Wywiad z Maciejem Kaczyńskim, założycielem firmy BTC Sp. z o.o., zajmującej się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań informatycznych zapewniających klientom bezpieczne prowadzenie biznesu.

Porozmawiamy dziś o projekcie dotyczącym sztucznej inteligencji, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Strukturalnego i Inwestycyjnego.

Sztuczna inteligencja – to nowy trend na rynku technologicznym. Kiedy rozpoczyna się projekt i czego będzie dotyczył?

Projekt rozpoczęliśmy 1 października 2020 roku. Obszarem, którym się zajmujemy jest sztuczna inteligencja, w tym machine learning i deep learning oraz możliwość ich zastosowania w zarządzaniu infrastrukturą i bezpieczeństwem IT.

AI to bardzo rozległa dziedzina wiedzy. Na czym dokładnie będzie opierać się projekt?

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych w obszarze sztucznej inteligencji. Chcemy stworzyć inteligentne, innowacyjne rozwiązania oparte na AI, które wspomogą pracę działów IT, a także wpłyną na wzrost bezpieczeństwa w organizacji.

Firma BTC na co dzień zajmuje się tworzeniem kompleksowych systemów do zarządzania infrastrukturą IT, co skłoniło Pana do podjęcia decyzji o rozpoczęciu projektu dotyczącego sztucznej inteligencji?

Rozwiązania technologiczne wyposażone w mechanizmy uczenia maszynowego (ML) i uczenia głębokiego (DL) w zarządzaniu infrastrukturą IT i cyberbezpieczeństwie są innowacyjne na skalę światową. Analizując rynek technologiczny i dostępne rozwiązania chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. Wyniki przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych zostaną zaimplementowane do naszych głównych linii produktowych, to jest do systemu eAuditor i Hyprovision DLP.

W jaki sposób systemy oparte na sztucznej inteligencji są w stanie wpłynąć na wyższy poziom bezpieczeństwa organizacji?

Zastosowanie sztucznej inteligencji w zarządzaniu IT oraz cyberbezpieczeństwie pozwala zbudować bardzo zaawansowane systemy rekomendacji i predykcji potencjalnego niebezpieczeństwa, rozumianego jako działanie osób z zewnątrz, jak i wewnątrz organizacji. Sztuczna inteligencja w systemach bezpieczeństwa IT pozwoli zautomatyzować szereg procesów i przewidywać wiele niebezpieczeństw. Wbudowane rozwiązania przewidzą wystąpienie zagrożenia i zapobiegną utracie danych.

Czy wyniki badań realizowanych w projekcie przyczynią się do bezpośredniej ochrony poufnych danych w organizacji?

Dzięki zastosowaniu różnych elementów sztucznej inteligencji i zaimplementowaniu ich w systemach, będziemy w stanie zapewnić ochronę przed wyciekiem danych, co jest szczególnie istotne w dzisiejszych czasach. Jednocześnie poprzez budowę systemu przewidywań, zyskujemy możliwość wskazania obszaru, który może zostać narażony na wyciek danych. Celem strategicznym organizacji jest tworzenie systemów, które pomogą naszym klientom ochronić ich dane.

W jaki sposób realizowany projekt dotyczący AI wpłynie na skuteczność i innowacyjność zarządzania infrastrukturą IT?

Algorytmy AI w systemach eAuditor i Hyprovision DLP pozwolą na tańsze, skuteczniejsze, jakościowo lepsze zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną. Projekt uwzględnia prace badawczo-rozwojowe w takich obszarach jak analiza zachowań pracownika, sprzętu komputerowego, czy też zasobów elektronicznych. Administratorzy IT otrzymają narzędzie nowej generacji, które będzie ich wspierać w analizach danych w obszarach wsparcia technicznego oraz bezpieczeństwa danych. Przykładowo próba wysłania przez pracownika rzadko używanego dokumentu poza organizację będzie skutkowała ostrzeżeniem, bądź też zablokowaniem tej operacji. Systemy będą posiadały umiejętność samouczenia się, co jest niezwykle istotne z uwagi na dużą ilość danych jakimi dysponują administratorzy IT.

Firma BTC jest znana z edukacji i innowacyjnych rozwiązań, założona Akademia BTC cieszy się popularnością. Czy celem projektu było wzmocnienie badań naukowych, a także rozwoju technologicznego u innych podmiotów na rynku?

Realizując projekt naszym nadrzędnym celem jest wzmocnienie oraz zwiększenie zaangażowania innych przedsiębiorstw w prowadzenie badań. Wprowadzając technologie oparte na sztucznej inteligencji, w tym machine learning oraz deep learning, usługi oferowane przez nas osiągną nowy, wyższy poziom. Co więcej zaangażujemy do tego procesu naszych klientów, którzy wspólnie z nami będą współtworzyć rozwiązania z zakresu AI w bezpieczeństwie i zarządzaniu IT. Chcąc się stale rozwijać, pragniemy wyznaczać trendy zarówno dla firm z naszego regionu, jak i z całej Polski. Jesteśmy przekonani, że nasze systemy mogą wskazać kierunek dla innych, a także przyczynić się do rozwoju technologicznego. Chcielibyśmy by rezultaty naszych prac badawczo-rozwojowych pozwoliły na budowanie świadomości o potencjale sztucznej inteligencji.

Czy już dziś firma BTC ma w swojej ofercie systemy oparte na sztucznej inteligencji?

Już od pewnego czasu oferujemy swoim klientom podstawowe rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, a dokładnie z uczenia maszynowego. Opracowaliśmy pierwowzór klasyfikatora stron internetowych, a także procesów systemowych i aplikacji. Główną zaletą tych klasyfikatorów jest automatyczne przypisanie kategorii dla każdej odwiedzonej strony WWW oraz uruchomionego procesu. Poprzez zastosowane w systemie algorytmy mamy możliwość stwierdzenia czy pracownicy są produktywni, a także czy strony i aplikacje przez nich otwierane są bezpieczne.

Chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie? Zapraszamy na stronę:

http://www.btc.com.pl/ai

BTC Projekt EU