Podmiotom z sektora „non profit” oferujemy usługi nieodpłatnie. Istotną część naszego czasu  przeznaczamy na projekty pro bono.
Służyliśmy bądź służymy pomocą fundacjom i stowarzyszeniom (m.in. Stowarzyszenie Klaster ICT, Stowarzyszenie Sztuka TAK, Zachęta Sztuki Współczesnej w Szczecinie,  Fundacja Frome). Wspieramy działania kreatywne i twórcze. Wspieramy  środowiska kulturalne i artystyczne. Lobbujemy na rzecz współpracy nauki, biznesu i administracji mającej na celu rozwój innowacyjności poprzez kreatywność.

Jesteśmy pomysłodawcą, założycielem i opiekunem portalu bezbarier.pl. Serwis ten pomaga osobom niepełnosprawnym w znalezieniu zatrudnienia, a potencjalnym pracodawcom umożliwia znalezienie oraz angaż ambitnych pracowników.