Forma zatrudnienia

Preferowana forma zatrudnienia to umowa o pracę.
Dla osób podejmujących pracę po raz pierwszy lub pod dłuższej przerwie w zatrudnieniu stosujemy umowę o pracę na okres próbny / czas określony lub umowę zlecenie.
Studenci mogą nawiązać współpracę w oparciu o umowę zlecenie.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą współpracują w oparciu o umowę o współpracy.
Współpracujący z nami absolwenci studiów otrzymują propozycję zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony.

Godziny pracy

Obowiązuje elastyczny system czasu pracy, przy czym wszystkie zdarzenia dotyczące czasu pracy są rejestrowane elektronicznie. Pracujemy w godz. 7.00-17.30.
Dział Sprzedaży (DS) pracuje w godzinach 7.00-15.00, +/ 1h, Dział Badań i Rozwoju (DBR) w godzinach 8.00-16.00. +/- 2h, recepcja pracuje w godzinach 8.00-16.00, +/- 1h.
Osoby mające trudniejszą sytuację życiową (samotnie wychowują dzieci, sprawują opiekę nad innymi osobami, niepełnosprawne) otrzymują zgodę na indywidualny tryb godzin pracy.

Stanowiska pracy

Każdy pracownik ma do dyspozycji własne stanowisko pracy wyposażone w komputer oraz telefon. Pracownicy w miarę potrzeb otrzymują telefon komórkowy. Pracownicy mający problemy ze zdrowiem (np. problemy z kręgosłupem) mogą otrzymać ergonomiczne biurka (podnoszone) oraz krzesła rehabilitacyjne. Osoby z zaleceniami stosowania okularów do pracy przy komputerze otrzymują częściowe dofinansowanie.

Bezpieczeństwo

Całe biuro jest monitorowane i wyposażone w system kontroli dostępu. Każdy z pracowników otrzymuje indywidualną kartę zbliżeniową, która upoważnia go do korzystania z wybranych stref i pomieszczeń biurowych. Na teren poszczególnych stref nie mogą wchodzić osoby nieuprawnione.

Urlopy

Pracownicy mogą planować urlop w dowolnym momencie, przy czym wymaga się akceptacji przełożonego.

Szkolenia

Każdy nowo zatrudniony pracownik przechodzi kompleksowe szkolenia wewnętrzne zgodnie ze ścieżką szkoleniową dla danego stanowiska.
Kilka razy w roku pracownicy przechodzą uzupełniające szkolenia z zakresu: bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa danych, organizacji pracy, kreatywności oraz szkolenia dedykowane poszczególnym działom (obsługa klienta, szkolenia sprzedażowe, szkolenia techniczne).

Jesteśmy zwolennikiem szkoleń z aktywnym udziałem pracowników, stąd każda osoba w ramach procesów wdrażania przygotowuje autoprezentację oraz prezentacje merytoryczne.