Media

Materiały dla mediów

Znaki słowno-graficzne
Udostępniamy dla mediów logotypy produktów, a także materiały reklamowe. Wykorzystanie materiałów wyłącznie w przygotowanych publikacjach i jedynie po wcześniejszej autoryzacji. Jednocześnie BTC Sp. z o.o. wyraża zgodę na publikację logotypów, bez zniekształcenia, wycinania, a także dokonania w nich zmian (w tym kolorystyki).

Znaki słowno-graficzne:

  • BTC
  • eAuditor®
  • Hyprovision®
  • Oxeris®
  • Microaudit®

Banery:

  • BTC
  • e-Auditor
  • Hyprovision
  • Oxeris
  • Microaudit

Kontakt dla mediów: tel. 91 433 18 80, fax 91 433 18 90,  info@btc.com.pl