Zapobiegaj utracie i wyciekom danych. Profesjonalny system klasy DLP (Data Loss Prevention) skutecznie usprawnia pracę wielu działów w organizacji i zapewnia bezpieczeństwo danych.

Dla kogo dedykowany jest system Hyprovision DLP?

Instytucje administracji publicznej

instytucji administracji publicznej

Przedsiębiorcy

przedsiębiorców prywatnych

Organizacje pozarządowe

organizacji pozarządowych

Architektura

Architektura - Cloud

Cloud

Architektura - on-premise

On-premise

Architektura - AWS

AWS

Architektura - Azure

Azure

Profesjonalny system Data Loss Prevention pozwala m.in. na:

Monitorowanie czasu pracy komputerów

Analizuj moment zalogowania komputera danego pracownika. W sytuacji, gdy użytkownik przekroczy określony czas pracy, wówczas system podejmie odpowiednie akcje administracyjne.

Zarządzanie oprogramowaniami

Sprawdzaj oprogramowania, z których korzystają Twoi pracownicy. Polityka ta pozwala na przypisanie wykorzystywanego oprogramowania użytkownikom.

Blokowanie urządzeń przenośnych

Zablokuj możliwość podłączania urządzeń USB. Dzięki tej polityce możliwe jest blokowanie i monitorowanie urządzeń USB oraz tworzenie czarnych list.

Automatyczną klasyfikację dokumentów

Kategoryzuj dokumenty niewidzialnym znacznikiem fingerprint. Polityka ta umożliwia klasyfikowanie informacji w użyciu oraz w spoczynku.

Screenshots

Hyprovision DLP - Security dashboard
Hyprovision DLP - Schematy oprogramowania

Czy Hyprovision DLP jest dla Ciebie?

Poznaj system podczas bezpłatnej prezentacji.