Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Funkcjonalności systemu eAuditor v5 WEB umożliwiły zautomatyzowanie procesów IT w obrębie naszej instytucji, uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej stanu posiadanych zasobów.

- Waldemar Kuliński, Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego

 

SITS Sp. z o. o.

Prostota obsługi, przejrzystość oraz czytelność oprogramowania eHelpdesk ułatwiła znacząco proces komunikacji użytkownika z pomocą techniczną. Możliwość śledzenia postępu pracy nad zgłoszeniem dodała naszym pracownikom pewności, że zaistniałe incydenty i problemy związane ze sprzętem są na bieżąco rozwiązywane i ważne z punktu widzenia organizacji.

- Sławomir Pawłowski, Kierownik IT

 

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU

Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu pracuje z systemem eAuditor od 2013 roku. Współpraca z firmą BTC Sp. z o.o. przebiegła na tyle pomyślnie, że zdecydowaliśmy się na rozszerzenie licencji oraz dokonanie upgrade’u do najnowszej wersji systemu – eAuditor 5 Web.

- Anna Ząber, Prezes Zarządu

 

IMPEL

Pełna kompleksowość usług, jaką zaoferowało BTC przyczyniła się w grupie GK Impel do znacznych redukcji nakładów inwestycyjnych w zasoby IT oraz redukcji czasu pracy pracowników działu informatyki. Przeprowadzenie audytu nie tylko uporządkowało aktualny stan dotyczący użytkowanego oprogramowania, ale równocześnie rozpoczęło proces ciągłego zarządzania oprogramowania w całej organizacji.

- Mariusz Sagało, Dyrektor Handlowy

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

„Ważnym elementem każdej organizacji jest efektywne wykorzystanie infrastruktury teleinformatycznej oraz optymalne inwestycje w tym obszarze, dlatego też zdecydowaliśmy się na wdrożenie systemu e-Auditor.
Szanując prawo własności intelektualnej, przedmiotowe oprogramowanie wykorzystywane jest między innymi do audytów legalności oprogramowania przeprowadzanych przez dział informatyki urzędu. Bieżący monitoring zasobów IT pozwala na optymalne wykorzystanie dotychczas zakupionego sprzętu i oprogramowania, zapewnia bezpieczeństwo infrastruktury IT oraz przynosi oszczędności finansowe dzięki właściwym decyzjom zakupowym.”

- Maciej Mierzejewski, Informatyk Wojewódzki.

PEKAES

Powodem, dla którego zdecydowaliśmy się na współpracę z BTC było szerokie doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów firmach o rozbudowanej infrastrukturze informatycznej, nowoczesna technologia, kompleksowość usług oraz elastyczne podejście do klienta.

- Robert Łukasik, Kierownik Działu Teleinformatyki

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

„Firma BTC Sp. z o.o. przeprowadziła dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej audyt legalności oprogramowania, wdrożyła system e-Auditor do zarządzania infrastrukturą IT wraz z systemem wsparcia dla Służby Przetwarzania Danych i Informatyki eHelpDesk. Usługa została wykonana starannie i terminowo z zachowaniem postanowień umowy.”

- Zbigniew Sałek, Pełnomocnik – Doradca ds. Rozwoju Inwestycji

REMONDIS

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń ze współpracy z firmą BTC z czystym sumieniem rekomenduję firmę jako godnego zaufania partnera biznesowego, oferującego swoje usługi na najwyższym poziomie.

- Andrzej Trzęsicki, Prokurent

SKANSKA

Dzięki wdrożeniu programu e-Auditor uzyskaliśmy kompletną i aktualną informację o ilości posiadanego oprogramowania i stopnia jego wykorzystania, co znacznie usprawniło proces audytu wewnętrznego. Rzetelne informacja na temat legalności oprogramowania oraz pełna kontrola nad zasobami IT daje poczucie spokoju i bezpieczeństwa osobom zarządzającym.

- Bartosz Sornat, Menadżer Zespołu Usług IT

TOTALIZATOR SPORTOWY

„Totalizator Sportowy Sp. z o.o. zdecydował się na wdrożenie systemu e-Auditor, którego producentem jest firma BTC Sp. z o.o ze Szczecina, z uwagi na efektywne wykorzystanie infrastruktury informatycznej jak również zapewnienie kontroli nad wykorzystaniem licencji na oprogramowanie. Jako spółka Skarbu Państwa jesteśmy w sposób szczególny zobowiązani do przestrzegania prawa w tym zakresie.
Dobre praktyki z zakresu zarządzania legalnością oprogramowania, możliwość zdalnej inwentaryzacji sprzętu oraz automatyzacja w procesie zarządzania zasobami IT dostępne w programie e-Auditor umożliwiają naszej spółce realizację założonych celów w zakresie optymalizacji wydatków na infrastrukturę informatyczną.”

- Jacek Włoda, Dyrektor Działu Informatyki

URZĄD MIASTA SZCZECIN

Firma BTC, której zaufaliśmy, okazała się rzetelnym i w pełni wiarygodnym partnerem rozumiejącym nasze potrzeby biznesowe. Profesjonalizm konsultantów BTC oraz ich zaangażowanie we współpracę pozwoliły sprawnie wdrożyć system oraz przeszkolić grupę specjalistów Wydziału Informatyki.

- Marek Dymek, Zastępca Dyrektora Wydziału Informatyki

WOLTERS KLUWER

„System e-Auditor usprawnił pracę działu IT, przyczynił się do uproszczenia procedury zarządzania i tworzenia planów budżetowych firmy. Wdrożenie systemu zaowocowało również komfortem pracy w bezpiecznej firmie, która dba o efektywne wykorzystanie zasobów IT. Istotną zaletą rozwiązania jest to, że system chroni firmę przed nielegalnymi instalacjami oprogramowania poprzez bieżący monitoring. Stanowi to nie tylko znaczny wkład w usprawnienie zarzadzania infrastrukturą teleinformatyczną, ale również pozytywny wizerunek firmy.”

- Manuela Szymonis, Kierownik Działu ITADM