Zespół zarządzający BTC

Zarząd BTC stworzył, a także skutecznie realizuje strategię rozwoju spółek grupy kapitałowej BTC. Jednocześnie dbamy o to, aby wprowadzane zmiany sprzyjały zrównoważonemu rozwojowi. Zależy nam na poprawie sprawności działania, lepszej jakości produktów i usług oraz efektywniejszej współpracy z Klientami. Istotną rolę w strategii długoterminowej odgrywa kreatywność i innowacyjność oraz samodoskonalenie, a przez co również wzrost kompetencji wszystkich pracowników.

Maciej Kaczyński Prezes zarządu BTC

Maciej Kaczyński

Prezes zarządu

Specjalista w zakresie zarządzania infrastrukturą IT, zarządzania oprogramowaniem (licencjami) oraz bezpieczeństwa danych (w szczególności systemów klasy Data Loss Prevention). Projektant zaawansowanych aplikacji/usług użytkowanych przez wszystkie sektory gospodarki. Autor unikatowych rozwiązań w dziedzinie zarządzania oprogramowaniem i licencjami. Współtwórca innowacji organizacyjnych, produktowych, procesowych i marketingowych. Pomysłodawca interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych. Zwolennik współpracy sieciowej pomiędzy podmiotami komercyjnymi, uczelniami oraz instytucjami otoczenia biznesu.

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Szczecińskiej, studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Zarządzanie europejskie) oraz studiów MBA na European School of Business ESCP-EAP Berlin. Jako trener współpracuje z Institute for International Research (IIR), Certified Global Education (CGE), Centrum Promocji Informatyki (CPI), Nowoczesną Firmą SA, Akademią BTC.

Obecnie prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, współpracując z uczelniami, m.in.: Zachodniopomorską Szkołą Biznesu (ZPSB), Polską Akademią Nauk (PAN), Uniwersytetem Wrocławskim (UW), Uczelnią Techniczno-Handlową w Warszawie, Krakowską Akademią w Krakowie, Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie, Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Collegium Humanum w Warszawie.

Stara się kierować mottem: „Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze” [Albert Einstein].