„Prostota obsługi, przejrzystość oraz czytelność oprogramowania eHelpdesk ułatwiła znacząco proces komunikacji użytkownika z pomocą techniczną. Możliwość śledzenia postępu pracy nad zgłoszeniem dodała naszym pracownikom pewności, że zaistniałe incydenty i problemy związane ze sprzętem są na bieżąco rozwiązywane i ważne z punktu widzenia organizacji.” – Sławomir Pawłowski, Kierownik IT SITS Referencje

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi prezentacjami dotyczącymi systemu eAuditor wersja 5.x WEB. eAuditor wersja 5 Web – Wprowadzenie eAuditor – Analiza wykorzystania oprogramowania i licencji eAuditor – Zarządzanie komputerami. Pliki i multimedia eAuditor – Zarządzanie komputerami. Inwentaryzacja sprzętu eAuditor – Monitorowanie infrastruktury IT. Czas pracy komputerów eAuditor – Monitorowanie danych S.M.A.R.T. eAuditor – Monitorowanie ..

We współpracy z firmą Komputronik Biznes Sp. z o.o. e-usługa OXERIS została dostarczona do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu 8.3 Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu. Projekt obejmuje dostawę ponad 1800 komputerów dla mieszkańców województwa. W marcu 2015 Marszałek Sławomir Kopyść rozpoczął uroczyste przekazanie sprzętu we Włocławku. Więcej informacji o projekcie: http://www.wejdzwsiec.pl/, https://pl-pl.facebook.com/wejdzwsiec