Wartości

Działając w zgodzie z wartościami, dostarczamy naszym Klientom unikatowe, innowacyjne, a jednocześnie bezpieczne produkty i usługi, w celu osiągnięcia pozycji lidera w naszym sektorze. Dodatkowo zyski przeznaczamy na badania oraz dalszy rozwój.

Równocześnie – jako zespół – zbudowaliśmy i pielęgnujemy system naszych wartości:

  • kreatywność oraz innowacyjność,
  • podejmowanie wyzwań,
  • orientacja na potrzeby klienta,
  • bezpieczeństwo i niezawodność produktów,
  • uczciwość i odpowiedzialność społeczną.

Każdy pracownik musi (wzory postępowania):

  • działać etycznie,
  • chronić oraz poprawiać reputację i markę firmy,
  • rozumieć, a także stosować się do prawa, regulacji i polityki firmy,
  • dbać o bezpieczeństwo,
  • traktować pracowników z respektem i godnością.

W celu uniknięcia łamania wzorów postępowania staramy się przyjmować do pracy osoby, których indywidualny system wartości jest zgodny z wartościami firmy.