BTC Process Classification

Klasyfikator procesów systemowych i aplikacji – Dokumentacja API

Zapewniona szybka i skuteczna kategoryzacja procesów systemowych i aplikacji.

Masz pytania? Skontaktuj się!

KLASYFIKATOR ONLINE

Wprowadzenie

BTC Process Classification API umożliwia sprawdzanie kategorii procesu systemowego lub aplikacji na podstawie informacji uzyskanych za pośrednictwem wyszukiwarki internetowej Bing.

Korzyści z klasyfikacji procesów systemowych lub aplikacji:

  • wysoka szybkość, powtarzalność, jakość klasyfikacji,
  • niezależność klasyfikacji od uznaniowości operatora,
  • klasyfikacja 24h/dobę, 365 dni w roku,
  • niski koszt klasyfikacji,
  • szerokie zastosowanie w zarządzaniu infrastrukturą IT oraz zarządzaniu bezpieczeństwem IT (DLP).

Polecenia

[Adres bazowy: https://api.eauditor.eu/ml-proc/v1/]

Poświadczenia

Aby połączyć się z API wymagane jest podanie klucza w nagłówku (ang. headers) zapytania oraz określenia typu zawartości poprzez HTTP.

Nagłówki HTTP:
Content-type: application/json
Authorization: key KLUCZ_DO_API

Większość platform programistycznych (ang. frameworks) oraz SDK wspiera wysyłanie tak skonfigurowanych zapytań zwykłym wywołaniem funkcji.

Klasyfikacja adresów

Metoda: POST

Endpoint: /classify

Żądanie musi zawierać nagłówki HTTP.

Treść żądania, np.:

Copy to Clipboard

Liczba adresów w jednym żądaniu może być ograniczona.

Odpowiedź:

Copy to Clipboard
n – Nazwa
c – Company
p – Product
d – Description
cn – nazwa kategorii
cd – data utw.
ed – data modyf.

Statusy odpowiedzi HTTP:
200: Ok
400: Błędne żądanie
401: Brak uprawnień
503: Usługa jest chwilowo niedostępna

Zgłoszenie nieprawidłowej kategorii

Metoda: POST

Endpoint: /invalidcategory

Żądanie musi zawierać nagłówki HTTP.

Treść żądania, np.:

Copy to Clipboard

n – Nazwa
c – Company
cn – Nazwa błędnej kategorii

Odpowiedź:

Copy to Clipboard

Statusy odpowiedzi HTTP:
200: Ok
400: Błędne żądanie
401: Brak uprawnień
503: Usługa jest chwilowo niedostępna

Zapraszamy do kontaktu!

Chętnie wyjaśnimy wątpliwości, a także odpowiemy na wszystkie pytania dot. oferowanych usług oraz oprogramowania. Dodatkowo nasi konsultanci przygotują prezentację online lub ofertę dostosowaną do potrzeb i wymagań Państwa organizacji.
    Administratorem Twoich danych osobowych jest BTC Sp. z o.o. (ul. 1 Maja 38, 71-627 Szczecin). Więcej informacji znajdziesz w polityce przetwarzania danych osobowych.    BTC Projekt EU