Działając w zgodzie z wartościami dostarczamy naszym klientom unikatowe, innowacyjne i bezpieczne produkty i usługi, dążąc do osiągnięcia pozycji lidera w naszym sektorze. Zyski przeznaczamy na badania i rozwój.

 

Jako zespół zbudowaliśmy i pielęgnujemy system naszych wartości:

  • kreatywność i innowacyjność
  • podejmowanie wyzwań
  • orientacja na klienta
  • bezpieczeństwo i niezawodność produktów
  • uczciwość i odpowiedzialność społeczna.

Każdy pracownik musi (wzory postępowania):

  • działać etycznie
  • chronić i poprawiać reputację i markę firmy
  • rozumieć i stosować się do prawa, regulacji i polityki firmy
  • dbać o bezpieczeństwo
  • traktować pracowników z respektem i godnością.

 

W celu uniknięcia łamania wzorów postępowania staramy się przyjmować do pracy osoby, których indywidualny system wartości jest zgodny z wartościami firmy.