Sztuczna inteligencja obecnie znajduje coraz większe zastosowanie w świecie biznesu. Dzięki licznym technologiom rozwija oraz wspiera wiele obszarów gospodarki. Potencjał AI najczęściej widoczny jest w organizacjach prywatnych, jednak jego wykorzystanie coraz częściej rozważane jest przez administracje publiczne.

Według badań przeprowadzonych przez IDC European Tech and Industry Pulse Survey* obecnie 30% organizacji z sektora publicznego w Europie Zachodniej deklaruje, że korzysta z rozwiązań opartych na AI, a 20% planuje w najbliższej przyszłości wdrożyć rozwiązania sztucznej inteligencji w swojej codziennej działalności. W Europie Środkowo-Wschodniej potencjał AI wykorzystuje zaledwie 3% organizacji, a 8% planuje ją wdrożyć do końca obecnego roku.

Główne obawy przed sztuczną inteligencją

Jak wynika z przeprowadzonych badań, wciąż większość organizacji z sektora publicznego obawia się wdrożenia w swojej działalności rozwiązań opartych na algorytmach AI. Przeszkodą nie jest już rozwój technologii, a raczej poziom gotowości rynku. Organizacje z sektora publicznego swoją główną obawę argumentują barierą finansową. Nie jest to jedyny problem, jaki stoi na przeszkodzie implementacji rozwiązań sztucznej inteligencji. Częstą przeszkodą jest także brak kadr, nieodpowiednie przeszkolenie, a także strach przed utratą pracy, na skutek likwidacji stanowisk.

Potencjał AI w sektorze publicznym

Sztuczna inteligencja znajduje wiele zastosowań w administracji publicznej. Wdrożenie jej może przyczynić się do optymalizacji procesów, a także do zautomatyzowania czasochłonnych działań pracowników. Poniżej przedstawiamy najczęstsze wykorzystanie AI w sektorze administracji publicznej.

Sztuczna inteligencja w sektorze administracji publicznej

Źródło: IDC EUROPEAN TECH AND INDUSTRY PULSE SURVEY, badanie IDC przeprowadzone wśród organizacji zatrudniających powyżej 10 pracowników w Europie, Listopad 2019, N=291 (tylko respondenci z organizacji administracji publicznej) [w:] Raport IDC, SAS; Lipiec 2020: „Jak AI zmienia sektor publiczny”

Wdrożenie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji to szansa na rozwój wielu organizacji. Wykorzystanie AI z całą pewnością może przyczynić się do przyspieszenia procesu cyfryzacji administracji publicznej. Co istotne, sektor publiczny posiada w swoich zasobach ogromną ilość danych, dzięki czemu potencjał z wykorzystania sztucznej inteligencji może być o wiele większy niż w sektorze prywatnym.

„Organizacje sektora publicznego w Europie w końcu zaczęły dostrzegać potencjał drzemiący w technologiach AI. Chociaż ich zastosowania są z reguły ograniczone do pojedynczych obszarów. W przyszłości spodziewamy się szerszego wykorzystania sztucznej inteligencji do wspierania analizy kompleksowych procesów społeczno-gospodarczych w poszukiwaniu nowych podejść i rozwiązań.”

Edyta Kosowska, Program Manager w IDC Poland

Źródło:

*Raport IDC, SAS; Lipiec 2020: „Jak AI zmienia sektor publiczny”

www.dih4.ai/w-jaki-sposob-ai-moze-zmienic-sektor-administracji-i-prace-w-sluzbach-publicznych

www.sas.com/pl_pl/news/informacje-prasowe-pl/2020/sektor-publiczny-nie-wykorzystuje-potencjalu-sztucznej-inteligencji

BTC Projekt EU