We współpracy z firmą Komputronik Biznes Sp. z o.o. e-usługa OXERIS została dostarczona do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu 8.3 Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu. Projekt obejmuje dostawę ponad 1800 komputerów dla mieszkańców województwa.

W marcu 2015 Marszałek Sławomir Kopyść rozpoczął uroczyste przekazanie sprzętu we Włocławku.

Więcej informacji o projekcie: http://www.wejdzwsiec.pl/https://pl-pl.facebook.com/wejdzwsiec