Składniki oraz wysokość wynagrodzenia zależne są od stanowiska pracy.
Wynagrodzenia są naliczane zgodnie z przepisami Prawa Pracy, Regulaminem Pracy oraz Regulaminem Wynagradzania.

Na wynagrodzenie składa się:

– wynagrodzenie podstawowe (wysokość zależna od stanowiska)
– premia zadaniowa miesięczna z tytułu zrealizowania celów (np. za wykonanie konkretnych zadań)
– premia kwartalna od wyników (np. sprzedaży)
– premia uznaniowa (przyznawana za szczególne osiągnięcia).

Oprócz wynagrodzenia pracownicy otrzymują dodatkowe świadczenia:

– w pełni wyposażoną kuchnię (lodówka, kuchenka mikrofalowa, urządzenia pomocnicze, ekspres do kawy)
– kawa, mleko, cukier
– dofinansowanie posiłków
– zapomogi losowe
– bony z okazji Świąt
– szkolenia.

Spółka dysponuje miejscami postojowymi w garażu podziemnym. Część miejsc jest przydzielana pracownikom rotacyjnie.
Osobom z zaleceniem stosowania okularów do pracy z komputerem refundujemy częściowo lub całkowicie koszt zakupu okularów.
Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą dostosować godziny pracy do własnych planów dnia.
Osoby niepełnosprawne mają komfortowe warunki pracy – budynek oraz biura są w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Umożliwiamy pracownikom rehabilitację i połączenie jej z pracą.

Pracownicy mogą zamawiać na adres biura przesyłki kurierskie i pocztowe.