Europejska Rada Ochrony Danych i Europejski Inspektor Ochrony Danych wydali wspólną opinię w sprawie stosowania sztucznej inteligencji. Wzywają w niej do zakazu wykorzystywania sztucznej inteligencji do automatycznego rozpoznawania cech ludzkich w przestrzeni publicznej.

Wspólną opinię przyjęto 18 czerwca 2021 r. podczas 50. posiedzenia plenarnego EROD w sprawie wniosku Komisji Europejskiej. Zarówno EROD i EIOD są zgodni, że cel rozwoju sztucznej inteligencji na terenie całej Unii Europejskiej jest prawidłową decyzją. Jednak oba organy są wyraźnie zaniepokojone, że we wniosku na temat rozporządzenia ustanawiającego przepisy dot. sztucznej inteligencji wyłączona została międzynarodowa współpraca w egzekwowaniu prawa.

EROD i EIOD po stronie ochrony danych

Zarówno zdaniem Europejskiej Rady Ochrony Danych, jak i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, RODO powinno stosować się do każdego przetwarzania danych osobowych, które dotyczy projektu rozporządzenia o sztucznej inteligencji. Oba organy są zdania, że podejście oparte na analizie ryzyka, na którym opiera się wniosek o AI, jest słuszne. Zgadzają się także, że sklasyfikowanie systemu AI, jako systemu wysokiego ryzyka nie zawsze musi oznaczać, że jest on sam w sobie zgody z prawem i w takiej formie zawsze może zostać wdrożony.

Czeka nas zakaz stosowania danych biometrycznych?

W swojej opinii Europejska Rada Ochrony Danych i Europejski Inspektor Ochrony Danych wyraźnie podkreślają, że prawo powinno jasno zabronić stosowania sztucznej inteligencji do automatycznego rozpoznawania cech ludzkich w przestrzeni publicznej (mowa tu o rozpoznawaniu twarzy, odcisków palców, DNA, czy też rozpoznawaniu głosu). Uważają, że rozwiązania oparte na biometrycznej identyfikacji osób tworzą ogromne ryzyko w kontekście ochrony danych osobowych i mogą prowadzić do dyskryminacji. Według nich stosowanie AI, która wykorzystuje dane biometryczne, powinna zostać zakazana. EROD i EIOD uważają także, że nie należy stosować sztucznej inteligencji do odgadywania emocji osób fizycznych, z wyjątkiem nielicznych przypadków, takich jak niektóre cele zdrowotne.

Źródło:
https://uodo.gov.pl/pl/file/3629

BTC Projekt EU