Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Funkcjonalności systemu eAuditor v5 WEB umożliwiły zautomatyzowanie procesów IT w obrębie naszej instytucji, uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej stanu posiadanych zasobów.

– Waldemar Kuliński, Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego

 

SITS Sp. z o. o.

Prostota obsługi, przejrzystość oraz czytelność oprogramowania eHelpdesk ułatwiła znacząco proces komunikacji użytkownika z pomocą techniczną. Możliwość śledzenia postępu pracy nad zgłoszeniem dodała naszym pracownikom pewności, że zaistniałe incydenty i problemy związane ze sprzętem są na bieżąco rozwiązywane i ważne z punktu widzenia organizacji.

– Sławomir Pawłowski, Kierownik IT

 

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU

Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu pracuje z systemem eAuditor od 2013 roku. Współpraca z firmą BTC Sp. z o.o. przebiegła na tyle pomyślnie, że zdecydowaliśmy się na rozszerzenie licencji oraz dokonanie upgrade’u do najnowszej wersji systemu – eAuditor 5 Web.

– Anna Ząber, Prezes Zarządu

 

IMPEL

Pełna kompleksowość usług, jaką zaoferowało BTC przyczyniła się w grupie GK Impel do znacznych redukcji nakładów inwestycyjnych w zasoby IT oraz redukcji czasu pracy pracowników działu informatyki. Przeprowadzenie audytu nie tylko uporządkowało aktualny stan dotyczący użytkowanego oprogramowania, ale równocześnie rozpoczęło proces ciągłego zarządzania oprogramowania w całej organizacji.

– Mariusz Sagało, Dyrektor Handlowy

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

„Ważnym elementem każdej organizacji jest efektywne wykorzystanie infrastruktury teleinformatycznej oraz optymalne inwestycje w tym obszarze, dlatego też zdecydowaliśmy się na wdrożenie systemu e-Auditor.
Szanując prawo własności intelektualnej, przedmiotowe oprogramowanie wykorzystywane jest między innymi do audytów legalności oprogramowania przeprowadzanych przez dział informatyki urzędu. Bieżący monitoring zasobów IT pozwala na optymalne wykorzystanie dotychczas zakupionego sprzętu i oprogramowania, zapewnia bezpieczeństwo infrastruktury IT oraz przynosi oszczędności finansowe dzięki właściwym decyzjom zakupowym.”

Maciej Mierzejewski, Informatyk Wojewódzki.

PEKAES

Powodem, dla którego zdecydowaliśmy się na współpracę z BTC było szerokie doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów firmach o rozbudowanej infrastrukturze informatycznej, nowoczesna technologia, kompleksowość usług oraz elastyczne podejście do klienta.

Robert Łukasik, Kierownik Działu Teleinformatyki

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

„Firma BTC Sp. z o.o. przeprowadziła dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej audyt legalności oprogramowania, wdrożyła system e-Auditor do zarządzania infrastrukturą IT wraz z systemem wsparcia dla Służby Przetwarzania Danych i Informatyki eHelpDesk. Usługa została wykonana starannie i terminowo z zachowaniem postanowień umowy.”

Zbigniew Sałek, Pełnomocnik – Doradca ds. Rozwoju Inwestycji

REMONDIS

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń ze współpracy z firmą BTC z czystym sumieniem rekomenduję firmę jako godnego zaufania partnera biznesowego, oferującego swoje usługi na najwyższym poziomie.

Andrzej Trzęsicki, Prokurent

SKANSKA

Dzięki wdrożeniu programu e-Auditor uzyskaliśmy kompletną i aktualną informację o ilości posiadanego oprogramowania i stopnia jego wykorzystania, co znacznie usprawniło proces audytu wewnętrznego. Rzetelne informacja na temat legalności oprogramowania oraz pełna kontrola nad zasobami IT daje poczucie spokoju i bezpieczeństwa osobom zarządzającym.

Bartosz Sornat, Menadżer Zespołu Usług IT

TOTALIZATOR SPORTOWY

„Totalizator Sportowy Sp. z o.o. zdecydował się na wdrożenie systemu e-Auditor, którego producentem jest firma BTC Sp. z o.o ze Szczecina, z uwagi na efektywne wykorzystanie infrastruktury informatycznej jak również zapewnienie kontroli nad wykorzystaniem licencji na oprogramowanie. Jako spółka Skarbu Państwa jesteśmy w sposób szczególny zobowiązani do przestrzegania prawa w tym zakresie.
Dobre praktyki z zakresu zarządzania legalnością oprogramowania, możliwość zdalnej inwentaryzacji sprzętu oraz automatyzacja w procesie zarządzania zasobami IT dostępne w programie e-Auditor umożliwiają naszej spółce realizację założonych celów w zakresie optymalizacji wydatków na infrastrukturę informatyczną.”

Jacek Włoda, Dyrektor Działu Informatyki

URZĄD MIASTA SZCZECIN

Firma BTC, której zaufaliśmy, okazała się rzetelnym i w pełni wiarygodnym partnerem rozumiejącym nasze potrzeby biznesowe. Profesjonalizm konsultantów BTC oraz ich zaangażowanie we współpracę pozwoliły sprawnie wdrożyć system oraz przeszkolić grupę specjalistów Wydziału Informatyki.

Marek Dymek, Zastępca Dyrektora Wydziału Informatyki

WOLTERS KLUWER

„System e-Auditor usprawnił pracę działu IT, przyczynił się do uproszczenia procedury zarządzania i tworzenia planów budżetowych firmy. Wdrożenie systemu zaowocowało również komfortem pracy w bezpiecznej firmie, która dba o efektywne wykorzystanie zasobów IT. Istotną zaletą rozwiązania jest to, że system chroni firmę przed nielegalnymi instalacjami oprogramowania poprzez bieżący monitoring. Stanowi to nie tylko znaczny wkład w usprawnienie zarzadzania infrastrukturą teleinformatyczną, ale również pozytywny wizerunek firmy.”

Manuela Szymonis, Kierownik Działu ITADM