Materiały dla Mediów

Znaki słowno-graficzne
Udostępniamy dla mediów logotypy i grafiki. Wykorzystanie wyłącznie w przygotowywanych publikacjach.
BTC Sp. z o.o. wyraża zgodę na ich publikację, bez zniekształcania, wycinania, zmiany (w tym kolorystyki).

  • Znak słowno-graficzny BTC
  • Znak słowno-graficzny e-Auditor®
  • Znak słowno-graficzny Hyprovision
  • Znak słowno-graficzny Oxeris®
  • Znak słowno-graficzny Microaudit®

Banery

  • BTC
  • e-Auditor
  • Hyprovision
  • Oxeris
  • Microaudit

Kontakt:
Monika Król
Office Manager
tel. 091 4331880, fax 091 4331890
mkrol@btc.com.pl