Microaudit

Microaudit® to e-usługa do realizacji audytu oprogramowania oraz multimediów. Zapewnia dodatkowo automatyczną inwentaryzację sprzętu komputerowego.

W wyniku wdrożenia e-usługi Microaudit® klient uzyskuje:

 • bezpieczeństwo w obszarze legalności oprogramowania
 • oszczędności finansowe wynikające z efektywniejszego wykorzystania oprogramowania
 • efektywne i bezpieczne zarządzanie multimediami
 • rozpoznanie potrzeb zakupowych w obszarze IT.

Koszty związane z zakupem i utrzymaniem infrastruktury IT są wydatkiem obligatoryjnym i jednocześnie pochłaniającym istotną część budżetu. Dlatego kluczowym działaniem jest zoptymalizowanie kosztów i uzyskanie maksymalnie wysokiej efektywności. Platforma Microaudit® pozwala zrealizować to w prosty i wygodny sposób. Jest odpowiedzią na potrzeby rynku, który nastawiony jest na obniżenie kosztów IT. Osadzenie systemu w modelu Cloud jest kluczem do pełnej skalowalności i efektywności procesów IT.

Skontaktuj się z nami!
LinkFilmDEMOFolderCase study

 91 4331 891

91 48 17 204

91 4331 890

Napisz do nas!

Audytorzy z grupy BTC od lat przeprowadzają audyty legalności oprogramowania w polskich urzędach i przedsiębiorstwach. BTC jest autorem największych audytów w Polsce, m.in. w takich organizacjach jak: IMPEL, REMONDIS, EUROCASH. Wysoki poziom audytów potwierdzają nie tylko liczne tytuły i certyfikaty naszych ekspertów, ale również liczne referencje, m.in. wystawione przez firmę Microsoft. Kompetencje ekspertów BTC nie ograniczają się jedynie do audytów legalności. Regularnie występują oni w roli trenerów na licznych szkoleniach i konferencjach. Ponadto audytorzy BTC jako jedyni w Polsce przeprowadzają certyfikowane szkolenia amerykańskiego stowarzyszenia IAITAM, które od lat propaguje nowoczesną metodologię zarządzania oprogramowaniem i zasobami IT. Współpraca z wieloma producentami oprogramowania pozwala audytowanym podmiotom na uzyskanie certyfikatów w programach głównych producentów oprogramowania. Nasze uprawnienia:

 • Adobe SAM Partner Program
 • Autodesk SAM Channel Program
 • Certified Sales Professional Adobe Acrobat XI
 • Microsoft SAM Program
 • Oracle License Management Services
 • Microsoft Certified Technology Specialist: Designing, Assessing, and Optimizing Software Asset
 • Microsoft License Specialist
 • Microsoft Certified Professional

Nasi eksperci jako jedyni w Polsce posiadają uprawnienia szkoleniowców IAITAM (Międzynarodowego Stowarzyszenia Zarządzającego Zasobami IT):

 • Certified Software Asset Manager (CSAM)
 • Certified Hardware Asset Manager (CHAMP)
 • Certified Information Technology Asset Manager (CITAM)

Audytorzy z grupy BTC od lat przeprowadzają audyty legalności oprogramowania w Polskich urzędach i przedsiębiorstwach. BTC jest autorem największych audytów w Polsce między innymi w takich organizacjach jak IMPEL, REMONDIS, EUROCASH. Wysoki poziom audytów potwierdzają nie tylko liczne tytuły i certyfikaty naszych ekspertów, ale również liczne referencje, m.in. wystawione przez firmę Microsoft. Kompetencje ekspertów BTC nie ograniczają się jedynie do audytów legalności. Regularnie występują oni w roli trenerów na licznych szkoleniach i konferencjach. Ponadto audytorzy BTC jako jedyni w Polsce przeprowadzają certyfikowane szkolenia amerykańskiego stowarzyszenia IAITAM, które od lat propaguje nowoczesną metodologię zarządzania oprogramowaniem i zasobami IT.Współpraca z wieloma producentami oprogramowania pozwala audytowanym podmiotom na uzyskanie certyfikatów w programach głównych producentów oprogramowania.Nasze uprawnienia:

 • Adobe SAM Partner Program
 • Autodesk SAM Channel Program
 • Certified Sales Professional Adobe Acrobat XI
 • Microsoft SAM Program
 • Oracle License Management Services
 • Microsoft Certified Technology Specialist: Designing, Assessing, and Optimizing Software Asset
 • Microsoft License Specialist
 • Microsoft Certified Professional

Nasi eksperci jako jedyni w Polsce posiadają uprawnienia szkoleniowców IAITAM (Między narodowego Stowarzyszenia Zarządzającego Zasobami IT):

 • Certified Software Asset Manager (CSAM)
 • Certified Hardware Asset Manager (CHAMP)
 • Certified Information Technology Asset Manager (CITAM)
FILES INVENTORY

Microaudit pozwala na uzyskanie informacji o plikach multimedialnych, archiwach oraz plikach obrazów dysku, których posiadanie może się wiązać z poważnymi konsekwencjami. Wszystko po to, by każda firma mogła samodzielnie i sprawnie zarządzać posiadanymi plikami, dbać o ich legalność oraz unikać strachu przed kontrolą zewnętrzną.

Audyt plików polega na zweryfikowaniu na dyskach komputerów plików multimedialnych, wykonywalnych i archiwalnych w szczególności tych chronionych prawami autorskimi oraz niedozwolonych w świetle prawa.

Cel:

 • wyeliminowanie plików nielegalnych, nieużywanych i szkodliwych
 • określenie wielkości plików na poszczególnych jednostkach.

Korzyści:

 • wyeliminowanie plików, do których organizacja nie posiada praw
 • usunięcie plików niedozwolonych przez prawo.

Dzięki usłudze Microaudit masz możliwość:

 • inwentaryzowania plików wykonywalnych
 • inwentaryzowania plików multimedialnych
 • inwentaryzowania plików zarchiwizowanych, z możliwością wielowarstwowej analizy
 • inwentaryzowania plików będących obrazami dysków
 • korzystania z szerokiego zakresu inwentaryzowanych rozszerzeń plików
 • generowania informacji o rozmiarze oraz lokalizacji plików
 • generowania informacji o wersji oraz prawach autorskich
 • generowania szczegółowych raportów.
APPLICATION CONTROL

Microaudit umożliwia kontrolę i nadzór nad użytkowanym w organizacji oprogramowaniem. Dzięki temu każdy menedżer zarządzający zasobami IT wyposażony jest w pełną wiedzę na temat posiadanego oprogramowania, jego legalności, historii licencjonowania oraz na bieżąco śledzi wszelkie zmiany z nim związane.

W ramach kontroli zasobów Microaudit umożliwia:

 • definiowanie aplikacji niedozwolonych
 • monitorowanie okresu subskrypcji licencji
 • analizę uaktualnień licencji i ich śledzenie
 • wgląd do historii przypisanych licencji do danej aplikacji
 • podział na aplikacje i pakiety
 • manualne określanie modelu licencjonowania
 • manualne dodawanie oprogramowania, które nie zostało zidentyfikowane
 • raportowanie i graficzne przedstawienie danych.
SOFTWARE LICENSE MANAGEMENT

Microaudit pozwala na szczegółową weryfikację posiadanych dowodów legalności, kluczy licencyjnych, dostawców oraz kosztów pozyskania licencji. Odpowiednie zarządzanie licencjami daje Użytkownikowi możliwość planowania wydatków na oprogramowanie, unikanie zbędnych kosztów i zgodne z potrzebami organizacji zarządzanie finansami.

Microaudit daje szeroki zakres możliwości związanych z zarządzaniem licencjami:

 • inwentaryzacja dowodów zakupu, nośników, certyfikatów odnoszących się do licencji
 • obsługa wielu typów i rodzajów licencji
 • przechowywanie dokumentacji elektronicznej związanej z poszczególnymi dowodami licencyjnymi
 • przypisywanie licencji do komputerów
 • automatyczne uaktualnianie bilansu licencji
 • monitorowanie okresu obowiązywania subskrypcji
 • śledzenie uaktualnień licencji wraz z ich historią
 • pełna historia nabytych i zutylizowanych licencji
 • automatyczne odczytywanie kluczy licencyjnych
 • automatyczne powiadamianie o wymogach licencyjnych
 • przechowywanie informacji o dostawcach i kosztach pozyskanych licencji
 • możliwość manualnego przypisywania kluczy licencyjnych do komputerów
 • dodawanie licencji do wielu aplikacji jednocześnie
 • odpowiednie formularze ułatwiające inwentaryzacje dowodów licencyjnych.
Microaudit jest jedynym systemem łączącym e-usługę z konsultingiem. Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz korzystać ze wsparcia merytorycznego w zakresie tematyki związanej z zarządzeniem zasobami IT i legalnością oprogramowania. Profesjonalni audytorzy z wieloletnim doświadczeniem chętnie dzielą się z Użytkownikami swoją wiedzą, pomagają interpretować wyniki raportów, a także planować strategie zarządzania zasobami IT w konkretnej organizacji.

Czego możesz dowiedzieć się podczas konsultacji?

Doświadczeni audytorzy w trakcie konsultacji odpowiedzą Ci na szereg pytań, m.in.:

 • Jakie są warunki umów licencyjnych oprogramowania najważniejszych producentów : Microsoft, Adobe, Autodesk, Corel, Oracle?
 • Jakie są wymagania dotyczące dowodów licencyjnych?
 • W jaki sposób wdrażać politykę zarządzania oprogramowaniem?
 • Jak prawidłowo odczytywać wyniki inwentaryzacji?
 • Jakie są najlepsze praktyki dotyczące wyboru odpowiednich form licencjonowania?
 • W jaki sposób przeprowadzić audytu legalności?
 • Jak rozumieć i interpretować sporne zapisy w umowach licencyjnych?
 • W jaki sposób wybrać najlepszą formę licencjonowania?
 • Jak tworzyć dokumenty dotyczące zasad użytkowania oprogramowania w organizacji?
 • W jaki sposób  najdogodniejszego scenariusza naprawy stanu legalności
 • Jak przygotować się do audytu?
 • Jakie są wymogi dla uzyskania certyfikatu?

Kanały pomocy:

 • telefon
 • e-mail
 • komunikatory internetowe

Poza konsultacjami możesz również znaleźć interesujące Cię informacje w Bazie wiedzy. Znajdziesz tam m.in.:

 • Wymagania dotyczące dowodów licencyjnych
 • Typy licencji
 • Rodzaje licencji
 • Modele licencjonowania
 • Uaktualnienie oprogramowania
 • Prawa do obniżenia wersji dla produktów Microsoft
 • Prawa do obniżenia wersji dla produktów Adobe
 • Prawa do obniżenia wersji dla produktów Autodesk
 • Prawa do obniżenia wersji dla produktów Corel
 • Metody naprawy stanu legalności
 • Jak dodawać licencje do systemu
 • Jak usuwać licencje z systemu
 • Instalacja agenta

 Konsultacje on-line to szereg możliwości dla Użytkowników systemu:

 • dostęp do konsultacji on-line z każdego poziomu systemu
 • konsultacje w oparciu o bogate doświadczenie i wiedzę profesjonalnych audytorów
 • bezpośrednie wsparcie dla danego produktu lub wybranej czynności
 • konsultacje on-line na każdym etapie audytu zewnętrznego lub certyfikowanego
 • wybór preferowanego okresu kontaktu w sprawie konsultacji lub pomocy
 • wybór zakresu i tematu konsultacji
 • możliwość kontaktu ekspresowego
 • historia umówionych kontaktów i konsultacji on-line
 • pomoc kontekstowa dla większości elementów portalu.
LICENSE COMPLIANCE AUDIT

Dzięki systemowi Microaudit w kilku krokach dokonasz inwentaryzacji oprogramowania i porównasz je z posiadanymi licencjami.

Audyt oprogramowania to działanie, które daje organizacji informację na temat stanu  posiadania oprogramowania, które jest wykorzystywane oraz na temat sposobów jego nabywania i dystrybuowania w organizacji.

Cel:

 • dostarczenie informacji na temat oprogramowania (ilości) wykorzystywanego na stacjach roboczych
 • wyszukanie aplikacji niepożądanych, nie mających związku z charakterem wykonywanej w organizacji pracy.

Korzyści:

 • potwierdzenie skuteczności systemu zarządzania oprogramowaniem  lub określenie podstaw do podjęcia działań korygujących
 • możliwość generowania oszczędności finansowych związanych z użytkowaniem oprogramowania
 • rozpoznanie potrzeb zakupowych w obszarze IT.

Audyt legalności to działanie, które ma na celu zweryfikowanie, czy organizacja jest uprawniona do wykorzystywania zinwentaryzowanego oprogramowania z prawnego punktu widzenia.

Cele:

 • dostarczenie informacji, ile licencji na oprogramowanie posiada firma
 • skonfrontowanie liczby i typu licencji (OEM, licencje indywidualne, MOLP, Select itp.) z informacjami zebranymi w trakcie audytu oprogramowania
 • dostarczenie informacji, czy liczba zainstalowanego na komputerach oprogramowania pokrywa się z liczbą posiadanych licencji
 • dostarczenie informacji, w jaki sposób najefektywniej i najmniejszym kosztem zalegalizować oprogramowanie, na które brakuje licencji.

Korzyści:

 • uzyskanie informacji, na które oprogramowanie organizacja posiada zbyt małą liczbę licencji, na które w ogóle ich nie posiada i w ilu przypadkach posiada więcej licencji niż zainstalowanych programów
 • zapewnienie organizacji 100% legalności oprogramowania
 • możliwość efektywnego zarządzania licencjami.

Microaudit umożliwia:

 • automatyczną i szczegółową inwentaryzację oprogramowania
 • korzystanie z intuicyjnego systemu bilansowania ilości licencji i oprogramowania
 • identyfikację oprogramowania typu freeware
 • kontrolę aktualności wyników inwentaryzacji
 • korzystanie ze wsparcia audytora w procesie naprawy legalności
 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych przy wsparciu profesjonalnych i certyfikowanych  audytorów
 • generowanie szczegółowych raportów ułatwiających interpretowanie wyników audytu
 • odczytywanie wyników audytu przedstawionych w formie graficznej.
LinkFilmDEMOFolderCase study

 91 4331 891

91 48 17 204

91 4331 890

Napisz do nas!

Microaudit® to e-usługa do realizacji audytu oprogramowania oraz multimediów. Zapewnia dodatkowo automatyczną inwentaryzację sprzętu komputerowego.

W wyniku wdrożenia e-usługi Microaudit® klient uzyskuje:

 • bezpieczeństwo w obszarze legalności oprogramowania
 • oszczędności finansowe wynikające z efektywniejszego wykorzystania oprogramowania
 • efektywne i bezpieczne zarządzanie multimediami
 • rozpoznanie potrzeb zakupowych w obszarze IT.

Koszty związane z zakupem i utrzymaniem infrastruktury IT są wydatkiem obligatoryjnym i jednocześnie pochłaniającym istotną część budżetu. Dlatego kluczowym działaniem jest zoptymalizowanie kosztów i uzyskanie maksymalnie wysokiej efektywności. Platforma Microaudit® pozwala zrealizować to w prosty i wygodny sposób. Jest odpowiedzią na potrzeby rynku, który nastawiony jest na obniżenie kosztów IT. Osadzenie systemu w modelu Cloud jest kluczem do pełnej skalowalności i efektywności procesów IT.

Audytorzy z Grupy BTC od lat przeprowadzają audyty legalności oprogramowania w Polskich urzędach i przedsiębiorstwach. BTC jest autorem największych audytów w Polsce między innymi w takich organizacjach jak IMPEL, REMONDIS, EUROCASH. Wysoki poziom audytów potwierdzają nie tylko liczne tytuły i certyfikaty naszych ekspertów, ale również liczne referencje, m.in. wystawione przez firmę Microsoft. Kompetencje ekspertów BTC nie ograniczają się jedynie do audytów legalności. Regularnie występują oni w roli trenerów na licznych szkoleniach i konferencjach. Ponadto audytorzy BTC jako jedyni w Polsce przeprowadzają certyfikowane szkolenia amerykańskiego stowarzyszenia IAITAM, które od lat propaguje nowoczesną metodologię zarządzania oprogramowaniem i zasobami IT.Współpraca z wieloma producentami oprogramowania pozwala audytowanym podmiotom na uzyskanie certyfikatów w programach głównych producentów oprogramowania. Nasze uprawnienia:

 • Adobe SAM Partner Program
 • Autodesk SAM Channel Program
 • Certified Sales Professional Adobe Acrobat XI
 • Microsoft SAM Program
 • Oracle License Management Services
 • Microsoft Certified Technology Specialist: Designing, Assessing, and Optimizing Software Asset
 • Microsoft License Specialist
 • Microsoft Certified Professional

Nasi eksperci jako jedyni w Polsce posiadają uprawnienia szkoleniowców IAITAM (Między narodowego Stowarzyszenia Zarządzającego Zasobami IT):

 • Certified Software Asset Manager (CSAM)
 • Certified Hardware Asset Manager (CHAMP)
 • Certified Information Technology Asset Manager (CITAM)

HARDWARE INVENTORY

Microaudit automatycznie dostarcza informacje o sprzęcie komputerowym i jego parametrach.

Audyt sprzętu jest usługą polegającą na zebraniu i przedstawieniu w postaci czytelnego i szczegółowego raportu informacji na temat parametrów sprzętowych badanych komputerów.

Cel: uzyskanie informacji na temat stanu i parametrów zasobów sprzętowych.

Korzyści:

 • możliwość zweryfikowania, czy parametry sprzętu IT są zgodne z dokumentacją
 • możliwość rozpoznania przestarzałych komputerów w celu ich utylizacji lub naprawy
 • możliwość wykrywania anomalii w konfiguracji komputerów
 • możliwość zweryfikowania, czy komputery w organizacji są przygotowane do wdrożenia nowych aplikacji.

Microaudit pozwala na:

 • skanowanie komputerów zgodnie z harmonogramem
 • automatyczne rozpoznawanie typów komputerów
 • automatyczne rozpoznawanie architektury systemów operacyjnych
 • uzyskanie informacji o procesorze, pamięci RAM, dysku twardym i innych podstawowych parametrach komputerów itp.
 • śledzenie zmian konfiguracji sprzętowej
 • szeroką analizę danych poprzez dedykowane raporty
 • definiowanie wartości audytowanego sprzętu
 • graficzne przedstawienie analizy wybranych atrybutów sprzętu.

FILES INVENTORY

Microaudit pozwala na uzyskanie informacji o plikach multimedialnych, archiwach oraz plikach obrazów dysku, których posiadanie może się wiązać z poważnymi konsekwencjami. Wszystko po to, by każda firma mogła samodzielnie i sprawnie zarządzać posiadanymi plikami, dbać o ich legalność oraz unikać strachu przed kontrolą zewnętrzną.

Audyt plików polega na zweryfikowaniu na dyskach komputerów plików multimedialnych, wykonywalnych i archiwalnych w szczególności tych chronionych prawami autorskimi oraz niedozwolonych w świetle prawa.

Cel:

 • wyeliminowanie plików nielegalnych, nieużywanych i szkodliwych
 • określenie wielkości plików na poszczególnych jednostkach.

Korzyści:

 • wyeliminowanie plików, do których organizacja nie posiada praw
 • usunięcie plików niedozwolonych przez prawo.

Dzięki usłudze Microaudit masz możliwość:

 • inwentaryzowania plików wykonywalnych
 • inwentaryzowania plików multimedialnych
 • inwentaryzowania plików zarchiwizowanych, z możliwością wielowarstwowej analizy
 • inwentaryzowania plików będących obrazami dysków
 • korzystania z szerokiego zakresu inwentaryzowanych rozszerzeń plików
 • generowania informacji o rozmiarze oraz lokalizacji plików
 • generowania informacji o wersji oraz prawach autorskich
 • generowania szczegółowych raportów.

APPLICATION CONTROL

Microaudit umożliwia kontrolę i nadzór nad użytkowanym w organizacji oprogramowaniem. Dzięki temu każdy menedżer zarządzający zasobami IT wyposażony jest w pełną wiedzę na temat posiadanego oprogramowania, jego legalności, historii licencjonowania oraz na bieżąco śledzi wszelkie zmiany z nim związane.

W ramach kontroli zasobów Microaudit umożliwia:

 • definiowanie aplikacji niedozwolonych
 • monitorowanie okresu subskrypcji licencji
 • analizę uaktualnień licencji i ich śledzenie
 • wgląd do historii przypisanych licencji do danej aplikacji
 • podział na aplikacje i pakiety
 • manualne określanie modelu licencjonowania
 • manualne dodawanie oprogramowania, które nie zostało zidentyfikowane
 • raportowanie i graficzne przedstawienie danych.

SOFTWARE LICENSE MANAGEMENT

Microaudit pozwala na szczegółową weryfikację posiadanych dowodów legalności, kluczy licencyjnych, dostawców oraz kosztów pozyskania licencji. Odpowiednie zarządzanie licencjami daje Użytkownikowi możliwość planowania wydatków na oprogramowanie, unikanie zbędnych kosztów i zgodne z potrzebami organizacji zarządzanie finansami.

Microaudit daje szeroki zakres możliwości związanych z zarządzaniem licencjami:

 • inwentaryzacja dowodów zakupu, nośników, certyfikatów odnoszących się do licencji
 • obsługa wielu typów i rodzajów licencji
 • przechowywanie dokumentacji elektronicznej związanej z poszczególnymi dowodami licencyjnymi
 • przypisywanie licencji do komputerów
 • automatyczne uaktualnianie bilansu licencji
 • monitorowanie okresu obowiązywania subskrypcji
 • śledzenie uaktualnień licencji wraz z ich historią
 • pełna historia nabytych i zutylizowanych licencji
 • automatyczne odczytywanie kluczy licencyjnych
 • automatyczne powiadamianie o wymogach licencyjnych
 • przechowywanie informacji o dostawcach i kosztach pozyskanych licencji
 • możliwość manualnego przypisywania kluczy licencyjnych do komputerów
 • dodawanie licencji do wielu aplikacji jednocześnie
 • odpowiednie formularze ułatwiające inwentaryzacje dowodów licencyjnych.

Microaudit jest jedynym systemem łączącym e-usługę z konsultingiem. Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz korzystać ze wsparcia merytorycznego w zakresie tematyki związanej z zarządzeniem zasobami IT i legalnością oprogramowania. Profesjonalni audytorzy z wieloletnim doświadczeniem chętnie dzielą się z użytkownikami swoją wiedzą, pomagają interpretować wyniki raportów, a także planować strategie zarządzania zasobami IT w konkretnej organizacji.

Czego możesz dowiedzieć się podczas konsultacji?

Doświadczeni audytorzy w trakcie konsultacji odpowiedzą Ci na szereg pytań, m.in.:

 • Jakie są warunki umów licencyjnych oprogramowania najważniejszych producentów : Microsoft, Adobe, Autodesk, Corel, Oracle?
 • Jakie są wymagania dotyczące dowodów licencyjnych?
 • W jaki sposób wdrażać politykę zarządzania oprogramowaniem?
 • Jak prawidłowo odczytywać wyniki inwentaryzacji?
 • Jakie są najlepsze praktyki dotyczące wyboru odpowiednich form licencjonowania?
 • W jaki sposób przeprowadzić audytu legalności?
 • Jak rozumieć i interpretować sporne zapisy w umowach licencyjnych?
 • W jaki sposób wybrać najlepszą formę licencjonowania?
 • Jak tworzyć dokumenty dotyczące zasad użytkowania oprogramowania w organizacji?
 • W jaki sposób  najdogodniejszego scenariusza naprawy stanu legalności?
 • Jak przygotować się do audytu?
 • Jakie są wymogi dla uzyskania certyfikatu?

Kanały pomocy:

 • telefon
 • e-mail
 • komunikatory internetowe

Poza konsultacjami możesz również znaleźć interesujące Cię informacje w Bazie wiedzy. Znajdziesz tam m.in.:

 • Wymagania dotyczące dowodów licencyjnych
 • Typy licencji
 • Rodzaje licencji
 • Modele licencjonowania
 • Uaktualnienie oprogramowania
 • Prawa do obniżenia wersji dla produktów Microsoft
 • Prawa do obniżenia wersji dla produktów Adobe
 • Prawa do obniżenia wersji dla produktów Autodesk
 • Prawa do obniżenia wersji dla produktów Corel
 • Metody naprawy stanu legalności
 • Jak dodawać licencje do systemu
 • Jak usuwać licencje z systemu
 • Instalacja agenta

 Konsultacje online to szereg możliwości dla użytkowników systemu:

 • dostęp do konsultacji online z każdego poziomu systemu
 • konsultacje w oparciu o bogate doświadczenie i wiedzę profesjonalnych audytorów
 • bezpośrednie wsparcie dla danego produktu lub wybranej czynności
 • konsultacje online na każdym etapie audytu zewnętrznego lub certyfikowanego
 • wybór preferowanego okresu kontaktu w sprawie konsultacji lub pomocy
 • wybór zakresu i tematu konsultacji
 • możliwość kontaktu ekspresowego
 • historia umówionych kontaktów i konsultacji online
 • pomoc kontekstowa dla większości elementów portalu.

LICENSE COMPLIANCE AUDIT

Dzięki systemowi Microaudit w kilku krokach dokonasz inwentaryzacji oprogramowania i porównasz je z posiadanymi licencjami.

Audyt oprogramowania to działanie, które daje organizacji informację na temat stanu posiadania oprogramowania, które jest wykorzystywane oraz na temat sposobów jego nabywania i dystrybuowania w organizacji.

Cel:

 • dostarczenie informacji na temat oprogramowania (ilości) wykorzystywanego na stacjach roboczych
 • wyszukanie aplikacji niepożądanych, niemających związku z charakterem wykonywanej w organizacji pracy.

Korzyści:

 • potwierdzenie skuteczności systemu zarządzania oprogramowaniem lub określenie podstaw do podjęcia działań korygujących
 • możliwość generowania oszczędności finansowych związanych z użytkowaniem oprogramowania
 • rozpoznanie potrzeb zakupowych w obszarze IT.

Audyt legalności to działanie, które ma na celu zweryfikowanie, czy organizacja jest uprawniona do wykorzystywania zinwentaryzowanego oprogramowania z prawnego punktu widzenia.

Cele:

 • dostarczenie informacji, ile licencji na oprogramowanie posiada firma
 • skonfrontowanie liczby i typu licencji (OEM, licencje indywidualne, MOLP, Select itp.) z informacjami zebranymi w trakcie audytu oprogramowania
 • dostarczenie informacji, czy liczba zainstalowanego na komputerach oprogramowania pokrywa się z liczbą posiadanych licencji
 • dostarczenie informacji, w jaki sposób najefektywniej i najmniejszym kosztem zalegalizować oprogramowanie, na które brakuje licencji.

Korzyści:

 • uzyskanie informacji, na które oprogramowanie organizacja posiada zbyt małą liczbę licencji, na które w ogóle ich nie posiada i w ilu przypadkach posiada więcej licencji niż zainstalowanych programów
 • zapewnienie organizacji 100% legalności oprogramowania
 • możliwość efektywnego zarządzania licencjami.

Microaudit umożliwia:

 • automatyczną i szczegółową inwentaryzację oprogramowania
 • korzystanie z intuicyjnego systemu bilansowania ilości licencji i oprogramowania
 • identyfikację oprogramowania typu freeware
 • kontrolę aktualności wyników inwentaryzacji
 • korzystanie ze wsparcia audytora w procesie naprawy legalności
 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych przy wsparciu profesjonalnych i certyfikowanych audytorów
 • generowanie szczegółowych raportów ułatwiających interpretowanie wyników audytu
 • odczytywanie wyników audytu przedstawionych w formie graficznej.
Skontaktuj się z nami!