BTC Sp. z o.o.: specyfikacja zapytania ofertowego na zakup komputera przenośnego lub równoważne.

Postępowanie prowadzone w związku z realizacją Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego »

BTC Sp. z o.o.: Specyfikacja zapytania ofertowego na zakup licencji na oprogramowanie szyfrujące lub równoważne.

Postępowanie prowadzone w związku z realizacją Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego »