Referencje Klientów

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Mając na uwadze rzetelną realizację, terminowość oraz kompleksowość wdrożonego systemu rekomendujemy BTC Sp. z o.o. jako profesjonalnego producenta oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT.

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Rekomendujemy system eAuditor jako narzędzie kompletne i funkcjonalne, które usprawnia zarządzanie infrastrukturą IT oraz wspiera codzienną pracę administratorów sprzętu i oprogramowania. Szeroka funkcjonalność wpływa na usprawnienie wielu procesów, których przeprowadzenie – bez oprogramowania eAuditor – mogłoby się okazać czasochłonne oraz zasobożerne. Dzięki systemowi firmy BTC zarządzanie IT stało się znacznie łatwiejsze, a czas poświęcony inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania został zredukowany. Konsultanci BTC okazali się niezwykle pomocni zarówno przy wdrożeniu, jak i przy szkoleniach z użycia systemu.

Radio Lublin S.A.

System eAuditor umożliwia nam administrowanie siecią oraz usprawnia procesy w zakresie prowadzenia inwentaryzacji zasobów posiadanych przez naszą rozgłośnię. Wykorzystując funkcjonalności oprogramowania eAuditor posiadamy pełną kontrolę nad sprzętem informatycznym, możemy w sposób w pełni zautomatyzowany przeprowadzać inwentaryzacje aplikacji i pakietów, a także monitorować infrastrukturę IT.

Fischer Automotive Sp. z o.o.

Firma Fischer Automotive Sp. z o.o. rekomenduje współpracę z firmą BTC  Sp. z o.o., która z powodzeniem wdrożyła oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą IT, a także przeprowadziła merytoryczne szkolenia w zakresie obsługi oraz wykorzystywania funkcjonalności systemu.

Wdrożenie oprogramowania przeprowadzone przez BTC Sp. z o.o. zostało wykonane w sposób rzetelny i kompleksowy na każdym z poszczególnych etapów. System w pełni zrealizował wszystkie stawiane przed nim wymagania – automatyczną inwentaryzację infrastruktury IT, pomiar efektywności posiadanych zasobów oprogramowania oraz system prowadzenia skutecznych szkoleń dla pracowników.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Wdrożenie systemu eAuditor zostało wykonane profesjonalnie i w ustalonym terminie. dodatkowo konsultanci BTC Sp. z o.o. zaoferowali pełne wsparcie merytoryczne i szkoleniowe. Polecamy firmę BTC Sp. z o.o. jako wiarygodnego i rzetelnego partnera biznesowego.

 

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

Rekomendujemy system eAuditor jako narzędzie kompletne i funkcjonalne, które usprawnia zarządzanie infrastrukturą IT oraz wspiera codzienną pracę administratorów sieci. Szeroka funkcjonalność wpływa na usprawnienie wielu procesów, których przeprowadzenie – bez oprogramowania eAuditor – mogłoby się okazać czasochłonne oraz zasobożerne. Dzięki systemowi firmy BTC, zarządzanie IT stało się znacznie łatwiejsze, a czas poświęcony inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania został zredukowany. Konsultanci BTC okazali się niezwykle pomocni zarówno przy wdrożeniu, jak i przy późniejszych szkoleniach z użycia systemu.

 

Książnica Pomorska w Szczecinie

Polecamy oprogramowanie eAuditor jako nowoczesne i sprawdzone rozwiązanie, które poprawia wydajność oraz efektywność posiadanych zasobów, natomiast firmę BTC Sp. z o.o. jako profesjonalny i doświadczony zespół profesjonalistów IT.

 

REMONDIS

Wdrożenie systemu eAuditor pozwoliło nam precyzyjnie określić stopień wykorzystania posiadanych licencji oprogramowania. Z powodzeniem wykorzystujemy funkcjonalności oprogramowania, które pomagają nam podnieść efektywność wykorzystywania posiadanych zasobów, w szczególności stopień wydajności komputerów i serwerów. System spełnił stawiane oczekiwania, a proces jego wdrożenia na wszystkich etapach został przeprowadzony w sposób rzetelny oraz terminowy, a usługa została zakończona kompleksowym szkoleniem.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Funkcjonalności systemu eAuditor v5 WEB umożliwiły zautomatyzowanie procesów IT w obrębie naszej instytucji, uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej stanu posiadanych zasobów.

– Waldemar Kuliński, Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego

SITS Sp. z o. o.

Prostota obsługi, przejrzystość oraz czytelność oprogramowania eHelpdesk ułatwiła znacząco proces komunikacji użytkownika z pomocą techniczną. Możliwość śledzenia postępu pracy nad zgłoszeniem dodała naszym pracownikom pewności, że zaistniałe incydenty i problemy związane ze sprzętem są na bieżąco rozwiązywane i ważne z punktu widzenia organizacji.

– Sławomir Pawłowski, Kierownik IT

IMPEL

Pełna kompleksowość usług, jaką zaoferowało BTC, przyczyniła się w grupie GK Impel do znacznych redukcji nakładów inwestycyjnych w zasoby IT oraz redukcji czasu pracy pracowników działu informatyki. Przeprowadzenie audytu nie tylko uporządkowało aktualny stan dotyczący użytkowanego oprogramowania, ale równocześnie rozpoczęło proces ciągłego zarządzania oprogramowaniem w całej organizacji.

– Mariusz Sagało, Dyrektor Handlowy

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU

Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu pracuje z systemem eAuditor od 2013 roku. Współpraca z firmą BTC Sp. z o.o. przebiegła na tyle pomyślnie, że zdecydowaliśmy się na rozszerzenie licencji oraz dokonanie upgrade’u do najnowszej wersji systemu – eAuditor 5 Web.

– Anna Ząber, Prezes Zarządu

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

„Ważnym elementem każdej organizacji jest efektywne wykorzystanie infrastruktury teleinformatycznej oraz optymalne inwestycje w tym obszarze, dlatego też zdecydowaliśmy się na wdrożenie systemu e-Auditor. Szanując prawo własności intelektualnej, przedmiotowe oprogramowanie wykorzystywane jest między innymi do audytów legalności oprogramowania przeprowadzanych przez dział informatyki urzędu. Bieżący monitoring zasobów IT pozwala na optymalne wykorzystanie dotychczas zakupionego sprzętu i oprogramowania, zapewnia bezpieczeństwo infrastruktury IT oraz przynosi oszczędności finansowe dzięki właściwym decyzjom zakupowym.”

– Maciej Mierzejewski, Informatyk Wojewódzki

PEKAES

Powodem, dla którego zdecydowaliśmy się na współpracę z BTC było szerokie doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów w firmach o rozbudowanej infrastrukturze informatycznej, nowoczesna technologia, kompleksowość usług oraz elastyczne podejście do klienta.

– Robert Łukasik, Kierownik Działu Teleinformatyki

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

„Firma BTC Sp. z o.o. przeprowadziła dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej audyt legalności oprogramowania, wdrożyła system e-Auditor do zarządzania infrastrukturą IT wraz z systemem wsparcia eHelpDesk dla Służby Przetwarzania Danych i Informatyki. Usługa została wykonana starannie i terminowo z zachowaniem postanowień umowy.”

– Zbigniew Sałek, Pełnomocnik – Doradca ds. Rozwoju Inwestycji

SKANSKA

Dzięki wdrożeniu programu e-Auditor uzyskaliśmy kompletną i aktualną informację o ilości posiadanego oprogramowania i stopnia jego wykorzystania, co znacznie usprawniło proces audytu wewnętrznego. Rzetelne informacja na temat legalności oprogramowania oraz pełna kontrola nad zasobami IT dają poczucie spokoju i bezpieczeństwa osobom zarządzającym.

– Bartosz Sornat, Menadżer Zespołu Usług IT

TOTALIZATOR SPORTOWY

„Totalizator Sportowy Sp. z o.o. zdecydował się na wdrożenie systemu e-Auditor, którego producentem jest firma BTC Sp. z o.o ze Szczecina, z uwagi na efektywne wykorzystanie infrastruktury informatycznej, jak również zapewnienie kontroli nad wykorzystaniem licencji na oprogramowanie. Jako spółka Skarbu Państwa jesteśmy w sposób szczególny zobowiązani do przestrzegania prawa w tym zakresie. Dobre praktyki z zakresu zarządzania legalnością oprogramowania, możliwość zdalnej inwentaryzacji sprzętu oraz automatyzacja w procesie zarządzania zasobami IT dostępne w programie e-Auditor umożliwiają naszej spółce realizację założonych celów w zakresie optymalizacji wydatków na infrastrukturę informatyczną.”

– Jacek Włoda, Dyrektor Działu Informatyki

URZĄD MIASTA SZCZECIN

Firma BTC, której zaufaliśmy, okazała się rzetelnym i w pełni wiarygodnym partnerem rozumiejącym nasze potrzeby biznesowe. Profesjonalizm konsultantów BTC oraz ich zaangażowanie we współpracę pozwoliły sprawnie wdrożyć system oraz przeszkolić grupę specjalistów Wydziału Informatyki.

– Marek Dymek, Zastępca Dyrektora Wydziału Informatyki

WOLTERS KLUWER

„System e-Auditor usprawnił pracę działu IT, przyczynił się do uproszczenia procedury zarządzania i tworzenia planów budżetowych firmy. Wdrożenie systemu zaowocowało również komfortem pracy w bezpiecznej firmie, która dba o efektywne wykorzystanie zasobów IT. Istotną zaletą rozwiązania jest to, że system chroni firmę przed nielegalnymi instalacjami oprogramowania poprzez bieżący monitoring. Stanowi to nie tylko znaczny wkład w usprawnienie zarzadzania infrastrukturą teleinformatyczną, ale również pozytywny wizerunek firmy.”

– Manuela Szymonis, Kierownik Działu ITADM