Ubiegły rok niewątpliwie zapisze się w naszej pamięci. Nowa rzeczywistość, przeniesienie pracy z biura do domu to tylko część wyzwań, którym musieliśmy sprostać. Głównym z nich było jednak zapewnienie bezpieczeństwa IT i odpowiednie zabezpieczenie poufnych danych.

Przekonaj się jakie trendy w zakresie oprogramowań zabezpieczających przewiduje się na nowy rok.

Zaufaj rozwiązaniom chmurowych

Badacze z Checkmarx zapowiadają, że w 2021, podobnie jak ubiegłym roku nadal będziemy koncentrować się na poszukiwaniu innowacyjnych oraz skutecznych oprogramowań, które zabezpieczą organizację przed cyberatakami. Specjaliści ds. bezpieczeństwa IT, by lepiej zrozumieć zagrożenia, a także sprostać im, będą musieli postawić na nowoczesne rozwiązania. Według przedstawionego przez Checkmarx raportu 2021 Software Security Predictions*, nowy rok będzie czasem innowacyjnych rozwiązań chmurowych.

„Specjaliści ds. bezpieczeństwa IT będą prowadzić wyścigi, by nadążyć za rozwojem rozwiązań chmurowych, by się do nich dostosować. Rozwój usług w chmurze musi przebiegać tak szybko, jak to tylko możliwe”

Maty Siman, Dyrektor ds. technologii Checkmarx

W nowym roku specjaliści IT będą musieli zaufać rozwiązaniom opartych na technologii chmurowej, a także nadążyć nad ich rozwojem. Według Checkmarx to jedyna szansa na poradzenie sobie z coraz bardziej zaawansowanymi cyberatakami.

Luki w zabezpieczeniach oprogramowań Open-source

Eksperci wskazują, że kolejnym wyzwaniem, z którym zmierzymy się w 2021 będzie zapewnienie skuteczniejszych zabezpieczeń oprogramowań open-source. W ubiegłym roku to właśnie ten typ oprogramowania był jednocześnie najczęstszym, a także najłatwiejszym celem wśród ataków hakerskich i wszystko wskazuje na to, że w nowym roku ten trend nadal się utrzyma. Specjaliści ds. bezpieczeństwa IT będą musieli skutecznie zabezpieczyć komponenty oprogramowania open-source, by uniknąć luk w zabezpieczeniach.

Wykorzystanie infrastruktury jako kodu

W ubiegłym roku zmiany technologiczne wymusiły na wielu organizacjach wykorzystanie rozwiązań chmurowych, by zachować ciągłość biznesową. Zapowiada się, że rok 2021 również będzie okresem dominacji innowacyjnych rozwiązań opartych na chmurze, dlatego też znacząco zwiększy się wykorzystanie infrastruktury jako kodu (ang. Infrastructure as Code — IaC). Zarządzanie infrastrukturą wirtualną ułatwi wdrażanie chmur, a także zarządzanie nimi, lecz dla wielu organizacji jest to wciąż nieodkryty teren. Ze względu na brak odpowiedniego szkolenia i rosnącą presję w zakresie tworzenia rozwiązań chmurowych może dojść do błędów oraz luk w kodzie. Eksperci z Checkmarx zaznaczają, że w nowym roku będziemy musieli skoncentrować się na szkoleniach w zakresie bezpieczeństwa chmury, na praktykach w obszarze wykorzystania infrastruktury jako kodu, a także na dodatkowych wydatkach przeznaczonych na bezpieczeństwo oprogramowania.

Bezpieczeństwo a rozwój

Eksperci z Checkmarx zapowiadają, że w nowym roku wyzwaniem dla bezpieczeństwa IT będzie wsparcie rozwoju oraz zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia w całym procesie tworzenia oprogramowania. Zaznaczają, że kluczowa będzie tu współpraca specjalistów ds. bezpieczeństwa i zespołów programistycznych.

„Programiści wyznaczają trendy w organizacji i są coraz bardziej wpływowi. Aby wspierać współpracę między bezpieczeństwem, a rozwojem należy postawić w nowym roku na integrację działu bezpieczeństwa i działu badań naukowych i rozwoju.”

Maty Siman, Dyrektor ds. technologii Checkmarx

Holistyczne spojrzenie na bezpieczeństwo

Rok 2021 zmieni nasze spojrzenie na bezpieczeństwo. Specjaliści z Checkmarx twierdzą, że organizacje w coraz większym stopniu poszukiwać będą rozwiązań zapewniających im całościowy wgląd w stan bezpieczeństwa IT. Kompleksowe spojrzenie na bezpieczeństwo pozwoli dokładniej wykrywać luki w oprogramowaniu, a także przewidzieć zbliżające się zagrożenie.

Zabezpieczenia natywne dla chmury

Według ekspertów nowy rok będzie okresem, w którym kluczowe okażą się zabezpieczenia natywne dla rozwiązań opartych na chmurze.

„Jeżeli rok 2020 był rokiem API, rok 2021 będzie rokiem, w którym zabezpieczenia natywne dla chmury obejmą pierwszeństwo. Odpowiednie zabezpieczenie rozwiązań chmurowych stanie się priorytetem”

Erez Yalon, Szef działu badań bezpieczeństwa Checkmarx

Obecnie zabezpieczenia natywne nie są w pełni wykorzystywane i zrozumiałe dla większości organizacji, lecz wszystko wskazuje na to, że celem na nowy rok będzie ich lepsze zrozumienie. Zabezpieczenia natywne będą musiały stać się priorytetem, by zapewnić bezpieczeństwo rozwiązań chmurowych.

Wrażliwe interfejsy API

Kolejnym wyzwaniem, jakie czeka na nas w 2021 roku, będą wrażliwe interfejsy API. Specjaliści ds. bezpieczeństwa z Checkmarx przewidują, że w nowym roku API będą najbardziej podatne na naruszenia zabezpieczeń oprogramowań. Mimo wzrostu świadomości na temat bezpieczeństwa API, nadal pozostaną one łatwym celem ataków hakerskich. Według ekspertów wyzwaniem na nowy rok będzie ich skuteczniejsze zabezpieczenie.

Ataki na IoT

Według ekspertów w nowym roku szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na przestarzałe urządzenia IoT, które wciąż w większości aktywnie działają w środowiskach korporacyjnych.

„Z czasem luki w zabezpieczeniach oprogramowań przestarzałych urządzeń będą coraz częściej wykorzystywane przez środowiska hakerskie.”

Erez Yalon, Szef działu badań bezpieczeństwa Checkmarx

Często wymiana urządzeń lub ich modernizacja przerzucana jest na boczny tor. Zapominamy jednak, że urządzenia te w większości nie są już wspierane poprzez aktualizację i poprawki od producenta, przez co są bardziej narażone na ataki z zewnątrz.

Bezpieczeństwo IoT

Zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie IoT (ang. Internet of things) powinno stać się nadrzędnym celem w nowym roku. Według ekspertów rok ten powinien stać się czasem, w którym zostaną podjęte kluczowe decyzje w związku ze stale rosnącym problemem. Mimo podjęcia pewnych kroków w tym obszarze nadal spory problem tkwi w braku działań ze strony producentów. Według Ereza Yalona uchwalenie w ostatnim czasie ustawy o poprawie bezpieczeństwa cybernetycznego IoT w USA było krokiem we właściwym kierunku, lecz wciąż jest jeszcze wiele do poprawy.

Zapowiada się, że w nowym roku czeka nas wiele wyzwań związanych z bezpieczeństwem oprogramowania. Stale rosnąca dominacja rozwiązań chmurowych w strategiach IT będzie kluczowym elementem tego roku. Przed nami wiele pracy oraz zmian, by jak najlepiej sprostać nowym wyzwaniom, a także zapewnić bezpieczeństwo IT.

Źródło:

  • *www.checkmarx.com/blog/2021-software-security-predictions-our-experts-weigh-in
  • www.threatpost.com/cloud-king-software-security-trends-2021/162442/
BTC Projekt EU