Zatrudnienie

Forma zatrudnienia

Preferowaną formą zatrudnienia w BTC jest umowa o pracę.

Dla osób podejmujących pracę po raz pierwszy lub pod dłuższej przerwie w zatrudnieniu stosujemy umowę o pracę na okres próbny / czas określony lub umowę zlecenie. Studenci mogą nawiązać współpracę również w oparciu o umowę zlecenie. Osoby prowadzące działalność gospodarczą współpracują z BTC w oparciu o umowę o współpracy. Absolwenci studiów, którzy odbyli u nas praktykę lub staż, otrzymują propozycję zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony.

Godziny pracy

W BTC obowiązuje elastyczny system czasu pracy, przy czym wszystkie zdarzenia dotyczące czasu pracy są rejestrowane elektronicznie. Pracujemy w godz. 7.00-17.30. Dział Sprzedaży (DS) pracuje w godzinach 7.00-15.00, +/- 1 h. Dział Badań i Rozwoju (DBR) w godzinach 8.00-16.00, +/- 2 h. Recepcja pracuje w godzinach 8.00-16.00, +/- 1 h. Osoby, które mają trudniejszą sytuację życiową (samotnie wychowują dzieci, opiekują się innymi osobami, niepełnosprawne), dodatkowo otrzymują zgodę na indywidualny tryb godzin pracy.

Stanowiska pracy

Każdy pracownik ma do dyspozycji własne stanowisko pracy, które jest wyposażone w komputer oraz telefon. Pracownicy w miarę potrzeb otrzymują również telefon komórkowy. Pracownicy, którzy mają problemy ze zdrowiem (np. problemy z kręgosłupem) mogą otrzymać ergonomiczne biurka (podnoszone), a także krzesła rehabilitacyjne. Dodatkowo osoby z zaleceniem stosowania okularów do pracy przy komputerze otrzymują częściowe dofinansowanie.

Bezpieczeństwo

Całe biuro jest monitorowane i wyposażone w system kontroli dostępu. Każdy pracownik otrzymuje indywidualną kartę zbliżeniową, która upoważnia go do korzystania z wybranych stref oraz pomieszczeń biurowych. W związku z tym na terenie poszczególnych stref nie mogą przebywać osoby nieuprawnione.

Urlopy

Pracownicy mogą planować urlop w dowolnym momencie, przy czym wymagana jest wcześniejsza akceptacja przełożonego.

Szkolenia

Każdy nowy pracownik przechodzi kompleksowe szkolenie wewnętrzne, które jest zgodne ze ścieżką wdrożeniową dla jego stanowiska. Dodatkowo, kilka razy w roku, pracownicy przechodzą uzupełniające szkolenia tematyczne. Są to zajęcia z zakresu: bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa danych, organizacji pracy, kreatywności oraz warsztaty dedykowane poszczególnym działom (obsługa klienta, techniki sprzedaży, warsztaty techniczne).

Co ważne – jesteśmy również zwolennikiem szkoleń z aktywnym udziałem pracowników, stąd nowi pracownicy – w ramach procesów wdrażania – przygotowują autoprezentację oraz tematyczne prezentacje związane z zakresem ich działalności.