Ekstrakcja tekstu to rozwiązanie, które zyskuje na coraz większej popularności. Rozpoznawanie tekstu i jego ekstrakcja z plików graficznych to narzędzie, które jest w stanie zautomatyzować kluczowe procesy w firmie. Przekonaj się, czym jest ekstrakcja tekstu i jakie ma zastosowanie w biznesie.

Czym jest ekstrakcja tekstu?

Ekstrakcja tekstu to technologia umożliwiająca wyodrębnienie znaków graficznych z dowolnych zdjęć, które mogą zawierać dane tekstowe. Narzędzie za pomocą algorytmów dokładnie analizuje pliki graficzne w celu poszukiwania określonych wyrażeń. OCR, czyli metoda optycznego rozpoznawania znaków, może sprawdzić się w rozpoznawaniu kluczowych danych w różnych plikach graficznych, a także pomagać w ich automatycznym przetwarzaniu.

Ekstrakcja tekstu – krok po kroku

Przechwytywanie i wyodrębnianie tekstu z obrazu odbywa się najczęściej za pomocą metody OCR. Algorytm dokładnie analizuje pliki graficzne w różnorodnych formatach i jeśli znajduje na nich tekst, następuje jego ekstrakcja. Rozwiązanie skutecznie rozpoznaje dane tekstowe z plików w wielu formatach, m.in.: JPG, PNG, BMP, PNM, JFIF, JPEG, TIFF.

Ekstrakcja tekstu z pliku graficznego

Źródło:https://www.klippa.com/en/blog/information/document-data-extraction-with-klippa/

Technologia OCR domyślnie służy jedynie ekstrakcji surowego tekstu i nie zapewnia kontekstowego zrozumienia treści. Wykorzystanie algorytmów opartych na sztucznej inteligencji pozwala na skuteczniejszą ekstrakcję tekstu. Algorytm po wyodrębnieniu tekstu z pliku graficznego analizuje go pod kątem poprawności. Zwraca uwagę na cały kontekst zdania, a także posiada możliwość wykrycia błędnych wyrażeń.

BTC Image to Text AI

Szybka i skuteczna ekstrakcja tekstu z plików graficznych w rozwiązaniu Image to Text AI zapewniona jest, dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji. Wykorzystanie metody deep learning, w postaci sieci neuronowych LSTM z dużą skutecznością poprawnie rozpoznaje i wyodrębnia treści tekstowe z plików graficznych. Wpływa na jakość działania, a także na wysoką szybkość ekstrakcji. Rozwiązanie rozpoznaje tekst z plików graficznych w różnorodnych formatach, a także działa poprawnie aż w 116 językach. W połączeniu z klasyfikatorami rozwiązanie jest w stanie wpłynąć na skuteczniejsze zabezpieczenie danych w organizacji poprzez rozpoznawanie wrażliwych danych. Więcej informacji znajdziesz w tym miejscu.

Praktyczne zastosowanie ekstrakcji tekstu

Analiza i ekstrakcja tekstu z plików graficznych to narzędzie, które bardzo dobrze sprawdzi się w profesjonalnych systemach do zarządzania i bezpieczeństwa IT. Jest w stanie realnie wpłynąć na lepszą efektywność działań w organizacji, a także poprawić jakość zabezpieczeń wrażliwych danych.

Zabezpieczenie dokumentów

W połączeniu z klasyfikatorem dokumentów ekstrakcja tekstu może okazać się kluczowa przy rozpoznawaniu i zabezpieczaniu poufnych dokumentów. Wyodrębnienie tekstu z plików graficznych pozwala na rozpoznanie dokumentów w organizacji, które mogą być danymi poufnymi. Rozwiązanie sprawdza, czy dokument zawiera treści potencjalnie wrażliwe, jeśli tak, to poinformuje o tym także administratora sieci, w celu zablokowania procesu wysłania dokumentu poza organizację.

Rozpoznawanie etykiet

Rozwiązanie, dzięki dokładnej analizie grafik i wyodrębnieniu z nich treści tekstowych może sprawdzić się w rozpoznawaniu tekstu z etykiet produktowych. Poprzez ekstrakcję tekstu znajdującego się na etykietach produktów, będą mogły one zostać sklasyfikowane według określonych kategorii.

Źródło:
https://www.klippa.com/en/blog/information/document-data-extraction-with-klippa/

Przekonaj się, jak działa BTC Image to Text AI

KLASYFIKATOR ONLINE
BTC Projekt EU