Oxeris

OXERIS® jest wielofunkcyjną e-usługą służącą do zarządzania i ochrony zasobów IT. Dzięki usłudze w modelu cloud wdrożenie nie wymaga dodatkowych inwestycji w sprzęt i licencje. Zarządzanie aplikacją odbywa się za pomocą intuicyjnego panelu administracyjnego poprzez przeglądarkę www. Zastosowanie e-usługi Oxeris® umożliwia efektywne monitorowanie infrastruktury IT przez bieżący dostęp do informacji o stanie sprzętu, jego położeniu czy zainstalowanym oprogramowaniu. Jako usługa antykradzieżowa zapewnia identyfikację położenia urządzenia  a wbudowany mechanizm automatycznych powiadomień ostrzega o wszelkich odstępstwach od przyjętych norm.

Dzięki usłudze OXERIS® można m.in.:

 • przeprowadzać szybkie i dokładne inwentaryzacje sprzętu
 • kontrolować stan legalności oprogramowania
 • zdalnie zarządzać sprzętem komputerowym
 • lokalizować sprzęty znajdujące się poza siedzibą firmy
 • efektywnie wdrażać funkcjonujące polityki i regulaminy
 • szkolić pracowników z wykorzystaniem wbudowanej platformy e-learningowej.
Skontaktuj się z nami!
LinkFilmDEMOFolderCase study

 91 4331 891

91 48 17 204

91 4331 890

Napisz do nas!

Dzięki Oxeris wszelkie niezbędne dane o urządzeniach są pod ręką, a inwentaryzacja nigdy już nie będzie nieprzyjemną czynnością. Korzystanie z naszego rozwiązania to przede wszystkim dokładność i oszczędność czasu.

Nowoczesne firmy już dawno pożegnały się z ręcznym, mało bezpiecznym i niewydajnym zarządzaniem infrastrukturą IT. Oxeris w łatwy i efektywny sposób pozwala na porównanie oprogramowania zainstalowanego na urządzeniach z posiadanymi licencjami. Dzięki zebranym danym i raportom o poszczególnych urządzeniach, firma w łatwy sposób uniknie wysokich kar za nadliczbowe i nielegalne instalacje.

Oxeris umożliwi w Twojej organizacji efektywną edukację użytkowników komputerów, bądź też wdrażanie funkcjonujących polityk, regulaminów etc.

Oxeris jest rozwiązaniem, dzięki któremu można w pełni zautomatyzować proces zarządzania zasobami IT. Oxeris posiada wbudowane mechanizmy zdalnego zarządzania poprzez wykorzystanie predefiniowanych poleceń.

Oxeris jest narzędziem, za pomocą którego możesz swobodnie lokalizować cały sprzęt komputerowy, pracujący poza siecią lokalną. Zebrane dane pozwalają uzyskać dokładne położenie urządzenia, które dostępne są z poziomu panelu administracyjnego. W procesie lokalizacji Oxeris umożliwia gromadzenie pozycji (długość i szerokość) geograficznych (w oparciu o adresy IP, urządzenia GPS – o ile dostępne w urządzeniu itp.), pozwalających na wyświetlenie pozycji geograficznej urządzenia na mapie dostępnej w internecie.

Oxeris zapewni bezpieczeństwo sprzętu komputerowego w Twojej organizacji dzięki dedykowanym funkcjonalnościom dla usługi antykradzieżowej.

Administratorzy i właściciele mają niepowtarzalną możliwość definiowania powiadomień i alertów o zmianach stanu urządzenia lub grupy urządzeń. Wiadomości mogą dotyczyć zarówno niepożądanej zmiany lokalizacji, jak i zamiany stanu (właściwości lub parametrów) samego zasobu. System powiadomień i alertów ma na celu zarówno zminimalizowanie ryzyka, jak i podniesienie poziomu bezpieczeństwa zasobów IT w organizacji.

Kilkadziesiąt zdefiniowanych raportów daje pełną wiedzę o wszystkich urządzeniach, na których zainstalowane jest oprogramowanie OXERIS. Wykorzystanie systemu raportującego nie tylko znacznie ułatwia zarządzanie sprzętem i oprogramowaniem, ale także pozwala, m.in. na lepsze zaplanowanie inwestycji w dziale IT.

LinkFilmDEMOFolderCase study

 91 4331 891

91 48 17 204

91 4331 890

Napisz do nas!

OXERIS® jest wielofunkcyjną e-usługą służącą do zarządzania i ochrony zasobów IT. Dzięki usłudze w modelu cloud wdrożenie nie wymaga dodatkowych inwestycji w sprzęt i licencje. Zarządzanie aplikacją odbywa się za pomocą intuicyjnego panelu administracyjnego poprzez przeglądarkę www. Zastosowanie e-usługi Oxeris® umożliwia efektywne monitorowanie infrastruktury IT przez bieżący dostęp do informacji o stanie sprzętu, jego położeniu czy zainstalowanym oprogramowaniu. Jako usługa antykradzieżowa zapewnia identyfikację położenia urządzenia  a wbudowany mechanizm automatycznych powiadomień ostrzega o wszelkich odstępstwach od przyjętych norm.

Dzięki usłudze OXERIS® można m.in.:

 • przeprowadzać szybkie i dokładne inwentaryzacje sprzętu
 • kontrolować stan legalności oprogramowania
 • zdalnie zarządzać sprzętem komputerowym
 • lokalizować sprzęty znajdujące się poza siedzibą firmy
 • efektywnie wdrażać funkcjonujące polityki i regulaminy
 • szkolić pracowników z wykorzystaniem wbudowanej platformy e-learningowej.

Dzięki Oxeris wszelkie niezbędne dane o urządzeniach są pod ręką, a inwentaryzacja nigdy już nie będzie nieprzyjemną czynnością. Korzystanie z naszego rozwiązania to przede wszystkim dokładność i oszczędność czasu.

Nowoczesne firmy już dawno pożegnały się z ręcznym, mało bezpiecznym i niewydajnym zarządzaniem infrastrukturą IT. Oxeris w łatwy i efektywny sposób pozwala na porównanie oprogramowania zainstalowanego na urządzeniach z posiadanymi licencjami. Dzięki zebranym danym i raportom o poszczególnych urządzeniach, firma w łatwy sposób uniknie wysokich kar za nadliczbowe i nielegalne instalacje.

Oxeris umożliwi w Twojej organizacji efektywną edukację użytkowników komputerów, bądź też wdrażanie funkcjonujących polityk, regulaminów etc.

Oxeris jest rozwiązaniem, dzięki któremu można w pełni zautomatyzować proces zarządzania zasobami IT. Oxeris posiada wbudowane mechanizmy zdalnego zarządzania poprzez wykorzystanie predefiniowanych poleceń.

Oxeris jest narzędziem, za pomocą którego możesz swobodnie lokalizować cały sprzęt komputerowy, pracujący poza siecią lokalną. Zebrane dane pozwalają uzyskać dokładne położenie urządzenia, które dostępne są z poziomu panelu administracyjnego. W procesie lokalizacji Oxeris umożliwia gromadzenie pozycji (długość i szerokość) geograficznych (w oparciu o adresy IP, urządzenia GPS – o ile dostępne w urządzeniu itp.), pozwalających na wyświetlenie pozycji geograficznej urządzenia na mapie dostępnej w internecie.

Oxeris zapewni bezpieczeństwo sprzętu komputerowego w Twojej organizacji dzięki dedykowanym funkcjonalnościom dla usługi antykradzieżowej.

Administratorzy i właściciele mają niepowtarzalną możliwość definiowania powiadomień i alertów o zmianach stanu urządzenia lub grupy urządzeń. Wiadomości mogą dotyczyć zarówno niepożądanej zmiany lokalizacji, jak i zamiany stanu (właściwości lub parametrów) samego zasobu. System powiadomień i alertów ma na celu zarówno zminimalizowanie ryzyka, jak i podniesienie poziomu bezpieczeństwa zasobów IT w organizacji.

Kilkadziesiąt zdefiniowanych raportów daje pełną wiedzę o wszystkich urządzeniach, na których zainstalowane jest oprogramowanie OXERIS. Wykorzystanie systemu raportującego nie tylko znacznie ułatwia zarządzanie sprzętem i oprogramowaniem, ale także pozwala, m.in. na lepsze zaplanowanie inwestycji w dziale IT.

Skontaktuj się z nami!