Zarząd BTC stworzył i realizuje strategię rozwoju spółek grupy kapitałowej BTC. Dba o to, by wprowadzane zmiany sprzyjały zrównoważonemu rozwojowi, poprawie sprawności działania, lepszej jakości produktów i usług oraz efektywniejszej współpracy z klientami.  Istotną rolę w strategii długoterminowej odgrywa kreatywność i innowacyjność, samodoskonalenie oraz wzrost kompetencji wszystkich pracowników.

Maciej Kaczyński

Prezes zarządu

Konsultant, wykładowca, trener, działacz społeczny. Lobbysta.
Specjalizuje się w bezpieczeństwie biznesu w obszarze systemów IT. Projektant zaawansowanych aplikacji / usług użytkowanych przez wszystkie sektory gospodarki, autor unikatowych rozwiązań w dziedzinie zarządzania oprogramowaniem i licencjami. Członek Komitetu Technicznego KT 171 (ds. Oprogramowania i Sieci Komputerowych) Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, koordynator projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Współtwórca innowacji organizacyjnych, produktowych, procesowych i marketingowych. Pomysłodawca interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych.  Zwolennik współpracy sieciowej pomiędzy podmiotami komercyjnymi, uczelniami oraz instytucjami otoczenia biznesu.
Ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Szczecińskiej, studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Zarządzanie Europejskie) oraz studia MBA na European School of Business ESCP-EAP Berlin.
Stara się kierować mottem: „Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze.” [Albert Einstein].

 

Rafał Chabowski

Prokurent, Dyrektor działu R&D

Kierownik projektów z wieloletnim doświadczeniem w branży telekomunikacyjnej, informatycznej oraz motoryzacyjnej. Posiadacz certyfikatów SCRUM, PRINCE2, IPMA. Absolwent Politechniki Szczecińskiej, obecnie odpowiedzialny za strategiczne projekty w grupie BTC. Interesuje się optymalizacją procesów biznesowych oraz elementami metodyki GTD. Prywatnie miłośnik retro-komputerów.