne powiadomienia dla wszystkich członków zgłoszenia zarówno ekranowe, jak i e-mailowe
 • Możliwość pełnej kantonizacji treści powiadomień w zależności od typu zgłoszenia

Rozbudowany moduł raportowania

 • Szybkie i łatwe raportowania zgłoszeń
 • Podsumowanie czasów pracy
 • Możliwość generowania własnych raportów

Głównym zadaniem procesu obsługi zgłoszeń serwisowych jest znalezienie głównej przyczyny powstania incydentów i zredukowanie ich oddziaływania na biznes zarówno w perspektywie krótkotrwałej, jak i długofalowej. Pod tym kątem zapewniamy:

 • Szybkie wykrywanie problemów
 • Szczegółowa rejestracja zgłoszenia
 • Automatyczna kategoryzacja i priorytetyzacja zgłoszeń
 • Szybkie dostarczenie rozwiązania
 • Udostepnienia rozwiązania w bazie wiedzy
 • Szybkie zamykanie zgłoszenia
 • Czytelne i konfigurowalne powiadomienia
 • Zarządzane zgłoszeniami z poziomu przejrzystej konsoli webowej dostępnej z każdego miejsca
 • Bieżące rejestrowanie zgłoszeń serwisowych
 • Możliwość definiowania dowolnych kategorii, podkategorii i tematów dostępnych do uzupełniania przez użytkowników
 • Tworzenie grup wsparcia do zgłoszeń
 • Możliwość rejestrowania zgłoszeń telefonicznych
 • Możliwość rejestrowania zgłoszeń e-mail
 • Priorytetyzacja zgłoszeń, dowolne ustawienie pilności i czasu odpowiedzi do zgłoszeń
 • Możliwość zdefiniowania SLA wraz z czasem reakcji na odpowiedź
 • Dowolne definiowanie wskazówek do zgłoszeń wyświetlających się bezpośrednio na formularzu zgłoszeniowym użytkownika
 • Możliwość tworzenia globalnej bazy wiedzy dla użytkowników
 • Podsumowanie czasów reakcji na zgłoszenia
 • Webowy, przejrzysty formularz zgłoszeniowy z możliwością edycji,
 • dostępny z poziomu pulpitu użytkownika
 • Automatyczne implementowanie osoby zgłaszającej (brak konieczności logowania się przez użytkownika)
 • Automatyczne implementowanie sprzętu dopisanego do osoby (np. komputer, słuchawki itp.)
 • Możliwość powiązania zgłoszenia z dowolnym zasobem (drukarka, router, telefon itp.)
 • Możliwość zgłaszania problemów z poziomu e-mail
 • Automatyczne odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
 • Wyświetlanie się wskazówek do samodzielnego rozwiązania zgłoszenia
 • obsługa załączników
 • Możliwość wykonania zdjęcia ekranu samodzielnie przez pracownika za pomocą wbudowanej ikonki
 • Możliwość dodania logotypu i nazwy organizacji na formularzu
 • Dostęp do centralnej bazy wiedzy (FAQ)
 • Powiadomienia e-mail do zgłoszeń
 • Odpowiedzi na zgłoszenia dostępne zarówno z poziomu formularza www użytkownika, jak i dostarczone w formie wiadomości e-mail.
System zapewnia rozbudowane raporty umożliwiające śledzenie historii zgłoszeń, występowania awarii czy analizowanie/dokumentowanie efektywności pracy poszczególnych serwisantów. Zapewniamy m.in:

 • Kompleksowe raportowanie historii zgłoszeń
 • Kompleksowe raportowanie o stanie zmian
 • Kompleksowe raportowanie o stanie incydentów
 • Kompleksowe raportowanie o stanie problemów
 • Kompleksowe raportowanie o stanie rozwiązań

Przykładowe raporty:
Statusy zgłoszeń według grupy wsparcia
Statusy zgłoszeń według priorytetu
Szczegóły zgłoszenia – czas rozwiązania
Średni czas reakcji serwisanta
Zgłoszenia otwarte / zamknięte według okresu
Zgłoszenia otwarte / zamknięte według struktury
Podsumowanie czasu rozwiązania
Czas reakcji
Liczba zgłoszeń według wydziału

 • Uproszczenie procesu obsługi zgłoszeń serwisowych:
 • Stworzenie jednolitego, webowego formularza zgłoszeniowego dla pracowników (dostępny z poziomu www)
 • Zgłaszanie zgłoszeń z każdego miejsca za pomocą kanału e-mail
 • Stworzenie centralnej bazy wiedzy zawierającej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
 • Usystematyzowanie wpływu zgłoszeń zgodnie z podziałem problemów na kategorię, podkategorię
 • Monitorowanie, dokumentowanie i raportowanie czasu poświęconego na rozwiązywanie zgłoszeń
 • Redukcję najczęściej powtarzanych zgłoszeń dzięki zautomatyzowanemu systemowi auto odpowiedzi
 • Automatyczne raportowanie najbardziej obciążanych kategorii, serwisantów itp.
LinkFilmDEMOFolderCase study

 91 4331 891

91 48 17 204

91 4331 890

Napisz do nas!

e-Helpdesk to narzędzie dedykowane podmiotom, które cenią sobie fachowość i kompleksowość w zakresie wsparcia serwisowego i obsługi zgłoszeń. Wdrożenie systemu pomaga w rozwiązywaniu problemów technicznych występujących w zasobach IT oraz procesach eksploatacji tych zasobów. System ewidencjonuje, m.in.: pełną historię zgłoszeń serwisowych, sposoby rozwiązania problemów oraz oblicza koszty usunięcia awarii.

Klient uzyskuje korzyści biznesowe:

 • poprawa jakości obsługi informatycznej wewnątrz organizacji
 • zwiększenie efektywności funkcjonowania Działów Wsparcia Technicznego
 • niższe koszty działalności
 • poprawa relacji między biznesem a IT (przez lepsze zrozumienie priorytetów biznesowych)
 • redukcja przerw w biznesie podczas wystąpienia incydentu z możliwością przywrócenia usług zgodnie z biznesowymi priorytetami
 • zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości wewnętrznych procesów biznesowych poprzez nadzór nad świadczonymi usługami informatycznymi
 • poprawa wydajności operacji biznesowych poprzez zapewnienie ciągłości usług IT
 • zwiększenie zaufania klientów i zadowolenia pracowników.

Główne cechy

Webowa i przejrzysta konsola

 • Zarządzane zgłoszeniami z poziomu przejrzystej konsoli webowej dostępnej z każdego miejsca
 • webowy interfejs po stronie pracownika
 • webowy interfejs po stronie administratora

Proste zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi

 • Szczegółowa rejestracja zgłoszeń z możliwością śledzenia zgłoszenia
 • Kategoryzacja i priorytetyzacja zgłoszeń
 • Szybkie dostarczenie rozwiązania dla użytkownika

Zarządzanie bazą wiedzy

 • Szybka i automatyczna konwersja problemów na gotowe rozwiązania
 • Udostępnianie pracownikom zbioru odpowiedzi na najczęściej powtarzające się pytania
 • Udostepnienie wskazówek do samodzielnego rozwiązania problemów

Omnikanałowość

 • Zgłaszanie problemów za pośrednictwem dedykowanego portalu dla użytkownika
 • Zgłaszanie problemów za pomocą poczty elektronicznej
 • Zgłaszanie problemów telefoniczne

Integracja

 • Integracja z Active Directory – import użytkowników oraz struktur
 • Integracja z systemem eAuditor – import zasobów wraz z przypisaną relacją
 • Import danych z dowolnego* źródła

Zaawansowany system powiadomień

 • Automatyczne powiadomienia dla wszystkich członków zgłoszenia zarówno ekranowe, jak i e-mailowe
 • Możliwość pełnej kantonizacji treści powiadomień w zależności od typu zgłoszenia

Rozbudowany moduł raportowania

 • Szybkie i łatwe raportowania zgłoszeń
 • Podsumowanie czasów pracy
 • Możliwość generowania własnych raportów

Głównym zadaniem procesu obsługi zgłoszeń serwisowych jest znalezienie głównej przyczyny powstania incydentów i zredukowanie ich oddziaływania na biznes zarówno w perspektywie krótkotrwałej, jak i długofalowej. Pod tym kątem zapewniamy:

 • Szybkie wykrywanie problemów
 • Szczegółowa rejestracja zgłoszenia
 • Automatyczna kategoryzacja i priorytetyzacja zgłoszeń
 • Szybkie dostarczenie rozwiązania
 • Udostepnienia rozwiązania w bazie wiedzy
 • Szybkie zamykanie zgłoszenia
 • Czytelne i konfigurowalne powiadomienia
 • Zarządzane zgłoszeniami z poziomu przejrzystej konsoli webowej dostępnej z każdego miejsca
 • Bieżące rejestrowanie zgłoszeń serwisowych
 • Możliwość definiowania dowolnych kategorii, podkategorii i tematów dostępnych do uzupełniania przez użytkowników
 • Tworzenie grup wsparcia do zgłoszeń
 • Możliwość rejestrowania zgłoszeń telefonicznych
 • Możliwość rejestrowania zgłoszeń e-mail
 • Priorytetyzacja zgłoszeń, dowolne ustawienie pilności i czasu odpowiedzi do zgłoszeń
 • Możliwość zdefiniowania SLA wraz z czasem reakcji na odpowiedź
 • Dowolne definiowanie wskazówek do zgłoszeń wyświetlających się bezpośrednio na formularzu zgłoszeniowym użytkownika
 • Możliwość tworzenia globalnej bazy wiedzy dla użytkowników
 • Podsumowanie czasów reakcji na zgłoszenia
 • Webowy, przejrzysty formularz zgłoszeniowy z możliwością edycji,
 • dostępny z poziomu pulpitu użytkownika
 • Automatyczne implementowanie osoby zgłaszającej (brak konieczności logowania się przez użytkownika)
 • Automatyczne implementowanie sprzętu dopisanego do osoby (np. komputer, słuchawki itp.)
 • Możliwość powiązania zgłoszenia z dowolnym zasobem (drukarka, router, telefon itp.)
 • Możliwość zgłaszania problemów z poziomu e-mail
 • Automatyczne odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
 • Wyświetlanie się wskazówek do samodzielnego rozwiązania zgłoszenia
 • obsługa załączników
 • Możliwość wykonania zdjęcia ekranu samodzielnie przez pracownika za pomocą wbudowanej ikonki
 • Możliwość dodania logotypu i nazwy organizacji na formularzu
 • Dostęp do centralnej bazy wiedzy (FAQ)
 • Powiadomienia e-mail do zgłoszeń
 • Odpowiedzi na zgłoszenia dostępne zarówno z poziomu formularza www użytkownika, jak i dostarczone w formie wiadomości e-mail.
System zapewnia rozbudowane raporty umożliwiające śledzenie historii zgłoszeń, występowania awarii czy analizowanie/dokumentowanie efektywności pracy poszczególnych serwisantów. Zapewniamy m.in:

 • Kompleksowe raportowanie historii zgłoszeń
 • Kompleksowe raportowanie o stanie zmian
 • Kompleksowe raportowanie o stanie incydentów
 • Kompleksowe raportowanie o stanie problemów
 • Kompleksowe raportowanie o stanie rozwiązań

Przykładowe raporty:
Statusy zgłoszeń według grupy wsparcia
Statusy zgłoszeń według priorytetu
Szczegóły zgłoszenia – czas rozwiązania
Średni czas reakcji serwisanta
Zgłoszenia otwarte / zamknięte według okresu
Zgłoszenia otwarte / zamknięte według struktury
Podsumowanie czasu rozwiązania
Czas reakcji
Liczba zgłoszeń według wydziału

 • Uproszczenie procesu obsługi zgłoszeń serwisowych:
 • Stworzenie jednolitego, webowego formularza zgłoszeniowego dla pracowników (dostępny z poziomu www)
 • Zgłaszanie zgłoszeń z każdego miejsca za pomocą kanału email
 • Stworzenie centralnej bazy wiedzy zawierającej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
 • Usystematyzowanie wpływu zgłoszeń zgodnie z podziałem problemów na kategorię, podkategorię
 • Monitorowanie, dokumentowanie i raportowanie czasu poświęconego na rozwiązywanie zgłoszeń
 • Redukcję najczęściej powtarzanych zgłoszeń dzięki zautomatyzowanemu systemowi auto odpowiedzi
 • Automatyczne raportowanie najbardziej obciążanych kategorii, serwisantów itp.
Skontaktuj się z nami!

Zainteresowani oprogramowaniem eHelpDesk – zapraszamy do kontaktu!

Chętnie wyjaśnimy wątpliwości, a także odpowiemy na wszystkie pytania dot. oferowanych usług oraz oprogramowania. Dodatkowo nasi konsultanci przygotują prezentację online lub ofertę dostosowaną do potrzeb i wymagań Państwa organizacji.

  Informacje kontaktowe
  Wskaż temat wiadomości  Administratorem Twoich danych osobowych jest BTC Sp. z o.o. Więcej informacji znajdziesz w polityce przetwarzania danych osobowych.