BTC stale współpracuje ze szkołami wyższymi i innymi placówkami oświatowymi w zakresie:

 • tworzenia i rozwoju programów nauczania
 • prowadzenia zajęć, laboratoriów
 • certyfikacji
 • prac dyplomowych i doktorskich
 • praktyk studenckich
 • konkursów

Wspierane uczelnie:

 • Akademia Sztuki (praktyki, współpraca projektowa, udział w Radzie Kompetencji)
 • Akademia Morska (konkursy informatyczne)
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Zachodniopomorska Szkoła Biznesu (wspólne projekty, prowadzanie zajęć)
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (wspólne projekty, prowadzenie zajęć, udział w Radzie Kompetencji Absolwentów Wydziału Informatyki).

Udział w Radach kompetencji:

 • Rada Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii przy Marszałku Województwa Zachodniopomorskiego
 • Rada Kompetencji Absolwentów Wydziału Informatyki ZUT
 • Rada Kompetencji Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki.

 

BTC Sp.  z o.o. jest wpisane do ewidencji działalności oświatowej prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin o numerze WOŚ-I-4320/466/2008.