Hyprovision® to produkt klasy DLP (ang. Data Loss Prevention). Zapewnia kompleksową ochronę przed przypadkowym i celowym wyciekiem danych gromadzonych w zasobach elektronicznych organizacji. Chroni i monitoruje szczególnie istotne dane, w tym dane finansowe, listy dostawców i odbiorców, umowy, dane osobowe, dokumentacje badawczo-rozwojowe czy też inną wiedzę techniczna. Każdy incydent jest ewidencjonowany i pozwala podjąć stosowne działania korygujące. Hyprovision® DLP zapewnia identyfikowanie danych, monitorowanie miejsca ich przechowywania oraz śledzenie ich przepływu. Oferuje zaawansowaną technologię znakowania dokumentów elektronicznych HV FINGERPRINT, zapewniając ochronę własności intelektualnej. Umożliwia wdrożenie procedur bezpieczeństwa z zachowaniem pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami.

Hyprovision® DLP to produkt powstały w oparciu o ponad 12-letnie doświadczenie w zarządzaniu infrastrukturą informatyczną, produkt dojrzały technicznie, innowacyjny, wydajny oraz prosty w obsłudze.

Skontaktuj się z nami!
wwwFilmDEMOFolderCase study

 91 4331 891

91 48 17 204

91 4331 890

Napisz do nas!
 • monitorowanie procesów instalacji / deinstalacji aplikacji
 • definiowanie aplikacji zalecanych, zabronionych itp.
 • możliwość odinstalowania niechcianego oprogramowania
Zastosowanie:
 • intuicyjne zarządzanie wszelkimi zmianami w oprogramowaniu na podstawie jasno zdefiniowanych parametrów
 • podejmowanie stosownych działań w przypadku naruszeń polityki
 • niezastąpione narzędzie podczas tworzenia polityk dotyczących rekomendowanego oprogramowania dla poszczególnych działów organizacji, możliwość szybkiej weryfikacji zgodności schematu ze stanem faktycznym
 • umożliwia znakowanie plików niewidocznym nagłówkiem FINGERPRINT
 • zabezpieczanie dokumentów niewidzialnymi znacznikami HV FINGERPRINT, monitorowanie tych dokumentów i podejmowanie stosownych działań w przypadku naruszeń polityk bezpieczeństwa
 • nadawanie odpowiedniej kategorii ochrony dokumentu, np. oznacz znacznikiem TAJNE
Zastosowanie:
 • monitorowanie/i lub blokowanie prób transferu plików wewnątrz infrastruktury IT, blokowanie wysyłania plików poza infrastrukturę IT
 • nadawanie kategorii bezpieczeństwa i ważności plikom
 • wykorzystywanie znaczników w połączeniu z innymi politykami Hyprovision DLP, m.in.: monitorowanie prób otwarcia, edycji, zapisu, zmiany nazwy/rozszerzenia plików szczególnie wrażliwych (np. zawierających dane osobowe)
 • podejmowanie wybranych akcji po naciśnięciu przez użytkownika klawisza PrintScreen
 • umożliwia magazynowanie zrzutów z ekranu komputera objętego polityką
Zastosowanie:
 • monitorowanie wykonywanych zrzutów ekranu, blokowanie możliwości zapisania i wykorzystania zrzutów ekranu
 • użytkownik korzystający z klawisza PrntScrn nie ma zrzutu ekranu w schowku, tym samym nie jest w stanie skopiować zrzuconej treści do innego, np. nieoznakowanego pliku lub pliku o innym rozszerzeniu
 • automatyczne przechwytywanie zrzutów ekranu z komputerów użytkowników, zgodnie z wcześniej ustalonym interwałem czasowym
Zastosowanie:
 • dokumentowanie działań użytkowników notorycznie naruszających kluczowe polityki bezpieczeństwa poprzez okresowe przechwytywanie ekranu w postaci zrzutów
 • gromadzenie zrzutów ekranu w celu późniejszej analizy, np. w przypadku podejrzenia wycieku danych
 • powiadamianie o przekroczeniu dozwolonego czasu pracy dla wybranego komputera, w razie potrzeby blokowanie jego użytkowania
Zastosowanie:
 • jednoznaczne ustalenie i automatyczne reagowanie na naruszenie norm czasu pracy, które mogą wskazywać na zamiar nieupoważnionego dostępu do danych
 • monitorowanie okresu pracy urządzeń i poszczególnych użytkowników, w przypadku podejrzenia wycieku danych ograniczenie liczby użytkowników, którzy mogli się do niego przyczynić
 • podejmowanie działania w momencie uruchomienia określonego procesu, np. przy próbie uruchomienia procesu gg.exe – wyłącz proces
Zastosowanie:
 • blokowanie niechcianych procesów, uniemożliwianie zainstalowania nieautoryzowanego, nielegalnego oprogramowania
 • monitorowanie najczęściej używanych aplikacji w infrastrukturze
 • ograniczanie dostępu do aplikacji typu CRM osobom niepowołanym lub mającym ograniczone uprawnienia użytkownika
 • automatyczne reagowanie na podłączenia do gniazda USB nośnika danych (pamięci masowej), np. zablokuj dostęp do urządzenia PENDRIVE o identyfikatorze innym niż określony w godzinach 9.00-12.30 na komputerze o nazwie „Sekretariat” dla zalogowanego użytkownika domenowego „DOMENA\NazwaUżytkownika”
Zastosowanie:
 • ustalenie selektywnego dostępu urządzeń USB do komputerów w infrastrukturze
 • tworzenie tzw. „czarnych list” urządzeń dopuszczonych do użytku
 • monitorowanie podłączanych urządzeń USB
 • monitorowanie i podejmowanie działań podczas próby przenoszenia, kopiowania, zmiany nazwy, zmiany rozszerzenia, zapisu i udostępniania plików
Zastosowanie:
 • monitorowanie wszelkich operacji na plikach w ramach lokalizacji objętych polityką
 • selektywne blokowanie prób otwarcia, usunięcia, utworzenia, kopiowania, zapisu, zmiany nazwy plików
 • blokowanie wysyłania plików za pośrednictwem przeglądarki na konto pocztowe, konto cloud, przez komunikatory
 • zarządzanie kanałem WEB, bazuje na obsłudze protokołów HTTP oraz HTTPS
 • umożliwia zarządzanie dostępem do sieci społecznościowych, serwisów informacyjnych, blogów, bibliotek oraz pozostałych stron www
Zastosowanie:
 • blokowanie niezalecanych stron www (w tym HTTPS)
 • monitorowanie najczęściej odwiedzanych stron, analizowanie aktywności biznesowej pracowników i jej wpływu na wydajność pracy
 • generowanie raportów na podstawie odwiedzanych stron www
 • możliwość odtworzenia historii przeglądania w oparciu o odwiedzone adresy
 • umożliwia wyświetlanie komunikatu na komputerach użytkowników podczas uruchamiania stacji roboczej
 • komunikaty są definiowalne, dzięki czemu można utworzyć tabelę, załączyć obraz lub wstawić link
Zastosowanie:
 • informowanie użytkowników o monitorowaniu infrastruktury przez system Hyprovision DLP
 • doraźne komunikowanie o zmianach w infrastrukturze, takich jak awarie czy prace serwisowe
 • monitorowanie plików wysyłanych i odbieranych przy pomocy aplikacji poczty elektronicznej
 • umożliwia administratorowi kontrolę nad przepływem plików przekazywanych drogą mailową, dzięki m.in. blokowaniu wysyłania plików o określonym rozszerzeniu lub znaczniku
Zastosowanie:
 • kontrolowanie wysyłanych wiadomości poprzez weryfikację załączanych dokumentów
 • blokowanie wysyłania wiadomości z załącznikiem, który nie powinien opuścić infrastruktury (poufne dokumenty, dowolny plik ze znacznikiem HV FINGERPTINT)
 • monitorowanie plików transferowanych do serwisów cloudowych (np. Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box, BitTorrent Sync, Copy, Cubby, Knowhow Cloud, Mediafire, Mega, Mozy, Spideroak, STRATO HiDrive, Tresorit)
 • w przypadku naruszenia polityki podejmowanie stosownych działań (np. odmowy dostępu)
Zastosowanie:
 • monitorowanie i blokowanie transferu plików poprzez aplikacje cloudowe
 • umożliwia administratorowi kontrolę nad przepływem plików przekazywanych do serwisów cloudowych, dzięki m.in. blokowaniu wysyłania plików o określonym rozszerzeniu lub znaczniku
 • kontrolowanie dostępu do urządzeń zainstalowanych na komputerze
 • blokowanie dostępu do CD-ROM, portów USB, drukarki, urządzeń Bluetooth, GPS, kart sieciowych, kart graficznych, modemów, klawiatury, czytników kart inteligentnych i innych
Zastosowanie:
 • zarządzanie urządzeniami zainstalowanymi na stacjach roboczych w infrastrukturze
 • blokowanie wycieku danych od strony sprzętowej: uniemożliwianie wysyłania danych przez kanały takie jak: IrDA, Bluetooth, uniemożliwianie kopiowania plików na CD/DVD
 • podejmowanie akcji w momencie próby kopiowania tekstu, zdjęcia czy ścieżki plików do schowka
Zastosowanie:
 • monitorowanie i blokowanie wszelkich akcji związanych ze schowkiem (w tym blokowanie działania „kopiuj” i „wklej”)
 • kontrolowanie zawartości wrażliwych plików
 • monitorowanie i blokowanie sieci bezprzewodowej według typu i maski
 • blokowanie dostępu do bezprzewodowych połączeń otwartych, jak i zabezpieczonych
Zastosowanie:
 • zapobieganie pobieraniu nielegalnych aplikacji za pośrednictwem innej sieci, ograniczenie ryzyka pojawienia się szkodliwego oprogramowania w ramach firmowej infrastruktury
 • uniemożliwienie połączenia z nieautoryzowaną siecią Wi-Fi udostępnionej np. przez prywatny telefon komórkowy i blokowanie prób obejścia zabezpieczeń autoryzowanej sieci firmowej
 • automatyczne, precyzyjne i wyjątkowo szybkie przeszukiwanie zasobów
 • automatyczne uruchamianie ochrony zasobów w czasie rzeczywistym zgodnie ze zdefiniowanymi politykami
 • rozproszone i wydajne przetwarzanie danych na serwerze głównym oraz stacjach roboczych
 • bieżące monitorowanie zmian położenia danych zapobiegające ich zagubieniu
 • wykrywanie danych zwielokrotnionych
 • szczegółowa inwentaryzacja sprzętu, zainstalowanego oprogramowania oraz plików
 • informowanie pracowników o naruszeniach polityk bezpieczeństwa, edukacja o ryzykownych zachowaniach
 • szkolenia pracowników na podstawie zdefiniowanego harmonogramu wraz z podpisami „elektronicznej listy obecności”
 • pozytywny wpływ na poczucie bezpieczeństwa organizacji
 • predefiniowane polityki bezpieczeństwa z dalszą możliwością ich rozszerzania
 • oszczędność czasu dzięki mechanizmom automatyzacji
 • możliwość dostępu do panelu administracyjnego z dowolnego miejsca bez konieczności instalacji oprogramowania
 • mniejsze obciążenie zasobów pracowniczych w wyniku pełnej automatyzacji pracy systemu
LinkFilmDEMOFolderCase study

 91 4331 891

91 48 17 204

91 4331 890

Napisz do nas!

Hyprovision® to produkt klasy DLP (ang. Data Loss Prevention). Zapewnia kompleksową ochronę przed przypadkowym i celowym wyciekiem danych gromadzonych w zasobach elektronicznych organizacji. Chroni i monitoruje szczególnie istotne dane w tym: dane finansowe, listy dostawców i odbiorców, umowy, dane osobowe, dokumentacje badawczo-rozwojowe czy też inną wiedzę techniczna. Każdy incydent jest ewidencjonowany i pozwala podjąć stosowne działania korygujące. Hyprovision® DLP zapewnia identyfikowanie danych, monitorowanie miejsca ich przechowywania oraz śledzenie ich przepływu. Oferuje zaawansowaną technologię znakowania dokumentów elektronicznych HV FINGERPRINT, zapewniając ochronę własności intelektualnej. Umożliwia wdrożenie procedur bezpieczeństwa z zachowaniem pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami.

Hyprovision® DLP to produkt powstały w oparciu o ponad 12-letnie doświadczenie w zarządzaniu infrastrukturą informatyczną, produkt dojrzały technicznie, innowacyjny, wydajny oraz prosty w obsłudze.

 • monitorowanie procesów instalacji / deinstalacji aplikacji
 • definiowanie aplikacji zalecanych, zabronionych itp.
 • możliwość odinstalowania niechcianego oprogramowania
Zastosowanie:
 • intuicyjne zarządzanie wszelkimi zmianami w oprogramowaniu na podstawie jasno zdefiniowanych parametrów
 • podejmowanie stosownych działań w przypadku naruszeń polityki
 • niezastąpione narzędzie podczas tworzenia polityk dotyczących rekomendowanego oprogramowania dla poszczególnych działów organizacji, możliwość szybkiej weryfikacji zgodności schematu ze stanem faktycznym
 • umożliwia znakowanie plików niewidocznym nagłówkiem FINGERPRINT
 • zabezpieczanie dokumentów niewidzialnymi znacznikami HV FINGERPRINT, monitorowanie tych dokumentów i podejmowanie stosownych działań w przypadku naruszeń polityk bezpieczeństwa
 • nadawanie odpowiedniej kategorii ochrony dokumentu, np. oznacz znacznikiem TAJNE
Zastosowanie:
 • monitorowanie\i lub blokowanie prób transferu plików wewnątrz infrastruktury IT, blokowanie wysyłania plików poza infrastrukturę IT
 • nadawanie kategorii bezpieczeństwa i ważności plikom
 • wykorzystywanie znaczników w połączeniu z innymi politykami Hyprovision DLP: m.in. monitorowanie prób otwarcia, edycji, zapisu, zmiany nazwy/rozszerzenia plików szczególnie wrażliwych (np. zawierających dane osobowe)
 • podejmowanie wybranych akcji po naciśnięciu przez użytkownika klawisza PrintScreen
 • umożliwia magazynowanie zrzutów z ekranu komputera objętego polityką
Zastosowanie:
 • monitorowanie wykonywanych zrzutów ekranu, blokowanie możliwości zapisania i wykorzystania zrzutów ekranu
 • użytkownik korzystający z klawisza PrntScrn nie ma zrzutu ekranu w Schowku, tym samym nie jest w stanie skopiować zrzuconej treści do innego np. nieoznakowanego pliku lub pliku o innym rozszerzeniu
 • automatyczne przechwytywanie zrzutów ekranu z komputerów użytkowników zgodnie z wcześniej ustalonym interwałem czasowym
Zastosowanie:
 • dokumentowanie działań użytkowników notorycznie naruszających kluczowe polityki bezpieczeństwa poprzez okresowe przechwytywanie ekranu w postaci zrzutów
 • gromadzenie zrzutów ekranu w celu późniejszej analizy np. w przypadku podejrzenia wycieku danych
 • powiadamianie o przekroczeniu dozwolonego czasu pracy dla wybranego komputera, w razie potrzeby blokowanie jego użytkowania
Zastosowanie:
 • jednoznaczne ustalenie i automatyczne reagowanie na naruszenie norm czasu pracy, które mogą wskazywać na zamiar nieupoważnionego dostępu do danych
 • monitorowanie okresu pracy urządzeń i poszczególnych użytkowników, w przypadku podejrzenia wycieku danych ograniczenie liczby użytkowników, którzy mogli się do niego przyczynić
 • podejmowanie działania w momencie uruchomienia określonego procesu: np. przy próbie uruchomienia procesu gg.exe wyłącz proces
Zastosowanie:
 • blokowanie niechcianych procesów, uniemożliwianie zainstalowania nieautoryzowanego, nielegalnego oprogramowania
 • monitorowanie najczęściej używanych aplikacji w infrastrukturze
 • ograniczanie dostępu do aplikacji typu CRM osobom niepowołanym lub mającym ograniczone uprawnienia użytkownika
 • automatyczne reagowanie na podłączenia do gniazda USB nośnika danych (pamięci masowej): np. zablokuj dostęp do urządzenia PENDRIVE o identyfikatorze innym niż określony w godzinach 9.00 – 12.30 na komputerze o nazwie „Sekretariat” dla zalogowanego użytkownika domenowego „DOMENA\NazwaUżytkownika”
Zastosowanie:
 • ustalenie selektywnego dostępu urządzeń USB do komputerów w infrastrukturze
 • tworzenie tzw. „czarnych list” urządzeń dopuszczonych do użytku
 • monitorowanie podłączanych urządzeń USB
 • monitorowanie i podejmowanie działań podczas próby przenoszenia, kopiowania, zmiany nazwy, zmiany rozszerzenia, zapisu i udostępniania plików
Zastosowanie:
 • monitorowanie wszelkich operacji na plikach w ramach lokalizacji objętych polityką
 • selektywne blokowanie prób otwarcia, usunięcia, utworzenia, kopiowania, zapisu, zmiany nazwy plików
 • blokowanie wysyłania plików za pośrednictwem przeglądarki na konto pocztowe, konto cloud, przez komunikatory
 • zarządzanie kanałem WEB, bazuje na obsłudze protokołów HTTP oraz HTTPS
 • umożliwia zarządzanie dostępem do sieci społecznościowych, serwisów informacyjnych, blogów, bibliotek oraz pozostałych stron WWW
Zastosowanie:
 • blokowanie niezalecanych stron WWW (w tym HTTPS)
 • monitorowanie najczęściej odwiedzanych stron, analizowanie aktywności biznesowej pracowników i jej wpływu na wydajność pracy
 • generowanie raportów na podstawie odwiedzanych stron WWW
 • możliwość odtworzenia historii przeglądania w oparciu o odwiedzone adresy
 • umożliwia wyświetlanie komunikatu na komputerach użytkowników podczas uruchamiania stacji roboczej
 • komunikaty są definiowalne, dzięki czemu można utworzyć tabelę, załączyć obraz lub wstawić link
Zastosowanie:
 • informowanie użytkowników o monitorowaniu infrastruktury przez system Hyprovision DLP
 • doraźne komunikowanie o zmianach w infrastrukturze takich jak awarie, czy prace serwisowe
 • monitorowanie plików wysyłanych i odbieranych przy pomocy aplikacji poczty elektronicznej
 • umożliwia administratorowi kontrolę nad przepływem plików przekazywanych drogą mailową, dzięki m.in. blokowaniu wysyłania plików o określonym rozszerzeniu lub znaczniku
Zastosowanie:
 • kontrolowanie wysyłanych wiadomości poprzez weryfikację załączanych dokumentów
 • blokowanie wysyłania wiadomości z załącznikiem, który nie powinien opuścić infrastruktury (poufne dokumenty, dowolny plik ze znacznikiem HV FINGERPTINT)
 • monitorowanie plików transferowanych do serwisów cloudowych (np. Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box, BitTorrent Sync, Copy, Cubby, Knowhow Cloud, Mediafire, Mega, Mozy, Spideroak, STRATO HiDrive, Tresorit)
 • w przypadku naruszenia polityki podejmowanie stosownych działań (np. odmów dostępu)
Zastosowanie:
 • monitorowanie i blokowanie transferu plików poprzez aplikacje cloudowe
 • umożliwia administratorowi kontrolę nad przepływem plików przekazywanych do serwisów cloudowych, dzięki m.in. blokowaniu wysyłania plików o określonym rozszerzeniu lub znaczniku
 • kontrolowanie dostępu do urządzeń zainstalowanych na komputerze
 • blokowanie dostępu do CD-ROM, portów USB, drukarki, urządzeń Bluetooth, GPS, kart sieciowych, kart graficznych, modemów, klawiatury, czytników kart inteligentnych i innych
Zastosowanie:
 • zarządzanie urządzeniami zainstalowanymi na stacjach roboczych w infrastrukturze
 • blokowanie wycieku danych od strony sprzętowej: uniemożliwianie wysyłania danych przez kanały takie jak: IrDA, Bluetooth, uniemożliwianie kopiowania plików na CD/DVD
 • podejmowanie akcji w momencie próby kopiowania tekstu, zdjęcia czy ścieżki plików do Schowka
Zastosowanie:
 • monitorowanie i blokowanie wszelkich akcji związanych ze Schowkiem (w tym blokowanie działania „kopiuj” i „wklej”)
 • kontrolowanie zawartości wrażliwych plików
 • monitorowanie i blokowanie sieci bezprzewodowej według typu i maski
 • blokowanie dostępu do bezprzewodowych połączeń otwartych jak i zabezpieczonych
Zastosowanie:
 • zapobieganie pobieraniu nielegalnych aplikacji za pośrednictwem innej sieci, ograniczenie ryzyka pojawienia się szkodliwego oprogramowania w ramach firmowej infrastruktury
 • uniemożliwienie połączenia z nieautoryzowaną siecią WIFI udostępnionej np. przez prywatny telefon komórkowy i blokowanie prób obejścia zabezpieczeń autoryzowanej sieci firmowej
 • automatyczne, precyzyjne i wyjątkowo szybkie przeszukiwanie zasobów
 • automatyczne uruchamianie ochrony zasobów w czasie rzeczywistym zgodnie ze zdefiniowanymi politykami
 • rozproszone i wydajne przetwarzanie danych na serwerze głównym oraz stacjach roboczych
 • bieżące monitorowanie zmian położenia danych zapobiegające ich zagubieniu
 • wykrywanie danych zwielokrotnionych
 • szczegółowa inwentaryzacja sprzętu, zainstalowanego oprogramowania oraz plików
 • informowanie pracowników o naruszeniach polityk bezpieczeństwa, edukacja o ryzykownych zachowaniach
 • szkolenia pracowników na podstawie zdefiniowanego harmonogramu wraz z podpisami „elektronicznej listy obecności”
 • pozytywny wpływ na poczucie bezpieczeństwa organizacji
 • predefiniowane polityki bezpieczeństwa z dalszą możliwością ich rozszerzania
 • oszczędność czasu dzięki mechanizmom automatyzacji
 • możliwość dostępu do panelu administracyjnego z dowolnego miejsca bez konieczności instalacji oprogramowania
 • mniejsze obciążenie zasobów pracowniczych w wyniku pełnej automatyzacji pracy systemu
Skontaktuj się z nami!