Postępowanie prowadzone w związku z realizacją Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Nazwa projektu: „Inwestycje w nowe technologie warunkiem rozwoju przedsiębiorstwa BTC Sp. z o.o.”. Nr umowy: UDA-RPZP.01.01.01-32-079/10-00.

Pliki do pobrania: