Nasze produkty

eAuditor

eAuditor® to system do profesjonalnego zarządzania zasobami IT. Wspiera i uzupełnia procesy strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem zapewniając możliwość elastycznego i efektywnego rozwoju.

eAuditor

eHelpdesk to narzędzie dedykowane podmiotom, które cenią sobie fachowość i kompleksowość
w zakresie wsparcia serwisowego i obsługi zgłoszeń.

eAuditor

Hyprovision® to produkt klasy DLP (ang. Data Loss Prevention). Zapewnia kompleksową ochronę przed przypadkowym i celowym wyciekiem danych gromadzonych w zasobach elektronicznych organizacji.

eAuditor

Microaudit® to e-usługa do realizacji audytu oprogramowania oraz multimediów. Zapewnia dodatkowo automatyczną inwentaryzację sprzętu komputerowego.

eAuditor

RODOprotektor to oprogramowanie, którego zadaniem jest skuteczne zarządzanie danymi osobowymi. System wspiera procesy wymagane przez RODO.

eAuditor

OXERIS® jest wielofunkcyjną e-usługą służącą do zarządzania i ochrony zasobów IT. Dzięki usłudze w modelu Cloud wdrożenie nie wymaga dodatkowych inwestycji w sprzęt i licencje.