Technologia AI (ang. Artificial Intelligence) staje się coraz bardziej popularna w świecie biznesu. Inteligentne programy wspomagają pracowników w wykonywaniu ich codziennych obowiązków, a także znacząco wpływają na podwyższenie poziomu bezpieczeństwa danych.

Nieustanny postęp technologiczny wskazuje, że sztuczna inteligencja na nowo zdefiniuje zarządzanie, w tym zarządzanie IT oraz będzie miała realny wpływ na zapewnienie kontroli oraz bezpieczeństwa.

Systemy AI na nowo zdefiniują czynności administracyjne i zarządcze

Opracowanie skutecznej strategii dostosowanej do innowacyjnych modeli biznesowych powinno stać się głównym celem firm wdrażających rozwiązania oparte na AI. Rozwój oraz stałe rozpowszechnianie się sztucznej inteligencji niewątpliwie zmieni rolę managerów. Na nowo zostaną zdefiniowane ich cele oraz zadania. Systemy AI pomogą zautomatyzować codzienne zadania z zakresu administracji i zarządzania pracownikami. Inteligentne programy dzięki możliwości kontroli i monitoringu realnie wpłyną na wzrost efektywności, jakości pracy oraz bezpieczeństwa danych. Rola managerów w niedalekiej przyszłości będzie uwzględniała konieczność wsparcia  przez nich budowy modeli AI, które będą następnie wdrażane w organizacji.

Nowe wyzwania managerów

Badanie przeprowadzone przez Harvard Business Review (obejmowało 1770 managerów średniego i wyższego szczebla z 14 krajów) wykazało, że kadra kierownicza spędza ponad połowę swojego czasu pracy, bo aż 54% na koordynacji oraz kontroli swoich podwładnych. Czas, który mogliby poświęcić na tworzenie innowacyjnych strategii biznesowych, a także na wspieranie rozwoju pracowników spędzają na wielogodzinnym tworzeniu raportów oraz na monitorowaniu procesów. Dlatego też celem wprowadzenia sztucznej inteligencji jest zautomatyzowanie rutynowych oraz powtarzalnych czynności z zakresu zarządzania oraz administracji. Dodatkowo dzięki wdrożeniu systemów AI, możliwe będzie przetwarzanie danych na poziomach, które przewyższają ludzkie możliwości, co niewątpliwie przyczyni się do wzrostu efektywności. Przed managerami postawione zostaną nowe wyzwania, którym będą musieli sprostać. Znajdą się oni w nowej rzeczywistości, w której będą zarządzać nie tylko pracownikami, lecz także inteligentnymi systemami wspomagającymi ich w codziennych obowiązkach.

Sztuczna inteligencja – czy jest się czego obawiać?

Kluczowym elementem przy wdrażaniu systemów opartych na sztucznej inteligencji jest kadra kierownicza, która musi świadomie oraz aktywnie uczestniczyć w tym procesie. Pomimo ogromnego potencjału jaki niesie za sobą rozwój AI, wciąż istnieje obawa przed wprowadzaniem tego typu rozwiązań.

„Najważniejszym czynnikiem, który należy uwzględniać podczas wdrażania innowacji, w szczególności sztucznej inteligencji, nie są technologie czy pieniądze, ale ludzie – ich postawy, obawy, zachowania” – prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak

Główną barierą przed wprowadzeniem sztucznej inteligencji jest obawa przed nieznanym. Managerowie mimo posiadania pełnej wiedzy o potencjale systemów AI nie są często gotowi na zmierzenie się z nową technologią. Dodatkowo obawiają się oni ryzyka, które zawsze towarzyszy wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Należy jednak mieć świadomość, że systemy AI nie zastąpią człowieka, a ich rozwój ma bardzo duży potencjał dla większości organizacji.

Klucz do sukcesu

Najważniejszym elementem przy wdrażaniu systemów sztucznej inteligencji są ludzie. Ich aktywne uczestnictwo w tym procesie, a także powierzenie przez nich części swoich obowiązków inteligentnym programom jest kluczowym czynnikiem sukcesu.

„Ludzie muszą połączyć się z maszynami. W przeciwnym przypadku są zbędni” – ­Elon Musk, CEO Tesla, Inc.

Systemy sztucznej inteligencji pozwolą managerom koncentrować się tylko na tych aspektach, które wymagają zdolności ludzkich. Dzięki współpracy człowieka z inteligentnymi programami pojawi się szereg nieskończonych możliwości, które niesie za sobą przyszłość związana z rozwojem AI.

Źródło:

hbr.org
businessinsider.com.pl
nozbe.com.pl

BTC Projekt EU