Firma Kabel-Technik Polska Sp. z o.o. dokonała aktualizacji i rozszerzenia licencji systemu eAuditor.  Kabel-technik Polska Sp.  z o.o. jest użytkownikiem systemu od 2009 roku.