BTC jest wyłącznym właścicielem autorskich praw majątkowych do produktów: e-Auditor®, e-Helpdesk, Hyprovision®, Microaudit®, Oxeris®.

Posiadamy zastrzeżone w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) znaki towarowe: Btc®, e-Audytor®, Hyprovision®, ITM Vantage Point®,  Microaudit®, Oxeris®.

Jesteśmy właścicielami portali:
akademiabtc.com.pl | bezbarier.pl | btc.com.pl | e-auditor.eu | e-helpdesk.com.pl | hyprovision.commicroaudit.eu | oxeris.com