Cyberataki i naruszenia bezpieczeństwa mogą prowadzić do daleko idących konsekwencji. Nieoczekiwany wyciek danych jest w stanie zakłócić kluczowe procesy w organizacji, a co więcej prowadzić do olbrzymich strat finansowych. Z uwagi na coraz większą skalę cyberataków konieczne staje się wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji.

AI w obszarze cyberbezpieczeństwa znajduje wiele zastosowań, a jej wykorzystanie niesie za sobą korzyści zarówno ekonomiczne, jak i społeczne. Wraz ze wzrostem skali ataków, zapotrzebowanie na wykorzystanie sztucznej inteligencji stało się coraz większe. Obecnie organizacje inwestują w bezpieczeństwo coraz większe środki, a narzędzia oparte na AI skutecznie zmniejszają ryzyko naruszeń, poprawiając stan bezpieczeństwa.

Rola sztucznej inteligencji w cyberbezpieczeństwie

Sztuczna inteligencja w cyberbezpieczeństwie jest odpowiedzialna za utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Narzędzia oparte na AI identyfikują podejrzane działania, dzięki czemu automatycznie wykrywają zbliżające się zagrożenie i reagują na nie szybciej, niż miałoby to miejsce przy standardowym podejściu. Uwzględniając dane pozyskiwane z systemów IT, a także monitorując działania użytkowników, sztuczna inteligencja w dużym stopniu ogranicza skuteczność ataków.

Przykłady wykorzystania sztucznej inteligencji w cyberbezpieczeństwie

Narzędzia oparte na AI wykorzystywane w cyberbezpieczeństwie mają wiele zastosowań. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze rozwiązania, które skutecznie zabezpieczają organizację i chronią dane.

Klasyfikacja adresów URL i procesów systemowych

Klasyfikacja to sprawdzone narzędzie, które pozwala przewidzieć zbliżające się zagrożenie. Narzędzie automatycznie i w czasie rzeczywistym nadzoruje treści przeglądane przez użytkowników systemu. Analizowane są zarówno odwiedzane strony WWW, jak i uruchamiane procesy. Dzięki klasyfikacji, już na wczesnym etapie można wykryć, czy działania pracownika są bezpieczne oraz czy nie narażają firmy na potencjalny atak.

Sprawdź informację o klasyfikacji adresów URL

Sprawdź informację o klasyfikacji procesów systemowych

Systemy rekomendujące

W obszarze cyberbezpieczeństwa istotną rolę pełnią systemy rekomendujące. Ich głównym celem jest przeprowadzenie dokładnej analizy pracy użytkownika na podstawie jego dotychczasowych zachowań w organizacji. Analizowane są między innymi czynniki, takie jak aktywny i pasywny czas pracy, przeglądane dokumenty, czy też uruchamiane programy na komputerze. Dzięki temu można określić współczynnik efektywności użytkownika, wskazać działania, które mogą powodować lukę w bezpieczeństwie, czy też określić tendencję zachowania pracownika. System rekomendujący potrafi podpowiedzieć, jakie działania powinny zostać podjęte, aby jeszcze skuteczniej zabezpieczyć organizację.

Systemy wykrywania ataków DDoS

Systemy tego typu bardzo dobrze radzą sobie z wykrywaniem podejrzanego ruchu sieciowego. Dzięki znajomości wzorców szeregów czasowych, wraz z dotychczasową historią przepływu danych w sieci, pojawia się możliwość wykrycia zwiększonego ruchu, który może oznaczać atak DDoS. System po wykryciu zwiększonej aktywności, automatycznie podejmuje odpowiednie działania, dzięki czemu skutecznie zabezpiecza organizację przed cyberatakami.

Źródło:

https://www.balbix.com/insights/artificial-intelligence-in-cybersecurity/

https://www.politykabezpieczenstwa.pl/pl/a/jaka-jest-rola-sztucznej-inteligencji-w-cyberbezpieczenstwie

BTC Projekt EU