Wartości

Działając w zgodzie z wartościami, dostarczamy naszym Klientom unikatowe, innowacyjne, a jednocześnie bezpieczne produkty i usługi, tak aby osiągnąć pozycję lidera w naszym sektorze. Nasze zyski przeznaczamy na badania oraz dalszy rozwój.

Równocześnie – jako zespół – zbudowaliśmy i pielęgnujemy system naszych wartości:

 • kreatywność oraz innowacyjność,
 • podejmowanie wyzwań,
 • orientację na potrzeby klienta,
 • bezpieczeństwo i niezawodność produktów,
 • innowacyjność,
 • odwagę do podejmowania kluczowych decyzji,
 • uczciwość i odpowiedzialność społeczną.

Każdy pracownik powinien (wzory postępowania):

 • działać etycznie,
 • chronić oraz poprawiać reputację i markę firmy,
 • rozumieć, a także stosować się do prawa, regulacji i polityki firmy,
 • dbać o bezpieczeństwo,
 • traktować pracowników z respektem i godnością.

W celu uniknięcia łamania wzorów postępowania staramy się przyjmować do pracy osoby, których indywidualny system wartości jest zgodny z wartościami firmy.